FinExpert.e15.cz

Škola investora I.: Hlavní rysy finančních produktů

Základním stavebním kamenem pro formulování jakékoli finanční úvahy je znalost rozdílů mezi jednotlivými finančními produkty. V prvním díle Školy investora popisujeme hlavní rozdíly mezi uložením prostředků v bance, životním pojištěním, stavebním spořením a otevřeným podílovým fondem.
Škola investora I.: Hlavní rysy finančních produktů

Doposud nejrozšířenějším způsobem uložení peněz je účet v bance. Výhodou pro klienta je garantovaný úrok. Ten se v současnosti pohybuje v rozmezí 0,9–2 % p. a. (za rok) u termínovaných vkladů. V případě uložení prostředků jenom na běžném účtu je úroková míra ještě nižší. S penězi na běžném účtu je možné libovolně manipulovat, jsou tedy likvidní. V případě termínovaného vkladu lze peníze vybrat až po uplynutí dohodnuté doby, v případě předčasného zrušení zaplatí klient sankce.

Účet v bance: jistota, která nevynáší

Vysoce likvidní běžný účet v bance s nízkými úroky je vhodný na zabezpečení chodu domácnosti, ne jako dlouhodobá investice. O termínovaném vkladu se dá říci prakticky totéž. Bankovní úroky jsou zdaněny sazbou 15 % z úrokového výnosu. Všechny banky na území České republiky podléhají bankovnímu dohledu České národní banky. Navzdory platné legislativě bankovní dohled většinou jedná až následně v případě špatného hospodaření banky.

Nízká likvidita: nevýhoda životního pojištění i stavebního spoření

Dalším rozšířeným nástrojem je životní pojištění. U něj se stanoví suma, jež má být v případě pojistné události vyplacena, počet a výše splátek, které klient platí. Aby byly peníze vyplaceny, musí dojít k pojistné události – dožití stanoveného věku nebo úmrtí. Nevýhodou pojištění je nízká likvidita. Klient nemůže s prostředky manipulovat, dokud nenastane pojistná událost. Jedná se spíše o vhodný nástroj na krytí rizika.
Cílem stavebního spoření je řešení bytové otázky klienta. V současné době je hlavním lákadlem spořitelen státní příspěvek. Ten ale závisí na platné legislativě – štědrosti státní kasy. Může se stát, že vyšších výnosů bude klient dosahovat prostřednictvím jiných finančních produktů, příkladem jsou otevřené podílové fondy.

Nejisté výnosy: šance i riziko podílových fondů

Výhodou otevřených podílových fondů je (přestože to zní paradoxně) neexistence garantovaného pevného výnosu. Klient může získat vyšší zhodnocení než na termínovaném vkladu nebo stavebním spoření, ale nemusí. Fond investuje prostředky svých klientů-podílníků podle typu fondu na peněžním trhu, do dluhopisů nebo do akcií, případně jednotlivé nástroje kombinuje.
Každý fond má přesně stanovený statut, podle kterého prostředky investuje. Pravidelně (už většinou denně) oceňuje své portfolio a stanovuje ceny podílů. Peníze klientů jsou uložené u depozitáře odděleně od účtů investiční společnosti. Ta získává prostředky na svůj chod z poplatků. Investice do otevřeného podílového fondu je likvidní. Pokud o to klient požádá, musí mu být jeho prostředky vyplaceny.

Otevřené podílové fondy a správcovské společnosti jsou licencované a podléhají dozoru Komise pro cenné papíry. Rizikem u fondů je možnost dosáhnout záporného výnosu, hlavně u krátkodobých investicí a nevhodné strategie. V případě investicí delších než půl roku je výnos osvobozený od daně z příjmů. Jednotlivým typům fondů se budeme věnovat v dalších dílech Školy investičního poradce.
Výhodou otevřených podílových fondů je možnost dosáhnout vyššího výnosu, informační otevřenost a transparentnost, likvidita a dozor. V případě problémů nebo krachu správcovské společnosti zůstává fond netknutý, a to díky oddělení spravovaných prostředků od financí společnosti. Krachujícího správce buď přebere jiná společnost, nebo se podíly vyplatí zpět podílníkům.

Další díl Školy investora přineseme v úterý.


Autor pracuje ve finanční skupině SMF Group.


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená