FinExpert.e15.cz

SDRUŽENÍ SOS: Klienti ČSOB žalují banku

Klienti ČSOB žalují banku

SOS se dne 7. 11. 2005 prostřednictvím Veřejné výzvy obrátilo na klienty ČSOB a vyzvalo je k podání žaloby na ČSOB za podmínek v ní uvedených. SOS společně se spolupracující AK Holec, Zuska & Partneři následně přislíbilo, že žaloba proti ČSOB bude podaná do konce ledna 2006. Listopadová výzva SOS byla určena všem spotřebitelům, kteří jsou přesvědčeni, že jim ČSOB neoprávněně účtovala poplatek za vedení účtu, poplatek za zrušení účtu, poplatek za neoprávněnou reklamaci platební kartou či tzv. neadresný poplatek. K výzvě klientům ČSOB SOS přistoupilo na základě četných stížností klientů poté, co marně usilovalo o mimosoudní urovnání sporu s bankou.

Na výzvu SOS odpověděla řada spotřebitelů, kteří měli zájem připojit se k žalobě na ČSOB. Po zvážení situace a vyhodnocení obdržených podkladů (mnoho spotřebitelů nedoložilo jimi tvrzený neadresný poplatek který byl již přiznán pravomocným soudním rozhodnutím jako neoprávněný), dospěly advokátní kancelář Holec, Zuska & partneři a Sdružení obrany spotřebitelů ČR k názoru, že optimální variantou z hlediska procesní taktiky a hospodárnosti vedení sporu, je podání vzorkové (zkušební) žaloby dvou klientů banky – fyzické osoby podnikatele a nepodnikatele. Výhodou tohoto postupu oproti původně předpokládanému podání mnoha žalobních návrhů je především vyhnutí se riziku eventuálních zbytečně vzniklých nákladů u řady spotřebitelů (nákladů právního zastoupení ČSOB advokátem v případě jejího plného úspěchu ve věci, což ČSOB mediálně zdůrazňovala jako odstrašující argument) a předpoklad rychlejšího dosažení očekávaného rozhodnutí soudu o přípustnosti či nepřípustnosti účtování vytýkaných poplatků, což mohou uvítat nejen ostatní registrovaní zájemci o podání žaloby, ale i ti, co se pod vlivem negativní mediální kampaně ČSOB k iniciativě SOS dosud nepřipojili. AK společně s SOS volí strategii, která vyšle všem klientům jasný a pravdivý signál. Proto byly dne 30. 1. 2006 .k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 podány obě žaloby – v prvním případě se jedná o spotřebitele, který nárokuje částku 2.345 Kč bez úroku z prodlení za poplatek za vedení účtu a zrušení účtu, v druhém o podnikatele, který nárokuje částku  4.168 Kč bez úroku z prodlení za poplatek za vedení účtu.

Žaloby ostatních registrovaných klientů banky budou podány po právní moci pozitivních soudních  rozhodnutí. Na základě pozitivního rozhodnutí soudu bude možné bez větších obav podat žaloby nejen ostatních registrovaných, ale i dosud neregistrovaných klientů, které mohla ovlivnit četná odrazující a zastrašující mediální vystoupení zástupců ČSOB. S ohledem na tuto skutečnost SOS a AK i nadále umožní ostatním klientům banky se bezplatně připojit  k výzvě SOS a nárokovat následně vrácení sporných poplatků prostřednictvím soudu.

O tomto postupu byli všichni registrovaní zájemci o podání žaloby informováni. O výsledku soudních rozhodnutí  bude veřejnost informována.

SOS a GARDE-EPS podaly žalobu proti Českým aeroliniím

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) spolu s právníky programu GARDE-EPS  se dnes společně obrátili na Obvodní soud v Praze 6 s žalobou na zdržení se protiprávního jednání Českých aerolinií (ČSA). ČSA v přímém rozporu se zákonem znemožňují svým zákazníkům vyměnit dárkové poukázky, prodávané v rámci akce "Vánoce 2005 - darujte certifikát na zážitky", za letenky, po 30. 6. 2006.

SOS  a právníci GARDE - programu Globální odpovědnosti EPS (GARDE - EPS) prozkoumali v rámci  programu Transition Facilities financovaného Evropskou unií obchodní podmínky společností, nabízejících dárkové poukazy, vouchery, certifikáty na nákup zboží atp. ČSA v rámci rozsáhlé mediální kampaně v závěru loňského roku nabízely k prodeji tzv. "certifikáty na zážitky" aneb "zážitkové vánoční dárky", jejichž podstatou bylo předplacení si slevy na letenku. ČSA povolují uplatnit tuto slevu jen do 30. 6. 2006, poté platnost certifikátu zaniká a jeho držiteli není povoleno nárokovat refundaci jeho ceny. "V těchto podmínkách se dostaly ČSA do přímého rozporu s ustanoveními občanského zákoníku, které neumožňují sjednat zánik práva pro případ, že nebude ve smluvené době uplatněno. Kdyby to bylo možné, došlo by de facto k legalizaci bezdůvodného obohacení," uvádí právník programu GARDE-EPS Filip Gregor.

V této souvislosti oslovilo 12. 12. 2005 České aerolinie a.s. výzvou na zdržení se protiprávního jednání, adresovanou tehdejšímu předsedovi představenstva ČSA Ing. Jaroslavu Tvrdíkovi, a upozornilo je na nelegálnost obchodních podmínek jejich dárkového certifikátu "Vánoce 2005 - darujte certifikát na zážitky."

Martin Reisinger z SOS k tomu dodává: „Ze strany ČSA jsme dosud  nedostali žádnou oficiální reakci, a to ani po opětovném připomenutí výzvy ze dne 20.1.2006. Vzhledem k tomu se SOS a EPS rozhodly podat žalobu na základě § 25 odst.2 zákona o ochraně spotřebitele. Účelem této žaloby je změna příslušných obchodních podmínek vánoční akce ČSA a zveřejnění této změny, která může mít dopad i na chování ostatních podnikatelů nabízejících za obdobných nelegálních obchodních podmínek vlastní dárkové poukazy.“

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená