FinExpert.e15.cz

Slovníček online marketingu

Nejčastější pojmy, s nimiž se setkáte ve světě online marketingu.

Asociace
Asociace jsou obvykle volná profesní sdružení, jejichž cílem je obvykle zvýšení prestiže daného oboru, nalezení společné řeči se státními orgány, dohled nad etiketou jednotlivých členů, pořádání výukových seminářů a tréninkových programů apod. Mezi nejvýznamnější asociace v reklamním průmyslu patří Asociace Českých reklamních agentur (AČRA), Asociace Public Relations agentur (APRA) a Asociace reklamních agentur (ARA). Internetovým specialistou je Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR).

Banner
Česky lze tento anglismus nahradit slovem reklamní proužek, je to vlastně grafická reklama různého formátu na internetových stránkách. Bannery různých rozměrů jsou nejčastější formou internetové reklamy. Obecnou výhodou bannerů je jejich všeobecná známost a technická podpora. Mezi klasické reklamní formáty patří full banner, square banner (čtvercový formát), skyscraper (mrakodrap) nebo interstitial. Během rozvoje technologií se vedle ustálených forem objevily i různé nestandardizované formy bannerové reklamy, jejichž názvy vycházejí z označení formátu mediálními společnostmi (pop-up, out-of-the-box). Jejich rozměry ale obvykle kopírují zavedené standardy (http://www.iab.com).

Staré a nové reklamní formáty:
Ahead – výrazný velkoplošný formát umístěný trvale v horní části stránky.

Cursor ad – animovaný objekt, který se pohybuje po obrazovce spolu s kurzorem myši.

Full banner – pod tímto názvem se obvykle rozumí banner o rozměru 468 × 60 pixelů.

iLayer –  banner se zobrazí po prvním načtení stránky a po najetí myší ve skutečné velikosti, ale základ tvoří menší grafický prvek, který zůstává na obrazovce přítomen po celou dobu.

Interstitial – reklamní sdělení inzerenta se objeví (často přes celou obrazovku) na dobu několika sekund (5–15) před načtením vlastních stránek, na něž uživatel mířil. Aby interstitial moc nezatěžoval, nesmí se zobrazovat dlouho, musí se rychle načíst a uživatel má mít možnost prokliknout přímo na server.

Out of the banner – určitý objekt opustí banner, „poletuje“ po obrazovce a po nějakém čase se vrátí zpět do banneru.

Out-of-the-box – malý grafický formát, který se nezávisle na vůli uživatele pohybuje po viditelné části navštívené internetové stránky. Agresivní, proto se nyní používá výjimečně, například pro start kampaně. Má-li obtěžovat co nejméně, musí po stanovené době zmizet. Je také nanejvýš vhodné omezit zobrazování jednomu uživateli v průběhu dne/kampaně.

Pop-down (window) – reklamní technologie, která je pravým opakem rozšířených „pop-ups“. Jakmile uživatel vstoupí na stránky obsahující „pop-down“, dojde k otevření nového okna prohlížeče s reklamním sdělením, ovšem pod aktivním oknem, uživatel si jej tedy nemusí zpočátku ani všimnout. Výhodou oproti „pop-up“ je nižší agresivita.

Pop-up (window) – reklamní technologie, častá zvláště na pornoserverech a serverech poskytujících prostor pro web zdarma. Jakmile uživatel vstoupí na stránky, dojde k otevření nového okna prohlížeče s reklamním sdělením. Tato reklamní technologie je dost agresivní a má negativní image.

Rich media bannner – využívá multimediální technologie typu Flash, InterVU, Java a další. Je poutavější než rozšířené animované GIFy či statické bannery, společným problémem je však náročnější výroba a nekompatibilita s různými reklamními systémy.

Roll out – banner z pravidla po najetí myši změní svojí velikost.

Skyscraper (mrakodrap, superbanner, superplocha, megabanner, jumbo) – velký podlouhlý banner o výšce 600 pixelů a šířce nejčastěji 120 pixelů (někdy však také 160 či 200 pixelů). Tento formát, jehož výhodou je větší plocha blízká tiskové inzerci, je v současnosti podporován většinou českých komerčních serverů.

Splash –  banner se automaticky zvětší směrem dolů na trojnásobek své velikosti, po několika sekundách se vrátí do původní velikosti full banneru, při najetí myši se opět zvětší.

Sticky ad – reklamní plocha se objeví na obrazovce a její poloha zůstává stabilní i při rolování textu stránky.

Sticky board – banner přes celou šířku prohlížeče umístěný zpravidla v horní části prohlížeče nad textem, zůstává na místě i při rolování textu.

Superstitial – nový formát internetové reklamy, podobný vyskakovacímu oknu pop-up. Je-li správně naprogramován, „vyskočí“ na uživatele až v okamžiku, kdy se veškerý jeho obsah načetl. Jde o poměrně agresivní formu reklamy, proto by vždy mělo být zobrazování jednomu uživateli v průběhu dne/kampaně omezeno.

Click
Kliknutí myši na reklamním proužku. Reklamní systém se pak pokusí o načtení stránek inzerenta do prohlížeče uživatele. Obvykle se to zdaří a hovoříme o click-through (prokliknutí).

Click Rate
Poměr počtu kliknutí k počtu zobrazení banneru. Je-li CR 0,5%, znamená to, že se banner musel v průměru během reklamní kampaně zobrazit 200krát, aby na něj někdo kliknul. Poměr kliknutí (CR) je často mylně vydáván za poměr prokliknutí (CTR). Reklamní agentury mohou díky reklamnímu systému změřit výhradně poměr kliknutí. Click Rate agentury často používají jako měřítko úspěšnosti kampaně, což je až na výjimky nesprávné.

Click-Through Rate
Poměr počtu prokliknutí k počtu zobrazení banneru (CTR). Je-li CTR 0,4 %, znamená to, že se banner v průměru během kampaně zobrazil 250krát, aby na něj někdo kliknul a dostal se na stránky, na něž banner odkazuje. Ideálně po kliknutí následuje prokliknutí (načtou se stránky inzerenta), často se to však nepovede. Problém je obvykle technický – dojde k chybě při přenosu dat, reklamní systém nezvládne zpracovat požadavek ap. Proto je vždy CTR <= CR.

Click-Trough Based Model
Model prodeje reklamy na internetu. Médium (server) dostane zaplaceno podle toho, kolik na banner klikne uživatelů, ne podle toho, kolikrát se banner zobrazí. Tento model je pro standardní bannery problematický, protože přenáší rizika (např. kreativní a technologické ztvárnění) na stranu média a vůbec nezohledňuje to, že banner může něco sdělovat i bez toho, že by se na něj kliklo.

CPT
Cost per thousand čili cena za tisíc zobrazení proužku, též název metody pro prodej reklamních ploch na internetu. Položka v ceníku internetové reklamy „Full banner: 450 Kč CPT“ znamená, že za tisíc zobrazení full banneru zaplatí inzerent 450 Kč.

CPT Model
Prodej reklamy podle počtu zobrazení proužku. Inzerent objednává, kolik impresí banneru se v daném období na určených reklamních pozicích objeví. Jde o převládající způsob prodeje reklamy, používá se zvláště pro prodej bannerů, interstitials a superstitials, méně již pro prodej sponzoringu a různých forem partnerství (tam převládá spíše paušální placení – flat-fee).

CTR Efficiency
Udává, jaké množství uživatelů, kteří klikli na reklamní proužek, se skutečně dostalo na cílovou stranu. Lze zjistit pouze speciálními postupy, kdy úzce spolupracuje reklamní systém a cílový server. CTR Efficiency se obvykle pohybuje kolem 95 %.

Diskuse
Internetová komunikace podobná e-mailu s tím rozdílem, že průběh komunikace je archivován na serveru přístupném komunikujícím osobám. V marketingové praxi častý nástroj pro podporu komunity, podporu po prodeji apod. Výhodou nemoderovaných diskusí je, že členové komunity si mohou radit navzájem, doporučovat si nové výrobky a lákat nové členy, v moderované komunitě má administrátor nad vším kontrolu, a nemůže tak vzniknout třeba diskuse o nekvalitních aspektech vaší služby. Na druhou stranu, cenzura uživatele nikdy nepotěší. Viz také chat.

Doména
Doména zjednodušeně řečeno představuje internetový název našeho podnikání, od jednoduché webové stránky, přes online obchod až po uzavřený aukční systém pro několik vybraných podniků. Název je důležitý pro marketingové účely podobně jako značka (brand) pro zboží, zejména na internetu.

Flat Fee Model
Model prodeje reklamy na internetu založený na paušálních platbách. Inzerent platí za dobu, po kterou je jeho reklama (obvykle nepohyblivá reklamní plocha) umístěna na určité reklamní pozici či za dobu, po kterou je mu poskytován soubor různých reklamních nástrojů. Tento způsob prodeje reklamy se nejčastěji používá pro platbu za sponzoring či různé jiné formy partnerství.

Flash
Technologie pro výrobu pohyblivých bannerů. Ve srovnání se starší technologií animovaného GIFu mnohem mocnější, datově efektivnější, dokáže více zaujmout. Obsah flashového banneru lze generovat dynamicky – zobrazuje-li například nejnovější článek na určitém serveru, změní se banner ihned po zařazení nového článku. Na druhou stranu je výroba bannerů ve Flashi náročnější a dražší. Flashové bannery také nejsou správně zobrazovány ve starších internetových prohlížečích a jejich rotaci nepodporují ani některé reklamní systémy, obvykle výměnné.

Full service agentura
Trochu ošemetný termín, který používá většina reklamních agentur bez ohledu na šíři nabídky. Ve skutečnosti by vám měla být schopná zajistit opravdu vše od kreativního návrhu kampaně, přes realizaci reklamních ploch, bannerů nebo spotů až po naplánování a nákup médií, tedy prostoru v televizi, časopisech a na internetu. Ve spojení s určitým médiem, např. internetová full service agentura se pak uvedené činnosti vztahují pouze na uvedené médium. Přesto nabídka musí být na daném médiu kompletní.

HTML banner
Reklamní proužek ve formátu HTML. Na rozdíl od statických a pohyblivých bannerů může obsahovat všechny dostupné HTML prvky a odkazovat na více cílových stránek (ne pouze jednu). Představte si banner prodejce ojetých aut. Jeho součástí je nabídka, kde zvolíte, o kterou značku máte konkrétně zájem. V jiné nabídce můžete zvolit, zda chcete sedan či kupé. Poté kliknete na obrázek a jdete přímo na stránku se zvoleným vozem. Negativem je náročnější výroba, často vyšší požadavky na kreativu a především malá podpora běžnými reklamními systémy.

Chat
Chat je internetová komunikace, která na rozdíl od e-mailu probíhá v reálném čase. Z marketingového hlediska se dobře hodí pro budování komunity, pomoc s nakupováním, řešení reklamací apod. V tomto ohledu může pomoci i moderovaná diskuse.

Imprese
Zobrazení reklamního proužku, resp. jeho úspěšné dodání (načtení), které následuje po požadavku reklamního systému na jeho zaslání. Nesprávně se vykládá jako „shlédnutí“ neboli že banner někdo shlédl. Nemusí to tak být: pokud se banner zobrazí mimo viditelnou část strany či jej uživatel přehlédne.

Mediaplán
Mediální plán ukazuje jakou agentura použije formu, kdy bude daná reklama publikována a kde, jak často se bude opakovat a kolik peněz bude stát celkem. Může se jednat jak o stručný seznam serverů s počtem bannerových impresí, tak o několikastránkový plán zahrnující např. televizi, tisk a rádio.

Nadlinkové a podlinkové aktivity
Nadlinkové aktivity zahrnují „viditelné“ části reklamní kampaně, tedy především reklamu v masivních médiích včetně internetu, zatímco podlinkové aktivity zahrnují prezentace a ochutnávky v místě prodeje, spotřebitelské soutěže, letáky apod. Na rozdíl od nadlinkových aktivit se projeví v maximalizaci okamžitého prodeje.

One to One Marketing
Marketing jeden na jednoho se využívá zejména na internetu, kde lze s úspěchem komunikovat přímo mezi výrobcem a zákazníkem, např. pomocí individualizovaných nabídek a reklamních akcí. Masová média naproti tomu komunikují stylem One to Many, např. jednou reklamou v časopise oslovíte několik desítek tisíc lidí.

Placené odkazy
Nejedná se o žádnou novinku, ale je stále poměrně přehlížena. Placené odkazy neboli reklama na klíčové slovo spojují reklamní sdělení s vyhledáváním v katalogu na internetu. Pokud uživatel hledá např. televizní program, může mu být nabídnuta reklama výrobce televizí ať už ve formě banneru, nebo textového odkazu.

Reklamní pozice
Místo pro reklamu na webové stránce. Mnoho inzerentů má zájem o horní pozici, uživatelé si však nejvíce všímají bannerů, které se zobrazují uprostřed stránek (typicky v textu článku). Naopak na spodní reklamní pozici (pokud na stránkách je) uživatel často ani nedojde.

Reklamní síť
Síť bannerů jednoho rozměru na různých komerčních serverech, kterou inzerentům nabízejí reklamní agentury. Inzerce v reklamní síti umožňuje zasáhnout mnoho uživatelů. Nevýhodou je nutnost použití standardních reklamních ploch, jimiž jsou obvykle full bannery, square a skyscraper, výjimečně ikona.

Reklamní systém
Software pro distribuci bannerů napříč různými stránkami a reklamními pozicemi na nich. Zajišťuje, aby se bannery zobrazovaly na daných pozicích na stránkách, sleduje počet zobrazení, počet kliknutí a počítá click rate. Často nabízí i další funkce, které inzerentovi pomohou zlepšit plánování a realizaci kampaně.

Spam
Obtěžující nabídky na zvětšení penisu, převod peněz z afrických bankovních kont nebo levné reklamní předměty jsou ukázkou spamu, nevyžádané reklamní pošty. Je otázkou, zda vytvoření e-mailové schránky doprovází hromada spamu jako nutné zlo podobně jako papírové letáky v kovové schránce pře domem, nebo je to neodpustitelný zásah do soukromí. V každém případě spam tvoří téměř polovinu (!) e-mailového provozu na internetu, což rozhodně běžné a v mnohém potřebnější komunikaci nijak neulehčí (www.antispam.cz).

Výměnný reklamní systém
Systém pro vzájemnou výměnu bannerů zdarma. Protože naprostá většina reklamních ploch není komerčně využita, jsou na nich místo komerčních bannerů zobrazovány bannery jiných stránek, na nichž se „na oplátku“ zobrazí zase bannery jiných stránek v systému.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená