FinExpert.e15.cz

SOLVIT: Bezplatná právní poradna pro země EU

Mezi službami, které jsou nám po vstupu do Evropské unie dostupné, má své místo SOLVIT, bezplatná právní poradna, která za vás může dokonce intervenovat, pokud instituce jiného státu neprávně aplikuje pravidla vnitřního trhu Evropského společenství.
SOLVIT: Bezplatná právní poradna pro země EU

Poradenství zprostředkovávané prostřednictvím sítě center SOLVIT je určeno pro podnikatele i občany. Občanům poradenství pomáhá v oblastech souvisejících se studiem nebo prací v zahraničí. Podnikatelé mohou pomocí SOLVIT řešit sporné otázky, vznikající okolo nabídky jejich zboží nebo služeb v jiných státech Evropského společenství. Vnitřní trh Evropského společenství zahrnuje 28 států, tedy 25 členských států EU společně s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Smyslem SOLVITU je pomoci řešit problémy vznikající chybnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES orgány členských států. Jedná se o nástroj, který svou neformálností a rychlostí nabízí alternativu ke zdlouhavému a mnohdy nákladnému soudnímu řízení anebo ke stížnosti u Evropské komise. Za využití systému SOLVIT neplatí občané nebo podnikatelé žádné poplatky. Dalšími výhodami jsou transparentnost postupů v systému SOLVIT a přitom zachování diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje poskytnuté žadatelem.

 

Siť poradenských center SOLVIT

Systém tvoří síť tzv. „SOLVIT center“ spojených navzájem pomocí internetové databáze. V každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu existuje jedno takové centrum. 
Centra pomáhají řešit problémové situace, vznikající např. v následujících oblastech: přístup výrobků a služeb na trh, registrace motorových vozidel, uplatnění volebního práva, hraniční kontroly, veřejné zakázky, daně, zakládání obchodních společností, usazení se v členském státě jako osoba samostatně výdělečně činná, uznávání vzdělání a odborné kvalifikace, sociální zabezpečení.

Na české SOLVIT centrum se můžete obracet telefonicky, faxem, e-mailem, poštou nebo můžete centrum osobně navštívit. Jeho adresa:

SOLVIT centrum ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor vnitřního trhu a služeb EU
Na Františku 32
110 15 Praha 1

tel: 224 062 470
fax: 224 063 079
e-mail: solvit@mpo.cz


Další užitečné kontakty

O právech na vnitřním trhu ES můžete získat další informace na následujících internetových stránkách:

Dialog s občany
http://europa.eu.int/citizensrights/index_cs.cfm

Dialog s podnikateli
http://europa.eu.int/business

EuropeDirect – informace o Evropské unii
http://europa.eu.int/europedirect/index_cz.htm

Euroskop
http://www.euroskop.cz/cze/

Souhrn informací MPSV k možnostem na trhu práce v zemích EU, ES a Švýcarska
http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=5231

 

Jak SOLVIT postupuje?

  • Pokud se cítíte jako podnikatel nebo jako občan zkrácen na svých právech chybnou aplikací práva Evropského společenství orgánem jiného členského státu, kontaktujte české SOLVIT centrum, které je pro vás tzv. „Domácím SOLVIT centrem“.
  • Domácí SOLVIT centrum žádost po přezkoumání vloží do databáze, čímž ji postoupí SOLVIT centru členského státu, ve kterém problém vznikl (tzv. „Vedoucí SOLVIT centrum“). Domácí Solvit centrum Vám může alternativně navrhnout i jiné způsoby řešení – např. obrátit se na síť Euro Info center, oznámit problém Evropské Komisi či podat žalobu u soudu.
  • Vedoucí SOLVIT centrum má po oznámení stížnosti Domácím SOLVIT centrem jeden týden na rozhodnutí, zda problém přijme k řešení. Jestliže Vedoucí SOLVIT centrum problém přijme, oznámí to neprodleně Domácímu SOLVIT centru, v opačném případě jsou oznámeny důvody nepřijetí. V obou případech vás Domácí SOLVIT centrum obratem vyrozumí.
  • Od okamžiku přijetí případu Vedoucím SOLVIT centrem začíná běžet lhůta deseti týdnů, během které musí Vedoucí SOLVIT centrum navrhnout řešení. Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu po dohodě Domácího a Vedoucího SOLVIT centra prodloužit o maximálně čtyři týdny.
  • Ve stanovené lhůtě předloží Vedoucí SOLVIT centrum Domácímu SOLVIT centru návrh řešení problému. A to předá návrh řešení vám.

Navržené řešení pro Vás není závazné. Není také vymahatelné soudně. Můžete jej odmítnout a postupovat ve svém případu dále jinou, např. soudní cestou.

SOLVIT nelze použít:

  • pokud ve věci bylo zahájeno soudní řízení
  • pokud je podle práva členského státu, ve kterém problém vzniknul, nezbytné k uplatnění vašich práv dodržet určité procesní lhůty -  využitím systému SOLVIT jako neformálního prostředku totiž nedochází k zastavení běhu procesních lhůt
  • pokud se jedná o problém mezi dvěma soukromými subjekty, např. mezi dvěma podnikateli nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem – prostřednictvím sítě SOLVIT lze řešit pouze pochybení státních orgánů při aplikaci práva ES.
Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Dotaz na sociální dávky
mk
2. 1. 2005, 21:17
Dotaz na sociální dávky
Václav Lefler
2. 1. 2005, 09:42

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená