FinExpert.e15.cz

Skupina AWD - nejsilnější třetí kvartál a nejlepších devět měsíců v historii společnosti

REGION AWD RAKOUSKO & CEE - NEJVYŠŠÍ DYNAMIKA OBRATU

  • Růst obratu pokračuje – tržby skupiny vzrostly o 20,6 %
  • Profitabilní růst ve všech regionech – EBIT-marže vzrostla na  10,8 %
  • 48.900 nových klientů – zákaznická základna vzrostla na 1,74 mil.
  • AWD Rakousko & CEE - navýšení obratu o 21,9 % v prvních třech kvartálech
Skupina AWD ukončila období od července do září 2006 jako nejsilnější třetí kvartál z hlediska obratu v celé své firemní his-torii. V porovnání se stejným obdobím v minulém roce vzrostly tržby o 20,6 % na 172,1 mil. €. Nejvýrazněji se projevilo zvýšení obratu na německém trhu. Tamější tržby byly v třetím kvartále roku 2006 na úrovni 87,4 mil. € a tak v porovnání se stejným časovým obdobím loň-ského roku vzrostly o 23,6 %, tj. 16,7 mil. €. Tržby za devět měsíců vzrostly oproti hodnotám v minulém roce o 17,6 %  na 523,8 mil. €. To je zároveň nejvyšší hodnota od samotného za-ložení podniku před 18ti lety.

Region Rakousko & CEE – největší dynamika obratu ve skupině   

Prvních 9 měsíců proběhlo v regionu Rakousko a  CEE nadmíru pozitivně. Tržby z prodeje se vyšplhaly v tomto regionu z 80,9 mil. € na 98,0 mil. € - to odpovídá nárůstu o 21,1 %. Tím se stal region Rakousko & CEE nejsilnější oblastí růstu v rámci skupiny AWD. EBIT se zvýšil o 17,9 % z 14,5 mil. € na 17,1 mil. €.  EBIT marže byla tedy v tomto regionu  17,4 %.
 V prvních třech kvartálech dosáhlo AWD jak v Rakousku tak i v dalších státech CEE dvou-místných nárůstů obratu. Celkově v tomto regionu využilo poradenství již 91.000 zákazníků, tj. o 15.200 nebo o19,8 % více oproti porovnávanému období roku 2005.
„V Rakousku nyní nadprůměrně roste počet zákazníků, kteří využívají naše služby pravidel-ně,“ raduje se Wolfgang Prasser, předseda představenstva AWD Rakousko. „Tím se ukazuje vysoká spokojenost našich zákazníků s kvalitou poradenství naší společnosti.“ V současné době pracuje pro AWD v tomto regionu přes 1.100 poradců – to je cca o 10 % více než v předchozím roce. „Díky utěšenému přírůstku obratu potvrdily společnosti ve střední a vý-chodní Evropě – a to především Česká republika – v prvních třech kvartálech výrazně svůj budoucí potenciál.“

Na rok 2006 jako celek pohlíží Wolfgang Prasser optimisticky: „V Rakousku udržujeme stále směr růstu a i na trzích CEE očekáváme i nadále nadprůměrný růst. V roce 2006 bychom  měli z dnešního pohledu dosáhnout rekordního obratu.“

Skupina AWD zvyšuje operativní výnos

V celé skupině zvýšila skupina AWD operativní výnos ještě výrazněji než tržby. Všechny regiony ve třetím kvartále profitabilně rostly. „Tento úspěch odvozujeme od našeho obchod-ního modelu nezávislého finančního poradce“, řekl Carsten Maschmeyer, předseda předsta-venstva skupiny AWD. „Nemusíme přednostně nabízet ani produkty jedné mateřské firmy, ani nejsme chápáni díky bankovním službám jako výrobci produktů. To je jasným znakem jedinečnosti skupiny AWD“, vysvětluje dále Maschmeyer.

Zisk před zdaněním (EBIT) činil ve třetím kvartále roku 2006 18,6 mil. €, nárůst o 14,5 mil. € oproti porovnávanému období loňského roku. EBIT-marže dosáhla 10,8 % a zlepšila se tak o 7,9%-bodů oproti třetímu kvartálu roku 2005. Také devítiměsíční výnosy dosáhly nové histo-rické hranice. Od začátku ledna do konce září 2006 dosáhla skupina AWD 55,6 mil. € EBIT. Tím AWD překročilo hodnotu srovnávaného období loňského roku o 12,5 mil. € t.j. 29,0 %.  „Velice pozitivně se vyvíjel opět obrat v oblasti penze a zajišťovacích produktů. Činil ve tře-tím kvartále 75 % tržeb skupiny“, řekl Ralf Brammer, finanční ředitel skupiny AWD.

Přebytek ve třetím kvartále roku 2006 se zlepšil oproti srovnávanému období loňského roku o 10,6 mil. € na 13,4 mil. € i přes náklady za uzavření AWD Itálie a s tím spojené rozpuštění latentních daní v celkové výši 9,9 mil. € stoupl kvartální přebytek z 0,2 mil. € ve srovnáva-ném kvartále loňského roku na 3,5 mil. € ve třetím kvartále roku 2006. Díky oddělení se od AWD Itálie odpadnou v budoucnu ztráty za poslední roky průměrně ve výši 8,5 mil. €. Sou-časně s tím posílí i profitabilita skupiny AWD směrem k cíli pro rok 2008  plánované EBIT-marže ve výši 13,5 %.

Počet poradců činil v oblastech, kde AWD pokračuje v činnosti  (tzn. bez AWD Itálie), kon-cem září 2006 5.946 poradců. Vztaženo na srovnatelné období roku 2005, vzrostl počet po-radkyň a poradců o 210 tzn. 3,7%. V prvních třech kvartálech roku 2006 provedla skupina AWD poradenství u 342.000 zákazníků: o 34.600 nebo o 11,3% více než v porovnávaném období loňského roku. Počet nových zákazníků skupiny AWD ve třetím kvartále činil v celé Evropě 48.900 lidí, díky čemuž AWD již šestý kvartál v řadě získává kolem 50.000 nových zákazníků. Zákaznická základna skupiny AWD činila 30. září 2006 okolo 1,74 mil. zákazní-ků, o 200.000 více než před rokem. 

V managementu svých dceřinných firem zaznamenala skupina AWD ve třetím kvartále vý-znamné personální změny pro budoucnost: Marco Bauer, dříve zástupce CEO Generali Hol-ding Schweiz, je od 1. listopadu 2006 mluvčím vedení společnosti AWD Švýcarsko . Dr. Rolf Wiswesser, dříve vedoucí specializované oblasti prodej, analýza a plánování  Allianz Bera-tungs- und Vertriebs-AG, posílí v kompetentnosti od 1. ledna 2007 vedení AWD Deutschland GmbH.

Své předběžné výsledky za obchodní rok 2006 zveřejní skupina AWD 14. února 2007.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená