FinExpert.e15.cz

Sleva na manželku za rok 2012

Pokud má manželka příjmy za rok 2012 nižší než 68 tisíc Kč, tak můžete uplatnit slevu na manželku.
Sleva na manželku za rok 2012

Od ledna 2013 došlo k několika daňovým změnám, které se dotýkají i možnosti uplatnění slevy na manželku pro OSVČ. Tyto změny se dotknou až daňového přiznání za rok 2013. Podívejme se nyní na praktické příklady za rok 2012.

Jestliže má manželka (manžel) vlastní příjmy za rok 2012 nižší než 68 tisíc Kč, tak lze v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování uplatnit slevu na manželku. Sleva na manželku je upraveno v § 35ba zákona o dani z příjmu.

Kdy můžete uplatnit slevu na manželku?

Kdy můžete uplatnit slevu na manželku?

Připravili jsem praktické příklady, kdy lze slevu využít.

 • Sleva na manželku činí 24 840 Kč, v případě, že je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, tak se uplatní sleva na dani z příjmu ve výši 49 680 Kč.

Sleva na dani se uplatní jednou za rok

Zatímco daňové zvýhodnění na děti mohli zaměstnanci uplatnit již v průběhu roku 2012, tak slevu na manželku nikoliv. I když je manželka po celý rok na rodičovské dovolené, rodičovský příspěvek se do limitu nezapočítává. Dopředu totiž není možné vědět, že bude splněna podmínka, že příjem manželky nepřekročí 68 tisíc Kč. Slevu na manželu (manžela) tak lze uplatnit dvojím způsobem:

 • Občané mající povinnost podat daňové přiznání uplatní slevu na manželku v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012. Daňové přiznání mají povinnost podat i zaměstnanci, jestliže si např. přivydělávají podnikáním. Daňové přiznání mohou dobrovolně sami podat i zaměstnanci, jestliže chtějí mít dostatek času k uplatnění všech nezdanitelných položek a slev na dani.
 • Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, mohou požádat o provedení ročního zúčtování daně zaměstnavatele. V tomto případě musí do 15. února 2013 doručit mzdové účetní „čestné prohlášení manželky, že její vlastní příjmy za rok 2012 nepřekročily 68 tisíc Kč.

Na družku (druha) slevu na dani neuplatníte

Slevu na dani lze vždy využít pouze na manželku (manžela). Nikdy ne na družku či druha. V případě, že dojde k uzavření manželství během roku, tak lze uplatnit slevu na manželku v poměrné výši. Sleva se uplatní za všechny měsíc, ve kterých je splněna podmínka manželství k 1. dni měsíci.

 • Paní Modrá po celý rok pobírá rodičovský příspěvek (nezapočítává se do limitu), žádné další příjmy nemá. Je tedy splněna podmínka, že nemá vlastní příjmy za rok 2012 vyšší než 68 tisíc Kč. K uzavření manželství však došlo 16. června 2013. Manžel Modrý může uplatnit slevu na manželku za 6 měsíců (červenec až prosinec). Sleva bude činit 12 420 Kč (2 070 Kč ∙ 6 měsíců).

Co se do příjmu počítá a co nikoliv?

V zákoně o dani z příjmu, § 35ba jsou uvedeny příjmy, které se do vlastního příjmu nezahrnují. Neuvedené příjmy se do příjmu počítají.

 • Do vlastního příjmu manželky se ze zákona tedy nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.
 • U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Počítá se hrubá mzda

Hrubá mzda sjednaná v pracovní smlouvě se citelně liší od čisté mzdy, kterou zaměstnanci obdrží na svůj bankovní účet. Z hrubé mzdy je totiž sraženo sociální, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Pro účely uplatnění slevy na manželu je rozhodující hrubá mzda, nikoliv čistá mzda.

 • Posuzuje se tedy souhrnná hrubá mzda za rok 2012. Mzda za prosinec 2012 se vyplácí v lednu 2013. Do příjmu za rok 2012 se počítá tedy i prosincová mzda vyplacená v lednu 2013. Např. zaměstnankyně Modrá má hrubou mzdu za rok 2012 ve výši 65 000 Kč, jeji superhrubá mzda je 87 100 Kč (65 000 Kč ∙ 1,34). Manžel paní Modré může slevu na dani uplatnit. Posuzuje se hrubá mzda, nikoliv čistá mzda nebo superhrubá mzda.

Rozhodující je příjem z podnikání, nikoliv zisk

U osob samostatně výdělečně činných je velký rozdíl mezi ročním příjmem a ziskem. Pro účely uplatnění slevy na manželku se započítává příjem z podnikání, nikoliv zisk.

 • Např. podnikatelka Svobodová dosáhne za rok 2012 příjmu ve výši 160 000 Kč, výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Příjem činí 160 000 Kč, zisk 64 000 Kč (160 000 Kč - (60 % z 160 000 Kč). Manžel paní Svobodové nemůže uplatnit slevu na manželku, její příjem 160 tisíc Kč je vyšší než limit 68 tisíc Kč. Posuzuje se příjem, nikoliv zisk.

Mateřská, nemocenská a podpora v nezaměstnanosti se počítá

Do příjmu manželky se započítávají nemocenské dávky (nemocenská, mateřská či ošetřovné). Nemocenská i podpora v nezaměstnanosti se rovněž vyplácí následující měsíc, jedná se v podstatě o náhradu mzdy. Dle pokynu D-300  se příjmem manželky (manžela) rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období. Rohodující je tedy období za které je mateřská či podpora v nezaměstnanosti vyplacená, nikoliv rok. Pro uplatnění slevy na manželku za rok 2012 mohou nastat dvě možnosti:

 • Mateřská (ale i např. podpora v nezaměstnanosti) za prosinec 2011 vyplacená v lednu 2012 se nezapočítává.
 • Mateřská (ale i např. podpora v nezaměstnanosti) za prosinec 2012 vyplacená v lednu 2013 se však započítává.

Invalidní důchod se počítá

Podívejme se na nejčastější případy, kdy mohou manželé uplatnit slevu na manželku.

 • Manželka pobírala po většinu roku rodičovský příspěvek, který se do limitu nezapočítá. Případná mateřská nebo mzda nepřekročí 68 tisíc Kč.
 • Jsou dlouhodobě v evidenci na úřadu práce a již nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti a vyplacená podpora v nezaměstnanosti za rok 2012 nepřekročí 68 tisíc Kč.
 • Pobírají invalidní důchod nižší než 5 667 Kč. Invalidní důchod se do příjmu započítává, ale invalidní důchod I. stupně bývá mnohdy nižší než 5 667 Kč.

Pozor na prodej auta, CP nebo bytu

V některých případech nemůže manžel uplatnit slevu na manželku, přestože po celý rok pobírala rodičovský příspěvek. Stačí, když manželka má jiné vlastní příjmy. Např. prodá auto, cenné papíry nebo byt a příjem z těchto transakcí překročí 68 tisíc Kč.

 • I když je při splnění zákonných podmínek uvedený příjem od daně z příjmu osvobozen (dle § 4 zákona o dani z příjmu), tak se do příjmu manželky za rok 2012 tyto příjmy zahrnují.
Další článek


 

celkem 9 komentářů

Nejnovější komentáře

Dobrý den, odpočet na manželku, která začala během r...
David
26. 1. 2014, 21:04
Dobrý den, manžel byl od ledna do září veden na ÚP....
Katka
5. 2. 2013, 09:46
Dobrý den, rád bych se zeptal na možnost odpočtu úro...
Martin
27. 1. 2013, 23:22
To je nesmysl. Když jste nezaměstnaní, tak z čeho b...
ZS
25. 1. 2013, 22:15
Ja docela jiste nejsem militantni genderovy purista,...
sundialer
25. 1. 2013, 15:14

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená