FinExpert.e15.cz

Škola investora III.: Fondy se liší volatilitou kurzu

Největší riziko, které nese investor do otevřených podílových fondů, jsou výkyvy kurzu. Mluvíme o volatilitě ceny podílového listu. Některým typům fondů kolísá kurz v čase výrazně (akciové), některým téměř vůbec (peněžního trhu). Volatilní fondy jsou dlouhodobě výnosnější, krátkodobě však výrazně rizikovější.
Škola investora III.: Fondy se liší volatilitou kurzu

Ještě v nedávné době klienty zajímaly především výnosy. V současnosti se dostává do popředí zájmu také riziko. Nejedná se však o riziko bankrotu nebo vytunelování. Na otevřené podílové fondy dohlíží Komise pro cenné papíry a depozitář (většinou významná banka). Investované prostředky jsou uložené na jiných účtech než peníze, které používá společnost k podnikání (reklama, služební auta, platy zaměstnanců, pronájem kanceláří).
Pokud zmiňujeme riziko v souvislosti s otevřenými podílovými fondy, hovoříme o tom, že cena podílového listu daného fondu může nejen růst, ale i klesat. I zde platí známá poučka, že vyšší výnos se rovná vyššímu riziku. Tato věta se dá také otočit. Díky vyššímu riziku je možné získat vyšší výnos. Jak poznat riziko a potenciální zhodnocení spojené s konkrétním fondem? Důležité je vědět, do jakých nástrojů daný fond investuje. Podle toho rozdělujeme fondy do několika tříd: peněžní, dluhopisové, akciové, smíšené anebo fondy fondů.

Záleží na úrokové míře

Peněžní fondy, někdy označované jako money market, investují do nástrojů peněžního trhu, které jsou pevně úročené, jako jsou například termínované vklady a státní peněžní poukázky. Díky tomu představují nejnižší riziko, ale zároveň nejnižší potenciál zhodnocení, který se pohybuje těsně nad úrovní bankovních úroků.
Fondy dluhopisové (bond) investují, jak to již z názvu vyplývá, do dluhopisů. Výnos a riziko je tu větší než u peněžního fondu, ale menší než u fondů akciových. Na cenu dluhopisů má největší vliv úroková míra. Důležité je také to, kdo dluhopis vydal. Rozlišujeme dluhopisy státní – government bond a dluhopisy emitované firmami – corporate bond. Vyspělé státy si mohou dovolit vydávat dluhopisy s nižším úrokem, transformující se ekonomiky tzv. emerging markets musí poskytnout vyšší výnos. Podobné je to u firem. Velké korporace s ratingem AAA emitují dluhopisy s nižším výnosem než malé firmy.

Teritorium, obor, velikost

Akciové fondy investují převážně do akcií. Výhodou držení akcie je možnost získat část zisku firmy prostřednictvím výplaty dividend. Zisk je závislý na hospodaření firmy. Různí investoři mají rozlišné odhady a podle toho akcie kupují nebo naopak prodávají. Vytváří tak výkyvy ceny na trhu. O co větší výkyvy ceny (volatilita), o to větší je riziko. Pokud se jedná o výkyv směrem nahoru, vzniká zisk, pokud směrem dolů vzniká ztráta. Vyšší volatilita – riziko tak znamená nejen možnost vyšší ztráty, ale i zisku.
Je důležité o jakou společnost se jedná a na jakém trhu se s ní obchoduje. Akcie velkých firem tzv. blue chips ve vyspělých státech jsou nejžádanější a nesou menší riziko. Akcie malých firem v emerging markets jsou rizikovější. Některé fondy se zaměřují na akciové trhy po celém světě, a tak z části eliminují riziko pro případ výskytu problémů na jednotlivých trzích. Kromě velikosti firem a geografického umístění trhu jsou dalším faktorem sektory, ve kterých firmy působí.
Smíšené nebo také balancované fondy investují z části do dluhopisů a z části do akcií.

Správný mix fondů

Kromě rizika vyplývajícího z jednotlivých druhů fondů, existuje také měnové riziko, které je možné chápat jako příležitost. Pokud se mu chce klient vyhnout, měl by investovat do fondu, který je denominovaný ve stejné měně jako jeho peněžní prostředky. Samotný klient si samozřejmě nemusí vybrat pouze jeden fond. Je na finančním poradci, aby svému klientovi „namíchal“ fondy přesně podle jeho potřeb a možností.Autor pracuje ve finanční skupině SMF Group.


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená