FinExpert.e15.cz

SOS: Aktivity právního oddělení SOS za rok 2008

Právní oddělení SOS - Sdružení obrany spotřebitelů pokrývá veškerou právní agendu spojenou s fungováním SOS a jeho posláním, kterým je především ochrana a vzdělávání spotřebitelů. V roce 2008 bylo právním oddělením řešeno 31 kauz, což zahrnuje analýzu problému, vysvětlení právního názoru SOS podnikateli a vyzvání podnikatele k ukončení protiprávního jednání, a následně eventuální podání podnětu příslušnému správnímu orgánu, pokud podnikatel nesjedná nápravu.

Sdružení obrany spotřebitelů je aktivní také při přípravě zákonů vztahujících se ke spotřebitelské tématice. Právní oddělení podává stanoviska k novelizacím, které předloží příslušná ministerstva a podílí se tak na zlepšování spotřebitelské legislativy. Aktivní bylo SOS například při přípravě novely zákona o cenách či anti-diskriminační legislativy. V minulém roce došlo také k významným jednáním s regulačními a dozorovými orgány, zmínit lze jednání s Českou národní bankou, Českým telekomunikačním úřadem a další.
 
Ochranu spotřebitele lze nejlépe docílit, jestliže i podnikatelé si budou vědomi, jaká práva spotřebitelé mají a také, pokud se zlepší informovanost spotřebitelů. Byla proto navázána komunikace s nejvýznamnějšími reprezentanty podnikatelů za účelem společné spolupráce v oblasti ochrany a informovanosti spotřebitele. V této spolupráci budeme pokračovat i v roce 2009, a to např. projektem s Asociací pro elektronickou komerci na webové stránce www.bezpecnynakup.cz .

 
V roce 2008 se právní oddělení významně podílelo na zlepšení informovanosti spotřebitelů prostřednictvím našich internetových stránek www.spotrebitele.info , a to zejména vytvořením informačního centra insolvence a publikováním odborných článků pro spotřebitele. Na přelomu roku byla vydána informační publikace pro spotřebitele s názvem Nekalé obchodní praktiky. V závěru roku právní oddělení začalo realizací programu, v jehož rámci právník SOS navštěvuje střední školy v Praze a poskytuje studentům v rámci vyučovací hodiny informace o spotřebitelských právech a upozorňuje čerstvě zletilé studenty před unáhleným uzavíráním smluv a jejich důsledcích, se kterými se SOS v poslední době velmi často setkává.
 
U subjektů, jejichž jednání SOS považuje za protiprávní a nápravu stavu smírnou cestou odmítají, je přistupováno k řešení soudní cestou. Dochází k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání. V loňském roce byly po podání žalob ukončeny 3 soudní případy, dílem uzavřením soudního smíru, dílem zpětvzetím na základě skutečnosti, že žalované subjekty nadále od tohoto jednání ustoupily. V jednom z nejvýraznějších případů selhání – u společnosti FINPOMOC, došlo závěrem roku k vydání významného rozsudku, v němž byly jako nepřípustné označeny m.j. takové praktiky, jako je existence rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách (blíže bude SOS informovat veřejnost po obdržení písemného vyhotovení rozsudku). Nadále pokračuje i soudní řízení s cestovní kanceláří Eximtours.
 
Kromě výše uvedených činností pokrývá právní oddělení dále každodenní právní podporu administrativního centra a zodpovídá dotazy spotřebitelů a spolupracuje s PR oddělením na medializaci kauz. 
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená