FinExpert.e15.cz

sKarty: Dosáhne na dávky snáz exekutor?

Výplata sociálních dávek v Česku se otřese v základech.
sKarty: Dosáhne na dávky snáz exekutor?

Změny se dotknou milionu domácností. Na konci června začnou úřady práce rozdávat sociální karty. Hledali jsme odpovědi na dosud uspokojivě nezodpovězené otázky. Mezi nimi i na tu z titulku.

Tip: Co vám exekutor nemůže zabavit. Spočítejte si to.

Výplatu sociálních dávek čeká revoluce. Rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, podpora v nezaměstnanosti, podpora pro zdravotně postižené, dávky v hmotné nouzi, dávky pěstounské péče a řada dalších dávek, včetně těch jednorázových typu porodného a pohřebného – to všechno bude stát nově vyplácet prostřednictvím sKarty. Výjimku tvoří z dávek jen mateřská a nemocenská, u kterých se (alespoň prozatím) nic nemění.

Pokud kteroukoli ze jmenovaných dávek pobíráte, očekávejte, že vám může už brzy ve schránce přistát pozvánka z úřadu práce (ačkoli – nejprve se prý budou karty vydávat čerstvým příjemcům dávek). Jakmile kartu dostanete a přijde vám k ní PIN, stanete se kolečkem v soukolí, které roztáčí ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Českou spořitelnou – právě ona totiž bude sKarty vydávat a jejich účty spravovat.

sKarta bude (s několika omezeními) fungovat podobně jako běžná platební karta. Účet u České spořitelny však nebude mít zdaleka všechny funkce klasického účtu, nebudete si tam například moci posílat peníze odjinud a nedostanete k němu internetové bankovnictví.

Zeptali jsme se za vás

Dnes se chceme zaměřit na problém, o kterém se na oficiálních místech příliš nemluví, ale pro řadu příjemců dávek s ním stojí a padá všechno. Dokud chodí sociální dávky složenkou, mají alespoň u části z nich zaručeno, že na ně nedosáhne exekutor.

Pokud ale sKarta bude fungovat jako běžný bankovní účet, vyvstává otázka, zda ho také nemůže exekutor běžným způsobem zablokovat a peníze z něj zabavit. První hojně diskutovaná otázka posledních dní tedy zní: budou moci příjemci sociálních dávek sKartu odmítnout a k vyplácení dávek nadále využívat složenky? Druhá vzrušeně diskutovaná otázka pak logicky následuje: Jak bude sKarta fungovat ve vztahu k exekucím? Zeptali jsme se za vás.

Obě otázky jsme adresovali všem třem zásadním aktérům celé akce: ministerstvu práce a sociálních věcí, které projekt sKarty vymyslelo, České spořitelně, která vyhrála výběrové řízení na jeho realizaci, a Generálnímu ředitelství Úřadu práce – právě úřady práce totiž dnes mají vyplácení sociálních dávek v Česku pod palcem.

Ministerstvo chce složenky zapudit

U lidí, kteří chtějí i nadále dostávat dávky složenkou, vzbudila v poslední době rozruch hlavně Česká spořitelna. Z webu, který k sKartě v květnu spustila, totiž vyplynulo, že vyplácení dávek složenkami definitivně odzvonilo. Následně se banka navíc v médiích nechala slyšet, že ve smlouvě, kterou podepsala s ministerstvem, se o možnosti využívat složenky vůbec nemluví. Když jsme se ale před pár dny na možnost využívání složenek zeptali, zástupci banky už příliš sdílní být nechtěli. Tisková mluvčí Helena Matuszná odpověděla jen stručně: „Obraťte se, prosím, na ministerstvo práce a sociálních věcí.“ Což jsme beztak provedli.

„Předpokládáme, že primárně a v naprosté většině budou pro výplatu dávek používány sKarty. Každý případ se ale rozhoduje individuálně, pokud existují objektivní příčiny, proč dávku tímto způsobem vyplatit nelze, budou moci být použity jiné způsoby výplaty dávky. Děje se tak podle aktuálního metodického pokynu k dané problematice. Pokud nastane případ, kdy klient trvá na nadstandardní službě, i přes nesporné výhody využití funkcí karty, budou s ním v rámci poradenství probrány další možnosti včetně případného využití poštovních poukázek, ovšem jako placená služba,“ sdělila nám mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Mladá fronta Dnes minulý týden přinesla informaci, že Generální ředitelství Úřadu práce, dalo jednotlivým úřadům jednoznačnou instrukci: pro výplatu dávek používat výhradně sKartu. Vyplývá to z interního mailu rozeslaného generálním ředitelstvím, který má deník údajně k dispozici. Generální ředitelství prý odkazuje na zákony k jednotlivým dávkám, podle kterých se sice dávky mohou vyplácet v hotovosti, ale „jedině prostřednictvím karty sociálních systémů“.

Je tedy pravděpodobné, že ministerstvo i úřady práce budou tlačit na to, aby složenky ze systému vyplácení dávek naprosto vymizely. Odpovídají tomu prý i školení k sKartám, která probíhají na úřadech práce. Státní kasu údajně ročně vyjdou složenky na víc než dvě stě milionů korun.

Přijměme tedy předpoklad, že se podaří ministerstvu složenky s dávkami úplně zapudit. Bude vám moci sKartu a peníze na jejím účtu zablokovat exekutor?

Co změní sKarta na exekucích?

Když jsme se na fungování sKarty ve vztahu k exekucím zeptali v České spořitelně, dorazila opět šalamounská odpověď: „Česká spořitelna bude provádět exekuce za předpokladu, že právní úprava nestanoví něco jiného. MPSV vyvíjí maximální úsilí, aby tyto finanční prostředky exekuci nepodléhaly,“ sdělila nám tisková mluvčí. Pokud ovšem platí, co Česká spořitelna uvádí na webu k sKartám, tedy že k „platebním účtům s sKartou se Česká spořitelna bude chovat stejným způsobem jako k jiným již nyní vedeným účtům,“ znamená to, že je exekutor bude moci nechat obstavit a vyčerpat z nich peníze až na částku odpovídající dvojnásobku životního minima. Prokázat, že při tom, zabavil i peníze, na které případně neměl nárok, může trvat... a lidé v nouzi někdy nemají času nazbyt.

Stejnou otázku jsme směrovali také na ministerstvo práce a sociálních věcí. „Sociální dávky, které vyplácí Úřad práce ČR a ze kterých lze provádět exekuce, jsou dávky státní sociální podpory, které jsou vypláceny opakovaně, tj. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením, včetně příspěvku na péči, jsou výkonem rozhodnutí nepostižitelné. Výplata těchto dávek prostřednictvím karty sociálních systémů bude zajištěna v souladu s uvedeným,“ uvedla mluvčí ministerstva Viktorie Plívová. „Účet, ke kterému je vázána karta sociálních systémů, je účtem technickým,“ dodává. To by snad znamenalo jeho nedotknutelnost pro exekutora a rozpor s výš citovaným vyjádřením České spořitelny.

Každopádně by to ale neznamenalo, že exekutor nedosáhne na žádné dávky. Pokud se exekutor obrátí na plátce dávky, tedy úřad práce, postupuje se podle občanského soudního řádu stejně jako dosud. Dlužníkovi se z dávky sráží určitá stanovená částka, ta se nepoukazuje příjemci dávky, ale jeho věřiteli na základě exekučního příkazu.

„Stanovení výše srážek je upraveno jednak občanským soudním řádem, jednak nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Konstrukce výpočtu tzv. ‚nezabavitelné částky‘, která nesmí být povinné osobě při výkonu rozhodnutí sražena, vychází ze dvou parametrů  – částky životního minima a z normativních nákladů na bydlení. sKarta je platební kanál, který je implementován do všech potřebných systémů, které jsou v rámci úřadů práce provozovány,“ uvedla dále mluvčí. V případě exekucí se tak podle ní nic nemění. „Mohou se exekuovat pouze dávky, u kterých to dovolují platné právní předpisy (dávky státní sociální podpory, které jsou vypláceny opakovaně), jiné dávky nikoli. V případě jejich exekuce musí příjemci dávek zůstat nezabavitelná částka,“ ujistila nás mluvčí ministerstva.

Slibovali jsme, že situaci ověříme ještě na Generálním ředitelství úřadu práce. A jak jsme řekli, tak jsme udělali. Mluvčí generálního ředitelství Jiří Reichl však své odpovědi pravděpodobně nejprve konzultoval na ministerstvu. Dorazila nám od něj totiž jen stručná odpověď: „Kolegové z MPSV Vám již odpověděli, proto považuji Vaše dotazy za již zodpovězené.“ Je vidět, že ministerstvo to s úsporami v rezortu myslí vážně, jedna odpověď z jednoho místa musí stačit.

Reakce České spořitelny i Generálního ředitelství úřadu práce dokazují, že obě instituce, které se mají na provozu sKaret podílet, zatím trochu tápou a raději se schovávají za ministerstvo, aby svým vyjádřením „nešláply vedle“. Potvrzuje to ostatně mediální obraz celé situace z posledních týdnů: odpočítávají se dny do spuštění celého projektu, ale jeho hlavní aktéři si zatím sami nejsou jistí, jak přesně bude v reálu fungovat. Pokud můžeme spoléhat na ujištění ze strany ministerstva, rozsáhlejších exekucí než dosud se dlužníci bát nemusí. I když to tak trochu vypadá, jako by se tu cosi hasilo na poslední chvíli...
 

Článek vyšel na www.penize.cz

Další článek


 

celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

V dnešnej dobe by sme mali byť pripravení na všetko....
Emma.Mannova
4. 9. 2012, 19:35
UKAŽTE MI NĚKOHO KDO DNES NEDLUŽÍ NIC NIKOMU TAKOVÍ ...
APOLA
11. 7. 2012, 07:46
Někdy se lidé dostanou do finančních problémů,ani ne...
janina
21. 6. 2012, 14:11
"Tak nemají lidé dlužit a nemusejí se bát exekutora"...
khonsun
21. 6. 2012, 12:23
Tak nemají lidé dlužit a nemusejí se bát exekutora, ...
Petr
21. 6. 2012, 10:21

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená