FinExpert.e15.cz

Snižte daně a budeme u vás podnikat, dlí investoři

V posledních letech dochází v Evropě ke snižování sazby daně z příjmů právnických osob. Vlády se snaží vytvářet firmám co nejvýhodnější prostředí k dalšímu investování peněžních prostředků a zaměstnávání dalších pracovníků. Kde je tedy daňová povinnost na dani z příjmu pro firmy nejnižší a kde nejvyšší?
Snižte daně a budeme u vás podnikat, dlí investoři

Finanční prostředky vybrané na dani z příjmu právnických osob jsou důležitým zdrojem pro státní rozpočty všech evropských zemí, vždyť její výnos tvoří v průměru více než 10% všech daňových příjmů státu (nejvyšší jsou z DPH a sociálního pojištění).

Sazba daně plně v rukou národních vlád

V členských zemích Evropské unie je sazba daně z příjmů právnických osob  plně v kompetenci národních vlád členských států. Její výše souvisí se státní suverenitou jednotlivých zemí. Výše zdanění právnických osob se v Evropské unii výrazně liší, neboť  její výše zrcadlí ekonomickou a hospodářskou orientaci příslušné země.  Proto dochází  ke stěhování investic a podnikání do zemí, kde je pro podnikatele daňové zatížení výhodnější. Rozdíly v konstrukci a zásadách přímých daní jsou v současné době skrytou formou státních podpor jednotlivých členských států.  Kromě sazby daně je  důležité, které náklady jsou daňově odpočitatelné a z jaké částky se tedy daň bude počítat.

Nejvyšší sazba daně je ve Španělsku

V Evropě se sazba daně pohybuje od 35% (Malta a Španělsko) až po pouhých 10% na Kypru. Velmi nízké daně platí  rovněž společnosti v Irsku a zemích východní Evropy, které se snažily snížením daní přitáhnout zahraniční investory a nastartovat ekonomiský růst. V Pobalstkých zemích a na Slovensku je spolu s Irskem a Kyprem nejnižší daňové zatížení v Evropě (pod 30% k HDP, průměr v EU je přitom  těsně pod 40%). Ze západoevropských zemí je nízká sazba daně ještě v Lucembursku (22,88%). Malinké Lucembursko vykazuje dle posledních údajů OECD nejvyšší HDP na jednoho obyvatele, a to dokonce dvakrát vyšší než je průměr OECD jako celku.  Lucembursku je na špici již několik let za sebou. Lucembursko dlouhodobě vytváří podmínky, kterými stimuluje rozvoj finančního sektoru. Právní a fiskální rámec spolu se základní stabilitou země a jejím postavením v rámci EU vytváří dostatečně atraktivní rámec pro rozvoj finančního  sektoru. Vedle daňových stimulů je lucemburské bankovnictví pro svou klientelu atraktivní také přísným dodržováním bankovního tajemství.  Samotný finanční sektor se podílí 35% na tvorbě přidané hodnoty celé lucemburské ekonomiky.

Pro investory jsou  přímé daně nejdůležitější

Zahraniční investoři volí pro svou firmu zemi s nízkou daní z příjmů právnických osob. Dalšími důležitými ukazateli potom jsou nízké mzdové náklady na pracovní sílu, schopní a výkonní zaměstnanci, dobrá infrastruktura a dobře nastavené podnikatelské prostředí (jak po legislativní stránce, tak po podnikatelské etice). Trend v současné době je však jasný, dochází ke stěhování investic a podnikání do zemí, které  jsou pro podnikatele pro nižší  daňové zatížení výhodnější. Vysoké daně jsou jednoznačně demotivující jak pro firmy a drobné podnikatele, tak pro zaměstnance.

Sazba daně z příjmů právnických osob v Evropě (rok 2005)
 

Země Sazba daně (v %)
Malta 35
Španělsko 35
Belgie 33,99
Francie 33,33
Itálie 33
Řecko 32
Nizozemí 31,5
Dánsko 30
Turecko 30
Velká Británie 30
Norsko 28
Portugalsko 27,5
Finsko 26
Česko 26 *
Německo 25
Rakousko 25
Slovinsko 25
Estonsko 24
Švýcarsko 24
Rusko 24
Lucembursko 22,88
Polsko 19
Slovensko 19
Island 18
Maďarsko 16
Rumunsko 16
Bulharsko 15
Litva 15
Lotyšsko 15
Irsko 12,5
Kypr 10

* od 1.1.2006 je sazba daně snížena na 24% (zákon č. 586/1992 Sb. v planém znění)

Pramen:     
The World Wide Tax Source Network 2005    
Eurostat: Statistik kurz gefasst, Wirtschaft und Finanzen 3/2005

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Ten titulek je síla...
Mečislav Kozel
15. 12. 2005, 23:04
Naucte se cesky, pane Golo
xXx
15. 12. 2005, 10:31

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená