FinExpert.e15.cz

Sociální pojištění nám z výplaty odkrojí nejvíce

Daně a povinné odvody výrazně ovlivňují, kolik peněz najdeme na účtu za námi vykonanou práci.
Sociální pojištění nám z výplaty odkrojí nejvíce

Výše daní se ve vyspělých zemích liší, jsou vybírány různým způsobem a v různé výši.  Při detailním pohledu na výplatní pásku zjistíme, že nejvíce se hrubá mzda od čisté liší kvůli sociálnímu pojištění, které je především u nás velmi vysoké. Kde je sociální pojištění nejvyšší a jaké povinnosti mají živnostníci v Česku?

Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec

Daně zasahují do našeho každodenního života. Výše daní výrazně ovlivňuje podnikatelský duch v zemi. Finanční částku, kterou odvedeme na dani z příjmů fyzických osob či na sociálním pojištění, si najdeme na výplatní pásce nebo v daňovém přiznání. Ještě více však zaplatíme státu na dani z přidané hodnoty a spotřební dani. Celkovou výši daňových odvodů však jenom tušíme. A že sociální pojištění odvádí i zaměstnavatel (a ne v nezanedbatelné výši), mnozí zaměstnanci ani neregistrují. Občané odvedou téměř ve všech evropských zemích na sociálním pojištění vyšší finanční částku než na samotné dani z příjmů fyzických osob. Sociální pojištění je v Evropě oproti ostatním vyspělým zemím OECD vysoké. Z těchto vybraných finančních prostředků jsou státem financovány životní situace, kdy člověk potřebuje podat pomocnou ruku (nemoc, nezaměstnanost a především penze). Mezi jednotlivými členskými zeměmi jsou však veliké rozdíly ve výši financování sociálních situací. Většina občanů samozřejmě odvede do systému více peněžních prostředků, než čerpá. 

Sociální pojištění – jistý zdroj pro státní pokladnu

Pro státní pokladnu je sociální pojištění výhodné v tom, že se nedá snižovat různými odpočitatelnými položkami či slevami jako daně z příjmů. Navíc jeho odvod či kontrola je jednoduchá, a úniky jsou tedy minimální - narozdíl od DPH či spotřební daně. Odvod sociálního pojištění leží z větší míry na zaměstnavateli, který musí pojištění srazit a odvést za svého zaměstnance, čímž se výrazně zvyšují jeho mzdové náklady. Nejvíce na sociálním pojištění odvedou občané v Itálii a Česku (téměř 35 %), při součtu odvodu zaměstnavatele a zaměstnance 47,5 %. Nejnižší sazby sociálního pojištění jsou v Dánsku a na Islandu. Přitom sociální pojištění stojí při debatách o celkové daňové zátěži lidí trochu stranou. Neprávem, protože obyvatelé většiny evropských zemích odvedou na sociálním pojištění vyšší částku než na dani z příjmu fyzických osob. 

Odvod na sociálním pojištění u průměrné mzdy

Že je sociální pojištění v Česku vysoké si ukážeme na výpočtu sociálního pojištění u průměrné mzdy za rok 2006 – u částky 20 211 Kč.

  • Sociální pojištění hrazené zaměstnancem (8 %)                       1 617 Kč
  • Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (26 %)                  5 255 Kč

Celkový odvod na sociálním pojištění tedy činí 6 872 Kč, pro porovnání daň z příjmu fyzických osob u bezdětného, svobodného činí 2 056 Kč, u občana s jedním dítětem 1 556 Kč (na každé dítě je odpočet 500 Kč). 

Živnostníci a sociální pojištění v Česku

Na začátku podnikání se musí každá osoba samostatně výdělečně činná (živnostníci či podnikatelé, ale i tlumočníci, herci…) do 8 dní od zahájení podnikatelské činnosti nahlásit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Současně všechny změny, které nastanou během podnikatelské činnosti, se musí hlásit opět do 8 dní (např. změna adresy…). Každý živnostník musí v současné době platit minimální zálohy ve výši 1 491 Kč (platí do dubna 2008). Tato částka však v sobě zahrnuje pouze zálohu na důchodové zabezpečení a politiku zaměstnanosti. Jestliže se chce živnostník dobrovolně pojistit na nemocenské pojištění, musí dále měsíčně platit 222 Kč (opět platí do konce dubna 2008). Tato částka je minimální a je stanovena zákonem. To znamená, že i v případě nižších příjmů či hospodaření ve ztrátě je živnostník povinen ji každý měsíc zaplatit. V případě slušného zisku (dle každoročně odevzdávaného daňového přiznání) může být tato záloha i podstatně vyšší. Případný přeplatek nebo nedoplatek se doúčtuje podle skutečných příjmů a výdajů za kalendářní rok uvedený v daňovém přiznání (musí se každoročně odevzdávat do konce dubna následujícího roku, tj. za rok 2007 do konce dubna roku 2008). Drobný živnostník může během roku uzavřít s jinou organizací dohodu o provedení práce, touto dohodou však nezakládá účast na nemocenském pojištění a z příjmu na základě dohody o provedení práce se sociální pojištění neodvádí. Jestliže si živnostník neplatí nemocenské pojištění, nedostane žádné nemocenské dávky. Tato situace je nepříznivá především pro podnikatelky, protože se vztahuje i na peněžitou pomoc v mateřství či ošetřovné nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

Platby při vedlejší činnosti

Při podnikání a současném zaměstnaneckém poměru s měsíční mzdou vyšší než minimální mzda (tj. více než 8 000 Kč), je podnikání vedlejší činností. V tomto případě V případě, že tedy bude mít živnostník za rok 2007 hospodářský zisk z vedlejší podnikatelské činnosti nižší než 48 334 Kč a příjmy ze zaměstnání vyšší než 12 x minimální mzda 2007 (tj. 96 000 Kč), vyplní pouze přehled o příjmech a výdajích a sociální pojištění nemusí platit. Součástí přehledu však musí být potvrzení zaměstnavatele, že příjem za rok 2007 byl skutečně vyšší než 96 000 Kč. Jestliže byl hospodářský výsledek z vedlejší podnikatelské činnosti za rok vyšší než stanoví zákon, musí občan i při vedlejší činnosti platit minimální zálohy, pro které platí stejný režim jako při hlavní činnosti. Minimální záloha na důchodové pojištění je 597 Kč a nemocenské pojištění je 89 Kč. Při vedlejší činnosti je však platba nemocenského pojištění zbytečná, protože občan je již kryt pro potřeby nemocenských dávek ze zaměstnaneckého poměru.

 

Další článek


 

celkem 14 komentářů

Nejnovější komentáře

kde to jsme?!
Jan Šubrt
28. 3. 2008, 17:15
Re: Zlodějský stát ! REVOLUCI !
Luki
15. 11. 2007, 19:41
Zbabělci prchají
Luki
15. 11. 2007, 19:35
Re: Zlodějský stát ! REVOLUCI !
Jarry
15. 11. 2007, 18:31
Re: Zlodějský stát ! REVOLUCI !
J.
15. 11. 2007, 15:04

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená