FinExpert.e15.cz

Snižte si daně zaplacenými úroky

Kolik ušetříte na dani z příjmu fyzických osob a jaké podmínky musíte splnit?
Snižte si daně zaplacenými úroky

Podle zákona o dani z příjmu si můžete odečíst úroky z úvěru od základu daně, pokud je úvěrem řešena bytová potřeba poplatníka daně. I v daňovém přiznání za rok 2011 si tedy můžete snížit základ daně až o 300 000 Kč. Na co si ale dát pozor a jaké podmínky se k zvýhodnění vážou?

V případě, že účastníky smlouvy o úvěru je více zletilých osob, uplatňuje odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Kdy můžete uplatnit odpočet rovným dílem? Například v případě manželů, kdy pouze jeden partner by nevyužil odpočet v plné výši. Vždy lze odečíst pouze zaplacené úroky z úvěru, nikoli splátky jistiny úvěru.

Kdy můžete zaplacené úroky odečíst?

V praxi si můžete odečíst úroky z úvěru ze stavebního spoření či úroky z hypotéčního úvěru poskytnutého bankou, i zahraniční. Úvěrem musíte financovat bydlení.

Bytovou potřebu definuje zákon o dani z příjmu jako:

  • výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změnu stavby;
  • koupi pozemku, pokud na něm budete stavět dům či byt a zahájíte výstavbu do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy a koupi pozemku v souvislosti s pořízením bydlení
  • koupi bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby
  • splácení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu
  • přestavbu či rekonstrukci bytového domu, rodinného domu nebo bytu jak vlastního, tak v nájmu nebo v užívání
  • vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je zaplacení podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu
  • úhradu za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněnou v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu
  • splacení úvěru nebo půjčky na výše uvedené potřeby

Jak snižují úroky daňovou povinnost?

Zaplacené úroky nesnižují daňovou povinnost přímo jako slevy na dani jako například sleva na poplatníka, ale snižují daňový základ.

Praktický příklad: Uplatní-li pan Novák v daňovém přiznání odpočet úroků ve výši 44 000 Kč, tak se mu sníží díky uplatnění odpočtu daňová povinnost o 6 600 Kč (44 000 Kč ∙ 15 %).

Další příklad: Živnostník pan Novotný vykázal za rok 2011 příjmy ve výši 800 000 Kč a výdaje ve výši 440 000 Kč. Na úrocích z úvěru zaplatil pan Novotný 38 400 Kč. Pan Novotný je bezdětný, uplatňuje tedy pouze základní slevu na poplatníka ve výši 23 640 Kč. Odpočet úroků je jedinou nezdanitelnou položkou, kterou v daňovém přiznání uplatňuje.

Kolik odvede na dani z příjmu fyzických osob?

Výpočetčástka
dílčí základ daně z podnikání (800 000 Kč - 440 000 Kč)360 000 Kč
základ daně360 000 Kč
nezdanitelné části základu daně (odečet úroků)38 400 Kč
základ daně (360 000 Kč - 38 400 Kč)321 600 Kč
daň (15 % z 321 600 Kč)48 240 Kč
slevy na dani na poplatníka23 640 Kč
daň po uplatnění slevy (48 240 Kč - 23 640 Kč)24 600 Kč

Živnostník pan Novotný odvede na dani z příjmu fyzických osob částku 24 600 Kč. V případě, že by neuplatnil odpočet úroků, tak by zaplatil na dani 30 360 Kč, tedy o 5 760 Kč více.

Úroky si může odečíst i zaměstnanec

Odpočet zaplacených úroků lze ze zákona provést pouze jedenkrát ročně. Zatímco tedy slevu na poplatníka uplatňují zaměstnanci každý měsíc v poměrné části 1 970 Kč, tak u odpočtu úroků takový postup není možný. Jako OSVČ uplatníte odpočet úroků ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci mají možnost volby.

Buď si sami podáte daňové přiznání, nebo odpočet úroků provede mzdová účetní vašeho zaměstnavatele v ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob. Jestliže si však zpracujete daňové přiznání sami, tak máte na všechno více času, a to až do konce března. V případě zpracování daňové agendy zaměstnavatelem musíte odevzdat mzdové účtárně všechny podklady do 15. února.

Podkladem pro uplatnění odpočtu úroků je potvrzení o zaplacených úrocích, které vám pošle finanční ústav, od kterého máte úvěr. V praxi není zpravidla se zasíláním těchto potvrzení problém, může se však stát, že toto potvrzení neobdržíte, potom si ho musíte vyžádat. Bez písemného potvrzení, které je nedílnou součástní daňového přiznání, nelze snížit základ daně o zaplacené úroky.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená