FinExpert.e15.cz

Sociální pojištění v roce 2009

Snížilo se sociální pojištění placené zaměstnancem z 8 na 6,5 %, čistá mzda všech zaměstnanců tak bude vyšší.
Sociální pojištění v roce 2009

Úspora při 20 000 korunách je 300 korun

Ještě v loňském roce odvedl zaměstnanec s hrubou mzdou 20 000 korun na sociálním pojištění 1 600 korun, v letoším roce je to již 1 300 korun, jeho čistá mzda je tak o 300 korun vyšší. Vyšší čistou mzdu na svém bankovním účtu, při nezměněné hrubé mzdě, uvidí všichni zaměstnanci již v únoru (kdy dostanou výplatu za leden).

Pojištění kleslo, ve světě je však pořád nižší

Sazba sociálníhop ojistného placeného zaměstnancem klesla z 8 % na 6,5 % a sazba sociálního pojištění placená zaměstnavatelem klesla z 26 % na 25 %. Přestože však došlo k celkovému snížení o 2,5 %, je sociální pojištění v Česku jedno z nejvyšších v Evropské unii. Připočteme-li totiž k sociálnímu pojištění i zdravotní pojištění (zaměstnavatel odvádí 9 % a zaměstnanec 4,5 %), v mnoha zemích je totiž pouze jedna sazba pro obě pojištění, tak souhrnná sazba pojistného v letošním roce činí 45 % (ještě v loňském roce to bylo dokonce 47,5 %). Odvody na pojistném (myšleno sociální a zdravotní pojištění dohromady) jsou vyšší než v Česku pouze ve Francii, Polsku a Maďarsku. Obdobná výše pojištění je ještě v Německu, Belgii, Řecku a Itálii. V ostatních zemích je nižší, nejnižší sazby pojistného v Evropské unii jsou v Irsku (15,9 %) a ve Velké Británii (19,9 %). V mimoevropských vyspělých zemích světa je však pojištění ještě podstatně nižší, např. na Novém Zélandu činí pouze 1,2 % a v Austrálii 6 %.

OSVČ - minimální výše sociálního pojistného 1 720 korun

Od ledna činí minimální sociální pojištění částku 1 720 korun (bez nemocenského pojištění, které si stejně OSVČ téměř vůbec neplatí). Tuto částku musí poprvé za leden zaplatit všechny OSVČ, které zahájí svou výdělečnou činnost 1. ledna 2009. Splatnost sociálního pojištění je do 20. dne následujícího měsíce (za leden do 20. února). Ostatní OSVČ platí do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008 minimální zálohy 1 574 korun, po dodání přehledu již zmíněnou minimální částku 1 720 korun. Minimální zdravotní pojištění činí 1 590 korun. Minimální odvody na pojistném, které musí každá OSVČ odvést vždy, i když je ve ztrátě, tak činí 3 310 korun měsíčně, což je o 8,5 % více než v loňském roce. Pro drobné OSVČ představují takto vysoké minimální odvody na pojistném nemalou finanční zátěž.

Nemocenské pojištění u OSVČ 1,4 %

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Jeho sazba klesla v letošním roce z 4,4 % na 1,4 % pro všechny OSVČ z vyměřovacího základu, minimálně však 56 korun měsíčně. Nutno dodat, že většina OSVČ si jej neplatí, prvních 14 dní pracovní neschopnosti jim je stejně nikdo neproplatí a delší nemocnost je pro ně v podstatě nepřijatelná.

Zisk do 56 532 korun při vedlejší činnosti

Jestliže OSVČ provozuje svoji výdělečnou činnost jako vedlejší zdroj příjmů, tak nemusí do částky 56 532 korun (pro rok 2009) zisku odvádět sociální pojištění. Nejčastější případy, kdy je výdělečná činnost považována za vedlejší:

  • příjem ze zaměstnaneckého poměru po celý rok a měsíční mzda je vyšší než minimální mzda 8 000 korun
  • výdělečná činnost při starobním důchodu
  • výdělečná činnost při pobírání rodičovského příspěvku
  • studenti do 26 let soustavně se připravující na budoucí povolání

Veškeré tyto skutečnosti musí OSVČ písmeně doložit místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Stropy pro odvod pojistného jsou vysoké

Odvody na pojistném živnostníků, kterým se daří, jsou v Česku vysoké. Na sociálním pojištění odvedou 29,2 % z vyměřovacího základu (bez nemocenského pojištění) a na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Stropy pro odvod pojistného jsou v Česku poměrně vysoké a činí čtyřnásobek průměrné mzdy. Ve světě je přitom obvyklý strop pro platbu sociálního a zdravotního pojištění ve výši dvojnásobku průměrné mzdy v zemi (např. v Německu je to dokonce pouze 1,6 násobek průměrné mzdy). Vysoké stropy pro odvod pojistného výrazně zvyšují „zdanění“ úspěšných živnostníků. Např. maximální záloha na pojistné na veřejné zdravotní pojištění činí 12 720 korun.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

placeni soc.pojištění
Věra Škorvánková
30. 5. 2010, 13:44

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená