FinExpert.e15.cz

Šeky nejsou mrtvé (téma)

Přestože šek je pro většinu z nás téměř archaický až neznámý platební nástroj, existují situace, kdy jeho použití je výhodné.
Šeky nejsou mrtvé (téma)

Historie šeku

První historicky doložené použití šeku pochází z 15. století v Nizozemí. Obchodníci si ukládali u bankéřů své peníze a jako potvrzení vkladu od nich dostávali stvrzenky. Uložené peníze bylo možné použít k placení obchodních závazků na základě písemného příkazu vkladatele, který předal příjemci. Tak vznikly první ručně psané šeky.

Vznik cestovních šeků se zase připisuje anglickému zakladateli nejstarší cestovní kanceláře na světě – Thomasu Cookovi. V druhé polovině 19. století zavedl pro své klienty hotelové a peněžní poukazy, na které jim ve vybraných hotelích vyplatili hotovost v místní měně, resp. mohly být použity k placení ubytování a stravování místo peněz.

Co je šek

Šekem výstavce šeku (majitel účtu) přikazuje šekovníkovi (tj. peněžnímu ústavu u kterého má veden účet), vyplatit šekovou částku osobě na šeku uvedené nebo osobě uvedené na řadu šeku nebo doručiteli šeku. V případě bankovního šeku jsou výstavcem a šekovníkem dvě různé banky nebo dvě organizační jednotky téže banky. Šek je zároveň platebním příkazem a úvěrovým nástrojem krátkodobého charakteru, který má ze zákona definované parametry. Šek je dlužnickým cenným papírem jednotlivě emitovaným, a to vždy cenným papírem zcela krátkodobým. Vyplývá to jednak z charakteru šeku jako platebního nástroje a ze zákonem upravených (relativně) krátkých lhůt pro předložení šeku k proplacení.

Všechny další vlastnosti šeků velmi závisejí na příslušnosti země výstavce, která spadá buď do oblasti tzv. Ženevské konvence, což je mezinárodně uznávaná dohoda, podle níž je šekové právo upraveno v řadě zemí, především v oblasti kontinentální Evropy, nebo do oblasti anglo-americké (USA, Kanada, Anglie, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika.). Podle této příslušností se odvíjí i splatnost zahraničních šeků.Platnost šeku ve státech příslušejících k oblasti Ženevské konvence (den vystavení šeku se nepočítá)


  • šek vystavený a splatný v téže zemi je třeba prezentovat k placení do 8 dnů od data vystavení
  • v různých státech téhož kontinentu do 20 dnů
  • v různých světadílech je lhůta předložení do 70 dnů
Platnost šeku ve státech příslušejících k oblasti anglo-americké

Šeky mají jedinou lhůtu k proplacení, tzv. „rozumný čas“, který je definován jako 90 dnů, pokud není šekovou doložkou stanoveno jinak.Pokud je šek předložen po lhůtě splatnosti, ze zákona nárok na proplacení propadá. Pokud však byl řádně a včas prezentován a nebyl proplacen, je nutné protestovat (pokud na šeku není uvedena doložka „bez protestu“) a dlužnou částku vymáhat soudní cestou. Protest je právní úkon, kterým se zjišťuje, že šek nebyl proplacen, přestože byl řádně a včas prezentován. Proplacení šeku lze tedy soudně vymáhat, naopak vystavení nekrytého šeku je trestný čin. Za protest musíte zaplatit notáři a cena se odvíjí podle výše šekové částky. Minimální sazba je však 2 000 Kč.

Právní režim šeků, operace s nimi a jejich používání se řídí zákonem č.191 /1950 Sb., zákonem směnečným a šekovým.

Druhy šeků

Šeky bankovní vystavuje banka nebo jiná finanční společnost na žádost svého klienta. Šek je bankou plně krytý a banka ho nevystaví dříve, než klient za něj nezaplatí. Částka se mu zpravidla strhne z účtu anebo za šek zaplatí v hotovosti. Šek poté dostane fyzicky do ruky nebo může banku požádat o jeho doručení příjemci (za poplatek).

Šeky soukromé vystavuje soukromá osoba-klient, který má v bance vedený účet. Soukromý šek je nejčastěji vystavován na předtištěném formuláři v tzv. šekové knížce.

Cestovní šeky byly uměle vytvořeny pro potřeby cestovního ruchu. Nejedná se o proto „pravé“ šeky, na které se vztahuje šekové právo. Jejich právní úprava je u nás obsažena v Obchodním zákoníku. Jsou vydávány nejčastěji velkými světovými bankami a finančními institucemi a vystavovány v nejfrektovanějších světových měnách v zaokrouhlených nominálních hodnotách. Místa, která akceptují cestovní šeky, jsou označena logem příslušného vydavatele. Cestovní šek je zpravidla vystavený na neomezenou dobu, avšak někteří vydavatelé mohou omezit splatnost na 6, resp. 12 měsíců. Mezi nejznámější cestovní šeky patří např. šeky American Express Checque, Thomas Cook MasterCard Travellers Cheques a Interpayment Visa Travelers Cheques.

V tomto článku se zaměříme na první dva typy šeků, tj. bankovní a soukromé.
Další kapitola
 

celkem 11 komentářů

Nejnovější komentáře

Aktuální zkušenost
Marquel
16. 11. 2006, 08:21
Zrobna jsem resil seky v USA a seky za komunistu.
T.O.P.
11. 11. 2006, 23:04
Re:Reklama
a ty?
10. 11. 2006, 23:47
Re:asdf
Dusan
10. 11. 2006, 18:30
Re:Cestovni šeky
Patrik Chrz
10. 11. 2006, 17:08

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená