FinExpert.e15.cz

Škola investora II.: K investování nepotřebujete miliony

Otevřené podílové fondy dovolují investovat na finančních trzích také drobným střádalům. Výhodou je možnost diverzifikace – investování do mnoha cenných papírů najednou – a tím snížení tržního rizika.
Škola investora II.: K investování nepotřebujete miliony

Investování prostřednictvím fondů

V čem spočívá idea kolektivního investování prostřednictvím otevřených podílových fondů? Hlavním rysem je minimalizace rizika při zachování potenciálu růstu. Pokud byste investovali přímo na kapitálovém trhu, mohli byste nakoupit jen pár kusů akcií, případně byste se museli rozhodnout jen pro akcie jedné společnosti. Cena jednotlivé akcie zpravidla dosahuje velkých výkyvů již během jednoho obchodního dne a tak se vystavujete vysokému tržnímu riziku. V případě, že byste chtěli riziko rozložit, museli byste investovat do více akciových titulů. To by znamenalo sledovat řadu kurzů a údajů o hospodaření jednotlivých společností.

Nižší výkyvy kurzu

Jestliže investujete prostřednictvím otevřeného podílového fondu, všechny tyto činnosti za vás vykonává správce prostřednictvím portfolio manažera. Vyberete si typ fondu, který vám vyhovuje svou strategií, a pak sledujete vývoj kurzu takového fondu. To však není jediná výhoda. Fond získává prostředky od více investorů, takže může ve velkém objemu nakupovat široké spektrum finančních nástrojů, samozřejmě v souladu se svým statutem. Investicemi do širokého portfolia snižuje fond tržní riziko.
Nižší tržní riziko je možné dokladovat menšími výkyvy kurzů fondů, než je tomu u odpovídajících jednotlivých akcií. Díky dodržování dopředu stanovené strategie by měl fond dosahovat lepší výkonnosti než neprofesionální investor. Navíc může fond nakupovat také finanční nástroje s vysokou nominální hodnotou, jako jsou státní dluhopisy a nástroje peněžního trhu, ke kterým běžný investor nemá přístup.

Peníze drží odděleně

Správcovská společnost vytváří otevřený podílový fond a s pomocí portfolio manažera spravuje prostředky klientů. Kromě investičního správce, respektive jeho portfolio manažera, je další důležitou osobou spojenou s kolektivním investováním depozitář, který schraňuje majetek fondu a oceňuje jeho hodnotu. Prostředky klientů tak nejsou v držení přímo správcovské společnosti, ale jsou od ní oddělené a uložené u depozitáře. Kromě vedení účtů klientů depozitář vykonává také kontrolní činnosti. Ručí zejména za správnost určení hodnoty majetku podílového fondu, dbá na dodržování investičních pravidel a omezení, prostřednictvím zpracovatele převodů zajišťuje vydávání podílových listů a jejich zpětný odkup včetně převodu finančních prostředků.
Správcovská společnost může dále přenést některé obchodní aktivity, jako jsou například koordinace distribuce a školení distributorů, na marketingového koordinátora. Ten dále může na základě svých zkušeností pomáhat při na návrhu a tvorbě nových produktů pro klienty.


Autor pracuje ve finanční skupině SMF Group.


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená