FinExpert.e15.cz

Šikanu na pracovišti pocítilo 28 % osob

 Pod pojmem mobbing v současnosti rozumíme všechny formy společenské šikany spolupracovníka, kterými může být ovlivněn psychický, ale i fyzický stav poškozeného.  Projevy mobbingu začínají posměchem a pomluvami, ale mohou končit až fyzickým  ubližováním.

 Zda problém mobbingu existuje i v české společnosti a v jakém rozsahu, opětovně zjišťovala  společnost GfK Praha v období měsíce února 2003. K tomuto účelu bylo využito opakovaného vícetematického šetření – Omnibusu v rámci populace České republiky. Reprezentativní vzorek respondentů byl vybrán metodou vícestupňového náhodného výběru. Z dotazování byly vyloučeny osoby, které nejsou v současné době v  pracovním poměru (např. důchodci, studenti). Konečný vzorek se proto skládal z osob, které pracují (693), a které tudíž mohou mít s tímto problémem nějaké osobní zkušenosti.

 VÝSLEDKY VÝZKUMU

Některou z forem mobbingu na vlastní kůži pocítilo 28 % osob. Za nejčastější projevy takovéto šikany můžeme označit zadávání nesmyslných pracovních úkolů, ukládání nekvalifikované práce, nedoceňování již provedené činnosti, zesměšňování a pomlouvání  osoby v rámci pracovního kolektivu. Oběti šikany jsou také často okřikovány, jejich práce je podrobována neustále kritice. Formy fyzického násilí jsou uplatňovány pouze v minimálním počtu případů.

 Téměř čtvrtina postižených je některé  z  forem mobbingu vystavována jednou týdně i častěji, více než polovina (54 %) potom po dobu delší než jednoho roku.

 Ve srovnání s rokem 2001, kdy bylo společností GfK Praha provedeno šetření zabývající se mobbingem poprvé, vzrostl počet osob uvádějících osobní zkušenost s některou z forem šikany, a to o 12 procentních bodů. Mobbingu ale stále zůstávají více a častěji vystavovány osoby mladší (do 29 let), a ty s nižší úrovní dosaženého vzdělání.

 (Zdroj: tisková zpráva GfK)

 

 

 

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená