FinExpert.e15.cz

SOS ke kauze neúplných cen CK

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) reaguje na nedávné veřejné sdělení Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále Asociace), v němž jsou charakterizovány aktivity SOS kritizující uvádění neúplných cen zájezdů cestovními kancelářemi. Toto sdělení nebylo SOS oficiálně doručeno, nicméně považuje za nutné na něj reagovat. Jeho obsahem jsou informace, se kterými se nemůže ztotožnit a které jsou způsobilé poškodit dobrou pověst SOS.

Asociace tvrdí, že uvádění cen zájezdů je naprosto v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, který vůbec nenařizuje uvádět celkové ceny zájezdu. SOS s tímto názorem nesouhlasí a připomíná, že existují i jiné právní normy, které stanovují tuto povinnost. Ať už jde o zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele nebo zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ze kterých je odvoditelná povinnost uvádět ceny neklamavým způsobem a tak, aby nevzbuzovaly zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Hlavním předmětem kritiky SOS jak také porušování zákazu klamavé reklamy podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Pokud chce CK cenu zvýšit na základě pohybu letištních tax a dalších příplatků, dává jí k tomu zákon (občanský zákoník č. 40/1964 Sb.) možnost v přesně stanové lhůtě před začátkem zájezdu.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC a celosvětové Consumers international. Za jednu ze svých priorit považuje sledování a podílení se na připravovaných změnách právní úpravy nejen v ČR, ale i v rámci ES. Proto důrazně odmítá tvrzení Asociace, že SOS neví o připravované evropské direktivě, která zakáže leteckým společnostem neuvádět ceny za přepravu bez příplatků. Nicméně jistě i Asociace ví, že i kdyby direktivu Evropský parlament v letošním roce schválil, budou mít státy Evropské unie ještě další přechodné období na to, aby ji zanesly do své legislativy. „ I na základě toho není možné dnes tvrdit, že vše je s ohledem na přípravu směrnice vyřešeno,“ zdůrazňuje mluvčí SOS Ivana Picková. Navíc, již ze stávajícího znění českých právních předpisů lze dovozovat obecnou právní povinnost všech podnikatelů působících na našem území uvádět ceny zboží a služeb jako ceny reálné a úplné. Nařízení EK, které by upravovalo tuto povinnost pouze u leteckých dopravců by pochopitelně postihlo pouze tento omezený segment trhu a nevztahovalo by se na služby poskytované cestovními kancelářemi ani na služby poskytované v jiných oblastech trhu.

Jak je vidět z příkladů některých českých CK, i dnes je možné nabízet spotřebitelům zájezdy s konečnou cenou, jakkoliv kvůli tomu mohou být tyto CK v soutěži o zákazníka znevýhodněny. Navíc příklady řady velkých evropských cestovních kanceláří ze sousedních zemí (zejména Německa a Rakouska) hovoří o tom, že jde o nechtěné specifikum českého trhu.“

Asociace údajně déle než rok pracuje za zavedení jednotného způsobu prezentace ceny zájezdu. Je bohužel ovšem pravdou, že SOS dosud žádný návrh, jak to udělat, od Asociace nezaznamenalo. Očekáváme tedy, že v zájmu skutečného řešení současné situace Asociace předloží konkrétní návrh, například formou legislativní úpravy nebo úsilím o sjednocení přístupu k informování spotřebitelů minimálně členy Asociace, který by směřoval k odstranění výkladové nejistoty mezi cestovními kancelářemi a agenturami.
SOS se bude i nadále snažit dosáhnout toho, aby čeští spotřebitelé dostávali v katalozích úplné a konečné informace o ceně zájezdu. Byť to stále SOS považuje za krajní řešení, nemůže v rámci úsilí o sjednocení výkladové praxe vyloučit ani podání žaloby na některou cestovní kancelář.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená