FinExpert.e15.cz

Sexuální obtěžování v ČR a jak se mu bránit

Podle výzkumu, který pro Ministerstvo práce a sociálních věcí provedl Sociologický ústav Akademie věd ČR, se celá čtvrtina lidí, kteří pracují nebo někdy pracovali, setkala v práci se sexuálním obtěžováním. Oběťmi sexuálního obtěžování v zaměstnání jsou v drtivé většině ženy.

O co přesně jde?
Sexuální obtěžování zákoník práce vymezil a zakázal už od 1. 1. 2001. V roce 2004 byla do zákoníku práce zapracována definice sexuálního obtěžování. Současná platná právní úprava říká: „Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoli formě, které je buď dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo jednání sexuální povahy, které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.“

Šéfové obtěžují nejvíc
Nejčastějšími formami sexuálního obtěžování jsou verbální útoky na osobní život, sexuální narážky, vtipy a poznámky. S takovým chováním se podle výzkumu setkala polovina až dvě třetiny české populace. Se závažnějšími formami sexuálního obtěžování, jako jsou nechtěný fyzický kontakt, sexuální návrhy a pobídky a návrhy na schůzku, a to i přes vyjádřený nezájem, se setkala zhruba pětina dotázaných. Alarmující je fakt, že v 15 až 23 procentech případů jsou iniciátory tohoto chování nadřízení muži. Případy s využitím mocenského postavení jsou závažnější, částečně i proto, že z pohledu oběti je tato situace těžko řešitelná.

Jak z toho ven?
Problematiku obtěžování na pracovišti, sexuální obtěžování v zaměstnání, nerovné podmínky na trhu práce apod. řeší zákoník práce a také zákon o zaměstnanosti. Pokud k takovému chování na pracovišti dojde, měl by ho v první řadě vyřešit zaměstnavatel, který je dokonce povinen informovat zaměstnance o opatřeních směřujících k zamezení diskriminace (i formou sexuálního obtěžování). V případě, že touto cestou nedojde k nápravě, oběť se může obrátit na Státní úřad inspekce práce, který vznikl 1. 7. 2005. Zaměstnanci se samozřejmě mohou domáhat nápravy i soudní cestou.

Celá studie („Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém systému pracovních vztahů“) je k dispozici na internetových stránkách ministerstva sekce Rovnost žen a mužů.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená