FinExpert.e15.cz

Sociální pojištění v roce 2011

OSVČ čekají vyšší minimální zálohy, změny čekají také zaměstnance s nadstandardními příjmy.
Sociální pojištění v roce 2011

V příštím roce musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) počítat s vyšší minimální zálohou a zaměstnanci s nadstandardními příjmy s vyššími odvody na sociálním pojištění i dani z příjmu fyzických osob. Jak to bude s platbou sociálního pojištění v příštím roce?

Každá OSVČ odvádí místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) sociální pojištění formou měsíčních záloh. Výše měsíční zálohy činí 29,2 % z vyměřovacího základu OSVČ. Tato platba důchodového pojištění je povinná. Dále si mohou OSVČ dobrovolně platit nemocenské pojištění. Výše měsíční zálohy v každém roce závisí na hospodářském výsledku za uplynulý rok. Zákonem jsou však určeny minimální a maximální výše záloh na sociálním pojištění.

Minimální záloha již 1 807 Kč

Nařízením vlády se nepřímo zvyšuje nejenom minimální vyměřovací základ, ale také maximální vyměřovací základ. V příštím roce bude minimální měsíční záloha na sociálním pojištění 1 807 Kč.

Výpočet minimální zálohy - Příklad: 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy ve výši 24 740 Kč = 29,2 % z 6 185 Kč = 1 807 Kč 
Minimální záloha na sociálním pojištění musí být odvedena, i když je OSVČ ve ztrátě. Když OSVČ zahájí v příštím v lednu svoji výdělečnouč činnost, tak do 20. února musí být připsána platba sociálního pojištění na účet OSSZ v minimální výši 1 807 Kč.

Proč věnovat platbě pojistného pozornost?

Den platby pojištění je důležitý. Za každý den prodlení běží penále ve výši 0,05 % denně z dlužného pojistného. Přesný termín platby je významný především u dobrovolného nemocenského pojištění. V případě, že platba nemocenského pojištění není připsána na účet místně příslušné OSSZ do 20. dne následujícího měsíce, ale třeba až 21. dne, tak dochází k zániku nemocenského pojištění od prvního dne měsíce, za který nebylo pojistné řádně a včas uhrazeno.

Strop pro platbu pojistného 1 781 280 Kč

Od měsíce, kdy zaměstnanec dosáhne maximálního vyměřovacího základu, se již dále v daném roce sociální pojištění neodvádí. Zvýšení stropu pro platbu pojistého znamená pro občany s nadstandardním příjmy zvýšení „zdanění“ jejich práce. Více budou platit i na dani z příjmu, protože daň se odvádí ze superhrubé mzdy.

V roce 2009 činil maximální vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ částku ve výši 1 130 640 Kč. Pro rok 2010 došlo k výraznému zvýšení maximálního vyměřovacího základu na částku 1 707 048 Kč. V roce 2011 bude strop pro platbu pojistného 1 781 280 Kč. Zvýšení maximálního vyměřovacího základu v praxi pro OSVČ znamená, že zatímco v roce 2009 byla maximální výše měsíční zálohy částka 27 513 Kč a v roce 2010 částka 41 539 Kč, tak příští rok to bude už 43 345 Kč.

Dobrovolné nemocenské pojištění

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a této možnosti využívá v letošním roce 15 % všech OSVČ. Hlavním důvodem je skutečnost, že je nemocenská vyplácena místně příslušnou OSSZ až při pracovní neschopnosti delší než 14 dní. V příštím roce to bude až od 22. dne nemoci.

Výše nemocenského pojištění činí 1,4 % z měsíčního základu. Každá OSVČ si sama stanoví měsíční základ. Výše dobrovolného nemocenského pojištění není závislá na dosaženém příjmu v předcházejícím roce. OSVČ si může klidně platit vyšší dobrovolné nemocenské pojištění. Stejně jako důchodové pojištění je dobrovolné nemocenské pojištění splatné do 20. dne následujícího měsíce na účet místně příslušné OSSZ.

Komu se zvýší nemocenská?

V příštím roce budou zaměstnanci dostávat nemocenskou až od 22. dne pracovní neschopnosti. Od 4. do 21. dne pracovní neschopnosti budou dostávat náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. V letošním roce dostávají zaměstnanci nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti. Pro příští rok se současně zvyšují i redukční hranice pro výpočet nemocenské. V příštím roce tak budou mít zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou a OSVČ platítící si vysoké dobrovolné nemocenské pojištění (400 Kč měsíčně a více) nepatrně vyšší nemocenskou.

Pro rok 2010 jsou redukční hranice: 791 Kč, 1 186 Kč a 2 371 Kč. V roce 2011 budou redukční hranice 825 Kč, 1 237 Kč a 2 474 Kč. Nemocenská činí 60 % z vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se přitom redukuje. Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená