FinExpert.e15.cz

Sirotčí důchod v roce 2010

Pro každé dítě je smrt rodiče velkou tragédií. Nezaopatřené děti mají nárok na sirotčí důchod. Jaká je jeho výše a kdy na něj má dítě nárok?
Sirotčí důchod v roce 2010

Pro výplatu sirotčího důchodu musí být splněny zákonné podmínky a musí být podána žádost, přiznání sirotčího důchodu není tedy automatické.

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, kterému zemře jeho rodič, nebo jeho osvojitel. Podmínkou je, že tato osoba byla ve dne úmrtí poživatelem starobního nebo invalidního důchodu. Druhou možností je, že ke dni úmrtí tato osoba splnila podmínku potřebné doby pojištění pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřela následkem pracovního úrazu. Nárok na sirotčí důchod však nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. 

Kdo je nezaopatřené dítě?

Za nezaopatřené dítě (dle § 20 zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) se rozumí dítě vlastní, osvojené, převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Nezaopatřené dítě je do skončení povinné školní docházky a dále pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let.

Žádost o sirotčí důchod uplatňuje pro nezletilé dítě žijící rodič, nebo opatrovník dítěte. Zletilé dítě uplatní žádost samo. Žádost se sepisuje na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Osiřelé nezaopatřené dítě má nárok za splnění podmínek na sirotčí důchod po každém z rodičů. 

Sirotčí důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra činí 2 170 Kč měsíčně. Procentní výměra činí 40 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který by měla nárok zemřelá osoba v době úmrtí. V případě, že se jedná o oboustranně osiřelé dítě, tak má po každém rodiči nárok na 40 % procentní výměry, základní výměra se přiznává pouze jednou.

Sirotčí důchod v praxi

Při tragické autonehodě zemřeli nezaopatřeném dětem (Janovi a Josefovi) oba rodiče. Oba rodiče byli zaměstnáni a splnili podmínku pojištění pro nárok na plně invalidní důchod (oba rodiče byli starší 28 let a byli pojištění v posledních 10 letech 5 let). Jan dítě žákem základní školy, Josef je již zletilý a je studentem gymnázia. Zletilý Josef uplatní žádost sám, bude potřebovat tyto doklady:

 • svůj občanský průkaz
 • svůj rodný list + rodný list sourozence
 • potvrzení o studiu
 • úmrtní listy rodičů
 • doklady o studiu rodičů
 • vojenskou knížku otce (pokud byl na vojně)
 • znát, kde byli rodiče zaměstnání od 1. vstupu do zaměstnání (od kdy do kdy) – tyto údaje ve většině případech může mít OSSZ ve své evidenci

Pokud některé doklady chybí, tak se dá tato skutečnost ve spolupráci s pracovníkem OSSZ vyřešit (OSSZ si může tyto doklady sama zajistit, dohledat nebo vyžádat).

Výše sirotčího důchodu závisí na výši invalidního důchodu, na který by měli nárok oba rodiče. Nejdříve se tedy vypočítá invalidní důchod rodičů. Otec by měl například procentní část invalidního důchodu 12 000 Kč a matka 10 000 Kč.

 • po otci bude sirotčí důchod činit 40 % z 12 000 Kč , tj. 4 800 Kč
 • po matce bude sirotčí důchod činit 40 % z 10 000 Kč, tj. 4 000 Kč
 • základní výměra sorpčního důchodu činí 2 170 Kč
 • sirotčí důchod tedy činí 10 970 Kč (4 800 Kč + 4 000 Kč + 2 170 Kč)

Nezletilý Jan bude mít stejnou výši sirotčího důchodu jako jeho starší sourozenec Josef. Žádost o sirotčí důchod za Jana však musí sepsat jeho opatrovník. 

Kdyby matka nesplnila podmínku pro přiznání invalidního důchodu (např. byla v domácnosti a nesplnila potřebnou dobu pojištění), tak by oba sirotci Jan a Josef pobírali sirotčí důchod pouze po otci. V tomto případě by výše důchodu činila 6 970 Kč (4 800 Kč + 2 170 Kč).

Nárok není automatický

Zákonem není zaručen žádný minimální sirotčí důchod. Musí být splněny zákonné podmínky. Kdyby ani jeden z rodičů nesplnil podmínky nároku na starobní důchod (věk + potřebnou dobu pojištění) nebo na invalidní důchod (v posledních deset letech stanovenou dobu pojištění), tak by sirotkům nárok na sirotčí důchod nevznikl. Od ledna letošního roku navíc není možný souběh invalidního (III. stupně) a sirotčího důchodu.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená