FinExpert.e15.cz

Seriál: Představení futures

Díky neustálým inovacím se i drobným investorům otevírají možnosti, které ještě před pár lety měli jenom velcí institucionální hráči.
Seriál: Představení futures

Finanční trhy dnes poskytují nepřeberné množství investičních příležitostí.  Produkty, jejichž obliba v posledních letech prudce roste, jsou deriváty, zejména futures a opce.

Tyto investiční nástroje mají zajímavé vlastnosti a díky širokému spektru podkladových aktiv umožňují profesionální přístup ke správě portfolií. Akciové indexy, dluhopisy, úrokové sazby, měny, komodity jsou nejběžnějšími bazickými aktivy.

Futures kontrakt lze jednoduše charakterizovat jako dohodu dvou stran o nákupu/prodeji standardizovaného množství podkladového aktiva v předem specifikované kvalitě za danou cenu k danému budoucímu datu. Tyto instrumenty se označují jako pevné termínové smlouvy. To znamená, že kupující futures kontraktu se zavazuje odebrat ve stanovené době dané množství podkladového aktiva za dohodnutou cenu. Prodávající se naopak zavazuje dodat ve stanovené době dané množství podkladového aktiva za dohodnutou cenu.

Podmínka standardizovaného množství a kvality je velmi důležitá. Není možné se s protistranou dohodnout na jiném objemu. Obchodovat se tedy dá jen v násobcích kontraktu. Například množství pšenice v jednom kontraktu je 5 tisíc bušlů, u ropy to je 1 tisíc barelů a u zlata 100 uncí. Taktéž je zřejmé, že bez kvalitativních standardů by dodavatel mohl odběrateli vnucovat nekvalitní komoditu. Aby k takové situaci nemohlo dojít, určuje burza minimální kvalitativní požadavky, které je nutno dodržet. Některé burzy umožňují dodávku komodity o vyšší nebo nižší kvalitě. V tomto případě se podle předem stanoveného vzorce upravuje cena.

Každý futures kontrakt má stanoven expirační cyklus, což představuje seznam měsíců dodání. U zemědělských komodit je to obvykle stanoveno podle ročních cyklů. Obilniny jsou vypisovány s dodáním v březnu, květnu, červenci, září a prosinci. Jde tedy o cyklus setí, klíčení, sklizně a prodeje. Finanční kontrakty jsou vypisovány na měsíce březen, červen, září a prosinec. U velké části komodit se nevypisují kontrakty na více než 24 měsíců dopředu. Většina obchodů probíhá obvykle v nejbližším měsíci dodání. Tento nejlikvidnější kontrakt se nazývá aktivní. Několik dnů až týdnů před expirací aktivního kontraktu se většina obchodů (všichni, co nechtějí pozici ukončit) přesouvá do dalšího měsíce dodání, který se pak stává aktivním. Popsaný proces se nazývá rolování.

Futures se obchodují na specializované termínové burze. Tato instituce shromažďuje pokyny na nákup a na prodej a na základě cenové a časové priority je pak spáruje. Protistrany o sobě nevědí, díky čemuž je zachována anonymita. Burza pomocí svého clearingového centra každý den vypočítává zisk/ztrátu z otevřené pozice a při ukončení pozice nebo v době expirace vykoná finální vypořádání. Obchodování probíhá ve vyhlášených hodinách v pracovních dnech, přičemž s některými instrumenty se obchoduje 24 hodin denně. Běžný investor nemá na burzu přímý přístup, ale prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Ten musí jeho příkazy neprodleně a beze změn zadat na burzu.

Futures kontrakty mohou být v době expirace ukončeny dvojím způsobem: fyzickým dodáním nebo finančním vyrovnáním. První případ je typický hlavně pro komodity, druhý se využívá například při futures na akciové indexy. Je pochopitelné, že dodávat všechny akcie, které jsou například v indexu S&P 500, by bylo velmi nákladné. Proto je pro zúčastněné strany mnohem výhodnější vzájemně si v penězích proplatit zisk/ztrátu. Uzavření pozice před dobou expirace je ještě snazší a vyrovnání probíhá jenom v penězích. V současnosti již většina účastníků obchodování upřednostňuje uzavření před expirací a fyzický odběr je méně častý než když termínové burzy vznikaly.

Účastníky futures trhu jsou spekulativní investoři, kteří akceptují riziko a chtějí za to dosáhnout zisk, a zajišťovatelé, jenž si zajišťují cenu své produkce. Zajišťovatelem mohou být kupříkladu zemědělci. Pomocí vypsání futures si mohou zafixovat prodejní cenu pšenice, kukuřice nebo jiných plodin a už se nemusí zajímat o jejich cenový vývoj. Cílem valné většiny investorů není fyzická dodávka komodity, ale zisk z cenových změn. Spojení zajišťovatelů a investorů pomáhá vytvářet aktivní, likvidní a průhledný trh.

Snad nejdůležitější (velmi často podceňovaná) je problematika tzv. finanční páky. Její správné pochopení je kriticky důležité. Páka vzniká díky tomu, že s relativně nízkou částkou mají investoři možnost kontrolovat větší balík aktiv. Tato částka nazývaná initial margin je minimální zálohou pro nákup nebo prodej futures kontraktu a stanovují ji clearingová centra burz. Například s marginem 8000 USD se dá nakoupit nebo prodat jeden futures kontrakt ropy, který má při kurzu 45 USD za barel celkovou nominální hodnotu 45 000 USD (45*1000). V jednom kontraktu je totiž 1000 barelů. Finanční páka je v tomto případě 5,6 (45 000/8000). V lidské řeči to znamená, že při investici 8000 USD a pohybu kurzu o 10 procent nahoru na 49,5 USD, dosáhne investor 56 procentní výnosnost vloženého kapitálu. 8000 by se rozrostlo na 12 500 USD. Třeba však upozornit, že pákový efekt působí i opačným směrem. Při poklesu o deset procent na 40,5 USD by investor utrpěl ztrátu 56 procent z 8000 USD. Mnoho začínajících investorů si sílu finanční páky nedokáže uvědomit. Nezřídka nakoupí za všechny prostředky na svém účtu několik kontraktů jedné komodity a pak se diví, že i malý pokles ceny jim způsobuje velké ztráty.

Jednou z častých otázek investorů je, proč se zajímat o futures, když se diverzifikované portfolio dá sestavit i z akcií. Hlavní výhodou futures je právě finanční páka, díky níž má investor možnost spravovat portfolio s porovnatelně menšími prostředky. Nejlepší bude opět uvést příklad. Investor má 35 000 dolarů a chce si za pomoci této sumy vytvořit akciové portfolio. Jednou z možností je nakoupení několika akciových titulů za celou částku 35 000. Alternativně může nakoupit jeden mini futures kontrakt na široce diverzifikovaný akciový index S&P 500 za počáteční margin 9000 USD. Při ceně 700 bodů je nominální hodnota jeho futures pozice 35 000 USD (páka je 3,9), což přesně odpovídá jeho prvotnímu záměru. Investorovi do futures však po odečtení marginu pořád zbývá 26 000 USD. Tuto zbylou sumu může ponechat na úročeném účtu, nebo ji investovat do jiného aktiva. Tyto praktiky ve velkém využívají i banky a jiné finanční instituce.

Důležitá je i neustálá kotace v případě hlavních futures, jako jsou futures na dluhopisy, akciové indexy a nejznámější komodity (zejména zlato a ropa). Obchodování s nimi probíhá elektronicky 24 hodin denně. Investor tak není omezen časovým rozvrhem a své příkazy může zadávat kdykoli v pracovní dny. Další výhodou je velmi snadná spekulace na pokles, jelikož tady nejsou žádná omezení jako napříkladu u akcií. Vysoká likvidita umožňuje velmi krátkodobé obchody, při kterých se držba pozice počítá v minutách. Dlouhodobí investoři si také přijdou na své. Jen nesmí zapomenout na omezenou platnost jednotlivých futures kontraktů a v případě, že nechtějí dodávku, tak musí své pozice přerolovat.

Nevýhodou může být vyšší požadavek na finanční prostředky. Margin je stanoven v rozmezí 1000 a více USD. Žádné zlomky marginů se uplatnit nedají. Kvůli diverzifikaci se doporučuje začít investovat na futures trzích minimálně s 10 000 USD (212 000 CZK). Částky v řádu několika tisíc korun je proto lepší dát do banky, případně nakoupit podílové fondy.

O futures kolují fámy, že jsou vhodné jenom pro velmi zkušené investory, což není pravda. Není potřeba mystifikovat derivátové produkty. Průměrný investor, který si za pomocí základních matematických operací dokáže vypočíst nominální hodnotu kontraktu a velikost finanční páky, může směle používat tyto nástroje.

Boris Tomčiak, analytik společnosti Colosseum

Druhá část seriálu o futures kontraktech vyjde ve středu 5. srpna 2009.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená