FinExpert.e15.cz

Sociální pojištění v roce 2010

OSVČ budou v příštím roce platit vyšší minimální zálohy, výrazně se zvýší maximální vyměřovací základ a dojde ke změně posuzování dne platby pojistného.
Sociální pojištění v roce 2010

Sociální pojištění odvádí OSVČ místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení formou měsíčních záloh. Měsíční záloha pojistného na povinné důchodového pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu OSVČ. Výše zálohy se stanovuje na základě hospodářského výsledku v minulém roce a její výše se vypočte v Přehledu o příjmech a výdajích. I když je hospodářský výsledek špatný, tak však nelze platit nižší než minimální zálohu.

Minimální pojistné – 1 731 Kč

Od ledna dochází ke zvýšení minimální výše pojistného, které musí OSVČ odvést ze 1 720 Kč na 1 731 Kč. Minimální částka musí být odvedena, i když je OSVČ ve ztrátě. OSVČ, které tedy zahájí v lednu svoji výdělečnou činnost, tak musí za leden odvést sociální pojištění ve výši 1 731 Kč. Termín pro platbu pojistného za leden je od 1. února do 20. února.

Jak se zvyšuje strop pro platbu pojistného?

Od měsíce, kdy zaměstnanec dosáhne maximálního vyměřovacího základu, se již dále v daném roce sociální pojištění neodvádí. Zvýšení maximálního vyměřovacího základu tak pro občany s nadstandardními příjmy znamená výrazné zvýšení „zdanění“ jejich práce. V roce 2009 činil maximální vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ částku ve výši 1 330 640 Kč. Pro rok 2010 došlo k výraznému zvýšení maximálního vyměřovacího základu na částku 1 707 048 Kč. Zvýšení maximálního vyměřovacího základu v praxi pro OSVČ znamená, že zatímco v roce 2009 činila maximální výše měsíční zálohy částku 27 513 Kč, tak v roce 2010 budou profitující OSVČ platit maximální zálohu dokonce ve výši 41 539 Kč.

Kdy je pojistné zaplaceno?

Zatímco v roce 2009 se za den platby sociálního pojištění považoval den, kdy OSVČ pojistné zaplatila (tj. den, kdy byl podán příkaz k úhradě nebo byla na poště zaplacena poštovní poukázka), tak v roce 2010 dochází ke změně - za den platby se považuje den, kdy jsou peněžní prostředky připsány na účet místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Tato změna má na svědomí zkrácení lhůty pro zaplacení pojistného. Je proto nutné dávat pozor a provést platby s patřičným předstihem. Důležité je to zejména pro ty OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění. V případě, že platba nemocenského nebude připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího měsíce (ale třeba až 21. dne), tak dochází k zániku nemocenského pojištění (od prvního dne měsíce, za který nebylo pojistné řádně a včas uhrazeno).

Změna výše dobrovolného nemocenského pojištění

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a této možnosti využívá zhruba deset procent všech OSVČ. Hlavním důvodem je skutečnost, že je nemocenská vyplácena místně příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení až při pracovní neschopnosti delší než 14 dní. Výše nemocenského pojištění činí 1,4 % z vyměřovacího základu. V roce 2010 je minimální výše nemocenského pojištění 83 Kč a maximální výše nemocenského pojištění je 1 992 Kč.

Sociální pojištění při vedlejší činnosti

Pro účely sociálního pojištění se za vedlejší činnost považuje výkon samostatné výdělečné činnosti, jestliže občan současně vykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnance. Např. dohoda o provedení práce tuto podmínku nesplňuje. K výši příjmu se nepřihlíží. Samostatná výdělečná činnost je vedlejší pouze v těch měsících, kdy je zaměstnání trvá po celý měsíc. Když bude zisk z vedlejší činnosti (tj. příjem – výdaj) v roce 2010 nižší než částka 56 932 Kč (v roce 2009 je to 56 532 Kč), tak nemusí OSVČ platit měsíční zálohy na sociální pojištění. V případě, že je zisk vyšší, tak musí OSVČ při vedlejší činnosti platit minimální měsíční zálohy ve výši 693 Kč měsíčně (v roce 2009 je to 688 Kč). Pro platby sociálního pojištění je vedlejší činnost výhodná.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

DOTAZ PRO JISTOTU
Karel
18. 3. 2010, 00:53

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená