FinExpert.e15.cz

Složitost daní v Evropské unii

Výše daňových sazeb výrazně ovlivňuje podnikatelský duch v zemi. Přesto to není jediné kritérium, dalším důležitým kritériem je administrativní složitost daní a jejich celkový počet v jednotlivých zemích.
Složitost daní v Evropské unii

V Evropě je vysoké sociální cítění

Daně zasahují do života životu občanů všude na světě, ať už ve formě přímých, nepřímých daní či výší sociálního pojištění, které je v podstatě taky daní. Země Skandinávie  jsou oblíbeným cílem zahraničních investorů, i když jsou zde daně vůbec nejvyšší. Důvodem je vysoká vzdělanost občanů, legislativní vyspělost a  jednoduchá administrativa. Celkové daňové zatížení v zemi je v členských zemích Evropské unie podstatně vyšší než v ostatních vyspělých zemích světa. Země Evropské unie mají výrazné sociální cítění. Občané nalézající se v složitých životních situacích (zdravotní problémy, dlouhodobá nezaměstnanost…) mají zaručeny finanční prostředky na obstarání nejzákladnějších lidských potřeb. O těchto vymoženostech si v ostatních zemích světa mohou lidé nechat jenom zdát. V Asii či Jižní Americe jsou občané odkázáni především na sebe a svou rodinu.

Kritéria hodnocení

Do indexu složitosti daňové soustavy dle Světové banky  jednotlivých členských zemí Evropské unie se promítlo zejména:

  • celkový počet vybíraných daní na území státu (čím více, tím horší umístění)
  • časová náročnost na splnění všech daňových povinností (jak pro drobné podnikatele, tak pro velké společnosti)
  • počet výjimek a rozdílných přístupů k vypočtení daňové povinnosti
  • rozsáhlost jednotlivých právních norem upravujících daňové povinnosti
  • zda-li se daň odvádí pouze centrálně nebo i do obecních či místních rozpočtů

Největší důraz byl potom kladen na daň z příjmů právnických osob a fyzických osob, daň z přidané hodnoty a sociální pojištění (tedy daní a povinných státních odvodů, kterou jsou zavedeny ve všech členských zemích Evropské unie).

Index daňové složitosti nezohledňuje celkové daňové zatížení, a proto jsou v první patnáctce Švédsko, Dánsko, Finsko, Belgie, Francie a Německo – tedy země s nejvyšší daňovou zátěží. Země s nejnižšími daněmi  v Evropské unii (Lotyšsko) je díky složitosti daňového systému až na 21. místě. Zohledníme-li celkovou daňovou zátěž a jednoduchost daňové soustavy, umístí se na prvních dvou místech Estonsko a Irsko. Daňové přiznání v těchto zemích jsou poměrně jednoduchá a současně se odvádí nízké daně (obě země jsou v první pětici členských  zemí EU s nejnižšími daněmi).

Nejjednodušší daňový systém je v Estonsku

Dle Světové banky má z členských zemí Evropské unie nejjednodušší daňový systém Estonsko, na opačném pólu tabulky se umístilo Nizozemí (především kvůli nejvyššímu celkovému počtu vybíraných daní). V Estonsku je zavedena rovná daň u právnických a fyzických osob ve výši 23% (platí od 1.1.2006, minulý rok činila 24%) a příští rok má činit 22%. Daňové přiznání je poměrně jednoduché, existuje velmi málo výjimek, odčitatelných položek či slev.

Naproti tomu v Nizozemí existují např. u daně z příjmů fyzických osob 3 kategorie zdanitelných příjmů, z nichž každý má vlastní zdanění (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze společností, příjmy z cenných papírů či úroků), daň z příjmů právnických osob má více sazeb dle výše zisku. Mimo to jsou v Nizozemí vybírány např. tyto daně: daň dědická, daň darovací, daň z výhry, DPH, spotřební daně (velmi složité a uvaleny na velký počet výrobků), ekologické daně,  daň z dividend, daň z právních převodů, daň z osobního automobilů a motocyklu, daň z majektu,  daň z motorového vozidla, daň z těžkých motorových vozidel, daň z převodu nemovitostí, clo, daň za znečišťování životního prostředí… Dále jsou vybírány povinné státní odvody jako sociální a zdravotní pojištění a jednotlivé obce mají stanoveny výběr vlastních daní. Česko se dle hodnocení Světové banky umístilo na slušném 17. místě a až za námi skončilo Rakousko či Velká Británie.

Složitost daní ve světě (za rok 2005)

Pořadí Země
1 Estonsko
2 Irsko
3 Kypr
4 Španělsko
5 Litva
6 Malta
7 Lucembursko
8 Belgie
9 Francie
10 Švédsko
11 Portugalsko
12 Německo
13 Dánsko
14 Řecko
15 Finsko
16 Slovensko
17 Česko
18 Rakousko
19 Slovinsko
20 Velká Británie
21 Lotyšsko
22 Maďarsko
23 Itálie
24 Polsko
25 Nizozemí

Pramen: The Worldbank – Doing Business 2005

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená