FinExpert.e15.cz

Slovníček základních pojmů z oblasti hypoték

Pro ty, kteří si nejsou jistí, že při žádosti o hypotéku budou rozumět bankovní hantýrce, jsme sestavili menší slovníček důležitých pojmů.
Slovníček základních pojmů z oblasti hypoték

Prvním termínem, s kterým se setkáte je Čerpání úvěru nebo také „uvolnění“ peněz bankou. To znamená, že banka již převedla peníze na vybraný účet, buď váš například pokud stavíte -, nebo na účet prodávajícího. Jinými slovy jakmile začnete úvěr čerpat, musíte za své nové bydlení začít bance platit. Čerpat můžete buď najednou jednorázově, nebo postupně.

Jednorázové čerpání probíhá například při koupi bytu či domu nebo při kompletním splacení jiného hypotečního úvěru. Pokud stavíte nebo rekonstruujete, úvěr se čerpá většinou postupně – tak, jak chodí faktury od stavebních firem. Celková doba čerpání bývá omezena, obvykle na 24 měsíců od data schválení úvěru.

Doba splácení nebo také splatnost úvěru

Doba, po kterou splácíte hypoteční úvěr; pohybuje se v řádu 5 až 40 let.

Fixace úrokové sazby

Doba, po kterou máte jistotu, že se váš úrok a tím ani vaše měsíční splátka nezmění. Sazbu si můžete fixovat nejčastěji na 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 nebo až 30 let, tedy v některých případech na celou dobu splácení úvěru.

Pokud si však zvolíte fixaci kratší, než je délka vašeho úvěru, vždy na konci fixace s vámi banka sjedná úrok na další období, jehož délku si opět můžete určit. Nová fixace i úrok se sjednávají většinou písemně – od banky vám přijde nabídka a vy máte zhruba 2 - 6 týdnů na vyjádření se k návrhu. V době, kdy vám fixace končí a vy tedy jednáte o její změně, či o změně úroku, můžete úvěr plně nebo částečně splatit bez dodatečných poplatků.

Na trhu se objevuje i variabilní sazba. Ta se jednoduše řečeno může kdykoliv změnit. Vvětšinou po změně nějakého finančního ukazatele, na kterém je výše takové sazby závislá. S touto sazbou tak nemáte jistotu pevné měsíční splátky po vámi předem vybrané období.

Hypoteční úvěr do 100 %

Když vám banka poskytne hypotéku do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti, znamená to, že vám půjčí maximálně takovou částku, která odpovídá celé odhadní ceně vašeho bytu či domu. Jinými slovy vám umožní koupit si nové bydlení, aniž byste na něj museli použít svoje peníze.

Jistina

Částka, kterou si od banky na bydlení půjčujete. Většinou poměrná část odhadní či zástavní ceny nemovitosti. Jistinu pak postupně splácíte spolu s úrokem. Úrok se odvozuje i počítá z jistiny. Postupem času se výše jistiny snižuje a vy tak v měsíční splátce platíte stále méně peněz na úrocích.

LTV

Výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti většinou udávaná v procentech (70% LTV, 85% LTV). 70% LTV tedy znamená, že na 70 % hodnoty vaší nové nemovitosti jste si u banky půjčili a zbytek použijete z vlastních zdrojů.

Měsíční splátka

Částka, kterou každý měsíc splácíte bance. Obsahuje v sobě splátku jistiny i úroku. Její výše je daná po dobu vaší fixace.

Nabývací titul k nemovitosti

Jedná se o listinu, která vás opravňuje s nemovitostí nakládat a díky níž se z vás stává vlastník dané nemovitosti. Většinou se jedná o kupní smlouvu, někdy o smlouvu budoucí o smlouvě kupní.

Odhad ceny nemovitosti

Povinný údaj, který banka bude potřebovat pro to, aby vám hypoteční úvěr poskytla. Odhad ceny nemovitosti vám některé banky umí udělat na počkání, u některých bank to platí například pro byty ve městech s více než 10 000 obyvateli, nebo vám nabídnou své interní odhadce, kteří si vaši novou nemovitost prohlédnou a udělají odborný odhad o její ceně. Tento cenový údaj je pak dále považován za zástavní hodnotu nemovitosti.

Potvrzení o příjmu

Dokument, jehož formulář najdete většinou na stránkách každé banky mezi formuláři potřebnými k podání žádosti o úvěr. Jedná se o dokument, který potvrzuje váš zaměstnavatel a ve kterém je sumarizován váš čistý měsíční příjem.

Refinancování úvěru

Při refinancování splatíte hypoteční úvěr, který vám poskytla původní banka, novou hypotékou u jiného finančního ústavu. Děje se tak většinou při změně fixace úrokové sazby, kdy není nutné hradit dodatečné poplatky.

Banky často lákají klienty k tomuto kroku nižšími úrokovými sazbami, které však nejsou jediným parametrem pro spokojenost s úvěrem. Podobný krok je vhodné si důkladně rozmyslet a kromě výše úrokové sazby zvážit i další poplatky, čas a peníze, které do změny banky vstupují jako další důležité faktory.

Úroková sazba

Většinou je vyjádřena v procentech. Jedná se v podstatě o číslo, od kterého se odvíjí výše měsíční splátky. Úrokové sazby hypotečních úvěrů vycházejí z ceny peněz na trhu, tedy sazeb, za které si banka musí sama půjčit, buď od svých vkladatelů, případně na mezibankovním trhu nebo vydáním hypotečních zástavních listů, aby mohla dále poskytovat úvěry svým klientům. 

Výpis z katastru nemovitosti a snímek z katastrální mapy

Doklady nezbytné pro žádost o hypoteční úvěr. Jedná se o potvrzení z katastrálního úřadu, kdo je vlastníkem nemovitosti a kde se daná nemovitost nachází. Většinou pro ně musíte na příslušný katastrální úřad a za oba dokumenty zaplatit poplatek.

Výše úvěru

Jednoduše: částka, kterou si od banky půjčujete.

Zástavní hodnota nemovitosti

Cena nemovitosti, kterou určí oficiální odhadce banky. Je pro vás důležitá, protože od ní se odvíjí maximální možná výše vašeho úvěrů. Platí totiž, že si můžete půjčit jen tolik peněz, kolik odpovídá ceně zástavy, kterou bance jako protihodnotu úvěru a jistou záruku za něj dáváte.

Zástavní právo

Když si berete hypoteční úvěr, dáváte bance do zástavy určitou nemovitost. Může jít o byt, dům či pozemek, který si na úvěr pořizujete, ale také o jinou nemovitost, pokud s tím souhlasí její majitel. Bance k této nemovitosti podpisem zástavní smlouvy vzniká zástavní právo. To znamená, že má banka svůj úvěr vaší nemovitostí zajištěn.

Pokud přestanete úvěr splácet, může v krajním případě, kdy byste tuto situaci nijak neřešili, banka nemovitost prodat a zbývající dluh uhradit ze získané částky. To však banky opravdu činí až jako poslední možné opatření – nejdříve se vždy snaží klientům pomoci a společně vymyslet způsob úpravy dluhu, respektive vašeho úvěru tak, abyste jej mohli dále splácet.

Autorka je tisková mluvčí Hypoteční banky

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená