FinExpert.e15.cz

Silná koruna stále posiluje

Zhodnocování koruny vůči jiným měnám „ukusuje“ tuzemským investorům ze zisku dosaženého na zahraničních trzích. Kdy se zastaví?

Během posledních pěti let posílila koruna vůči euru o 20 % a vůči dolaru dokonce o 45 % (v nominálním vyjádření). Pro korunové investory platí, že posilování koruny vůči ostatním měnám jim snižuje výkonnost investic na zahraničních trzích. Příklad je vidět v tabulce 1. Nejúspěšnější fondy zaměřené na evropské akcie dosáhly za poslední tři roky výkonnosti mezi 60 % a 80 % měřeno v EUR. Převedeme-li výsledek do CZK, zůstane korunovému investorovi „jen“ něco mezi 40 % a 60 %. Kurz koruny „pracoval“ proti němu.

Jak se posilování koruny vůči euru projevilo na zhodnocení investice v evropských akciích z pohledu korunového investora ukazují také grafy 1 a 2.

To byla minulost. Jaká bude budoucnost? Evropské akcie tvoří podstatnou část portfolia dynamických korunových investorů. Mohou očekávat, že vývoj měnového kurzu jim bude nadále „ukusovat“ část výkonnosti jejich zahraničních investic?

Na otázky FOND SHOPu odpovídali: Peter Svoboda, vídeňský portfolio manažer ze společnosti Erste Sparinvest; Ondřej Matuška, portfolio manažer ze společnosti Conseq; Viktor Kotlán, hlavní ekonom České spořitelny; Jan Čermák, analytik Československé obchodní banky.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Všichni očekávají posilování

První otázka: Jaký je váš výhled na vývoj hodnoty české koruny? Bude podle vás oproti euru posilovat nebo oslabovat? Jakou úroveň měnového kurzu CZK/EUR očekáváte v krátkém horizontu několika měsíců a dlouhém horizontu několika let?

Všichni oslovení odborníci se shodli v názoru, že koruna bude oproti euru nadále postupně posilovat. Během tří let by se měla její hodnota dostat na úroveň kolem 26 korun za euro, tedy zhruba o dvě koruny níže v porovnání se současným kurzem. To znamená posílení koruny o 8 % až 10 %, neboli o 3 % ročně. Investoři do eurových cenných papírů by s tímto předpokládaným vývojem měli počítat. Tři procenta ročně jim pravděpodobně „ukousne“ vývoj měnového kurzu.

Stručně a jasně se k odhadovanému vývoji kurzu koruny vyjádřil pan Svoboda: „Koruna bude posilovat. Krátkodobě, do konce roku, může být kurz koruny volatilnější. V horizontu tří let předpokládám kurz v rozmezí 25,50 až 26,00 CZK/EUR,“ řekl.

Také pan Matuška očekává posilování koruny vůči euru, i když o něco mírnější: „V krátkodobém horizontu (2-3 měsíce) vnímám současnou úroveň na hranici 28 CZK/EUR jako spodní hranici pásma, kde by se kurz mohl pohybovat. Jinými slovy, v tomto období očekávám stagnaci či určité oslabování směrem k úrovni 28,50, možná i mírně výše. Potenciál pro apreciaci kurzu koruny se dle mého názoru v kratším období vyčerpal, navíc z fundamentálního pohledu vidím nyní spíše faktory, jež by mohly působit ve směru slabší měny - probíhající sezónní odliv dividend zahraničním vlastníkům (jež je spojen s prohlubujícím se schodkem běžného účtu platební bilance), který navíc zatím nebyl z velké části směněn do zahraniční měny. Investoři se také mohou začít zajímat o nepříznivě se rýsující situaci ohledně rozpočtu na příští rok a nenechat se uchlácholit „kreativním rozpočtovým účetnictvím" z dílny odcházející vlády. V delším horizontu bude kurz koruny nadále podporován exportní silou domácích producentů umocněnou realizovanými zahraničními investicemi. Zvyšující se produktivita práce umožní vývozcům zůstat konkurenceschopnými na zahraničních trzích i při pevnějším měnovém kurzu, neočekával bych tedy významnější zhoršování obchodní bilance. Repatriace zisků zahraničními investory nicméně bude nadále prohlubovat bilanci výnosů a apreciační trend tak tlumit. Proti silnějšímu posilování může také působit odliv portfoliového kapitálu do zahraničí v důsledku nízkých reálných úrokových sazeb (i přes očekávaný vzestup sazeb ČNB) a přetrvávající negativní úrokový diferenciál vůči ostatním měnám regionu i vůči euru. Ve výsledku očekávám na konci roku 2007 kurz na úrovni mírně nad 27 CZK/EUR, na konci roku 2008 zhruba na 26,30 CZK/EUR,“ vysvětlil portfolio manažer fondu Conseq dluhopisový.

Také oba ekonomové z největších českých bankovních domů předpovídají posilování koruny vůči euru: „Analytické oddělení České spořitelny očekává krátkodobou stabilizaci CZK/EUR kolem 28 CZK/EUR v horizontu konce roku a postupné posilování v dalších měsících směrem k 27 CZK/EUR koncem roku 2007,“ odpověděl pan Kotlán.

„V krátkém období očekáváme stagnaci CZK/EUR okolo úrovně 28,0. v delším období pak očekáváme posilování o v průměru 3% ročně,“ řekl pan Čermák.

Ekonomika "šlape"

Druhá otázka: Jaké hlavní důvody vás vedou k vaší předpovědi budoucího kurzu?
Důvody jsou podle účastníků ankety makroekonomické, zejména jmenují růst produktivity práce a přebytek obchodní bilance (víc zboží se vyváží než dováží). „Hlavními důvody jsou dobrá produktivita ekonomiky, atraktivní náklady na jednotku práce a přebytek v zahraničním obchodě,“ myslí si pan Svoboda.

Pan Matuška uvedl důvody pro posilování koruny již v odpovědi na první otázku. V delším horizontu jsou jimi exportní síla domácích producentů a zvyšující se produktivita práce.  

„Z dlouhodobého hlediska je koruna „hnána“ reálnou konvergencí české ekonomiky k ekonomikám eurozóny. Odhadujeme, že tzv. reálné rovnovážné tempo posilování se pohybuje kolem 3-4 % ročně. Po odečtení inflačního diferenciálu (1 procentní bod) tak dostáváme 2-3% nominálního posilování koruny ročně. Kolem tohoto dlouhodobého trendu koruna osciluje vlivem reálných a peněžních toků. Mezi tzv. reálné toky patří na stranu posilování měny zejména vývoj obchodní bilance (očekáváme rostoucí přebytek) a příliv přímých investic (FDI). Na stranu oslabování koruny pak působí odliv dividend. Nominální toky jsou spojeny zejména s vývojem akciového trhu, méně pak s poptávkou po domácích dluhopisech (vlivem nízkých domácích výnosů). V krátkodobém horizontu je koruna ovlivňována také regionálním sentimentem a pohyby světové likvidity v závislosti na vývoji zejména amerických výnosů,“ vysvětlil pan Kotlán.

„Kurz koruny bude podporovat pokračující rychlý růst produktivity práce daný realizací přímých zahraničních investic. V dlouhém období pak korunu mohou podpořit případné privatizační prodeje popř. proudící dotace z fondů EU,“ sdělil pan Čermák.

Rizikem je zadlužování

Třetí otázka: Jaká hlavní rizika u svojí předpovědi vidíte?

Jako příčiny, které by mohly způsobit, že vývoj kurzu koruny vůči euru nebude probíhat podle popsaných předpovědí, uvádí oslovení odborníci nejčastěji nepříznivý fiskální vývoj v ČR v důsledku odkládání reforem a slabší dynamiku světového hospodářství (snížení poptávky po exportech).   

„Rizikem by bylo výraznější oslabení hospodářského růstu ve Spojených státech. Nepřímým důsledkem pro Českou republiku by pravděpodobně bylo zpomalení vývozové dynamiky,“  řekl pan Svoboda.

„Hlavní riziko vnímám ve směru slabšího kurzu koruny a je jím citelné zhoršování fiskálního vývoje v důsledku nedostatku politické vůle k započetí strukturálních reforem (penzijní a sociální systém, zdravotnictví). Příčinou může být slabý/krátký mandát nově připravované vlády a tedy neochota zahájit potřebné reformy. Důsledkem bude posun plánovaného data vstupu do eurozóny z roku 2010 směrem k rokům 2012-13, možná i dále. Mezi další rizika patří dynamika evropského, potažmo světového hospodářství. Při významnějším ochlazení růstu by poklesla také poptávka po českých exportech, což by se negativně promítlo do vývoje obchodní bilance,“  sdělil pan Matuška.

„Krátkodobě (září/říjen) jsou rizika spíše na oslabení kurzu. Jednak očekáváme další růst úrokových sazeb v Evropě (vrchol na 3,5 %) i v Americe (5,5 %) a jednak je možné i zhoršení regionálního sentimentu (schvalování rozpočtů, downgrade Maďarské ekonomiky),“ myslí si pan Kotlán.

„Hlavní rizika představují případné hospodářské problémy eurozóny (zpomalení či naopak příliš vysoká inflace vyžadující růst úrokových sazeb) a nebezpečí v pokračování uvolněné domácí rozpočtové politiky v duchu předvolebních slibů,“ odpověděl stručně pan Čermák.

Odklad eura neutrální

Čtvrtá otázka: Může mít potenciální odklad vstupu České republiky do eurozóny nějaký dopad na hodnotu koruny?

Krátkodobě mírně negativní, dlouhodobě neutrální, vyplývá z odpovědí.

„Krátkodobě by taková událost mohla způsobit zvýšení volatility měnového kurzu. Dlouhodobě by však žádný vliv mít neměla,“ myslí si pan Svoboda.

Opatrnější je pan Matuška: „Odsunutí data přijetí eura by se na kurzu koruny dle mého názoru do určité míry mělo negativně projevit. Vyšší rozpočtové schodky (jako důsledek přetrvávající neochoty reformovat veřejné finance), které by byly nejpravděpodobnější příčinou posunu data vstupu, jsou pro měnový kurz negativním faktorem. Zahraniční portfoliový investoři by v důsledku vnímali ČR - a tedy českou korunu - jako rizikovější investici, což by se mělo projevit v odlivu portfoliového kapitálu, a tedy oslabení kurzu. Je ale potřeba říci, že váha portfoliového kapitálu je v ČR a v CZK mnohem nižší než například v Maďarsku či Polsku, proto by se spíše jednalo o krátkodobější oslabení a zastavení apreciačního trendu než o trvalejší změnu trendu,“ 

„Očekáváme přijetí eura v roce 2013. Je možné, že na podzim vláda a ČNB oznámí odložení přijetí za rok 2010 (viz aktuální návrhy rozpočtů a skeptická nálada v ČNB). Toto oznámení by mohlo přispět k námi očekávanému oslabení CZK v průběhu září/října k hodnotám 28,3-28,5. Pokud bude oznámení doprovázeno jasným výhledem na konsolidaci veřejných rozpočtů, nelze očekávat nějaké drastičtější oslabení koruny,“ sdělil hlavní ekonom ČS, Viktor Kotlán.

„Odklad vstupu do EMU by měl mít na korunu neutrální, v krajním případě mírně negativní dopad,“ sdělil analytik ČSOB, Jan Čermák.

Článek pochází z časopisu FOND SHOP 18/2006.

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená