FinExpert.e15.cz

Sazby DPH v Evropské unii jsou vysoké

Daň z přidané hodnoty je nesmírně důležitým zdrojem pro státní pokladnu ve všech členských zemích Evropské unie.
Sazby DPH v Evropské unii jsou vysoké

Vždyť příjem z této daně tvoří ve většině zemí třetinu daňových příjmů. Sazby DPH se mezi zeměmi EU výrazně liší, jedno však mají společné – ve vyspělých mimoevropských zemích jsou sazby DPH podstatně nižší.

Trend současnosti – zvyšovat nepřímé daně

Ve většině evropských zemí je postupně přesouváno zdanění z přímých daní do nepřímých daní. Celkově je daň z přidané hodnoty běžnými občany mnohem méně sledovaná než přímé daně či sociální a zdravotní pojištění. Přitom právě díky této dani je veškeré zboží a služby pro nás zákazníky podstatně dražší. Daň z přidané hodnoty je v podstatě všeobecná daň ze spotřeby, kterou se zatěžuje přidaná hodnota poskytovaného zboží a služeb. Daň se vybírá v každém článku výroby, distribuce a dodávky. Daň z přidané hodnoty je stanovena procentem z ceny. Plátci daně mohou snížit svou daňovou povinnost o částku, kterou zaplatili oni sami ostatním plátcům DPH při koupi zboží. Nejdůležitější na dani z přidané hodnoty je, že konečným plátce této daně je spotřebitel – tedy občané každého státu.

EU – základní sazba minimálně 15 %

DPH je ve světě nejvyšší v členských zemích Evropské unie, kde na základě směrnice Rady z roku 1992 nesmí být DPH nižší nežli 15 %. Členské země Evropské unie mohou v současné době uplatnit jednu nebo dvě zvýhodněné sazby na vybrané zboží či služby. Přestože legislativa zřizující DPH je stanovena na národní úrovni, jsou jednotlivé zákony členských zemí závislé na určitých parametrech, které jsou pevně dány ve směrnicích Evropské unie. Seznam zboží a služeb, které podléhají snížené sazbě DPH je upraven směrnicí č. 77/388/EEC. Nižší sazba daně je uplatňována zejména u vody, potravin, farmaceutických výrobků, dopravy, odstraňování odpadů a služeb. Jedná se zejména o zboží a služby každodenní potřeby či sociálního charakteru. Cílem nižší sazby DPH je udržení „přijatelné“ ceny i pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva.

Lucembursko a Kypr = 15 %, Dánsko = 25 %

Základní sazba DPH se v Evropské unii pohybuje od 15 % (Lucembursko a Kypr) do 25 % v Dánsku a Švédsku. Nejdříve byla daň z přidané hodnoty zavedena v Německu a Francii (již v roce 1968), následovalo Nizozemí (1969) a Lucembursko (1970). Členské země Evropské unie mohou v současné době uplatnit jednu nebo dvě zvýhodněné sazby na vybrané zboží či služby, navíc mohou být některé zboží či služby od DPH osvobozeny, např.:

 • Dánsko – prodej a pronájem nemovitostí, dodávky plynu, vody, elektřiny a topení, výhry v loteriích
 • Kypr - základní potraviny, knihy, časopisy, léky, dětské oblečení a obuv
 • Litva - humanitární a dobročinná pomoc, léky a lékařská zařízení, výuka a studium, vydavatelství a distribuce novin a knih, nájem domu, bankovní a pojišťovací služby
 • Velká Británie - základní potraviny, léky, zdravotní a ochranné pomůcky, knihy, noviny a časopisy, dětskou obuv a oblečení

Kdo má povinnost k registraci DPH?

V Česku je plátcem (musí tudíž pravidelně podávat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty - čtvrtletně) každý subjekt se sídlem či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH, tuto povinnost má ze zákona každý subjekt:

 • který za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců má obrat vyšší než částku jeden milión korun, přihlášku k registraci dani musí na místně příslušný Finanční úřad podat do 15 dnů po skončení termínu, v němž subjekt překročil stanovený limit a plátcem se stává prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat
 • který nakoupil zboží u dodavatele z jiného členského státu EU a hodnota tohoto zboží je vyšší než 326 000 Kč
 • který přijme službu od subjektu registrovaného k dani v jiné členské zemi EU, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku nebo od zahraniční osoby povinné k dani

V některých členských zemích EU (Švédsko a Španělsko) není potřeba dosáhnout určitého obratu, stačí splnit zákonné podmínky pro platbu DPH a musí být daň odváděna bez ohledu na uskutečněný obrat. Jak jsou na tom ostatní země? Např. v Lucembursku 10 000 euro za 5 let, Velké Británii 58 000 GBP za rok, Řecku 9 000 euro za 5 let, Dánsku 50 000 DKK za rok, Slovensku 1,5 mil. SK, Polsko 43 800 PLN za 3 roky, Francie 76 300 euro za 2 roky, Rakousko 22 000 euro za 5 let.

DPH není ve všech zemích světa

Z nejvyspělejších a nejvýznamnějších zemí světa není daň z přidané hodnoty stanovena celkem v těchto zemích: Egypt, Hong-Kong, Saudská Arábie a USA. Absence daně z přidané hodnoty v těchto zemích řadí tyto země k zemím s nejnižším daňovým zatížením na světě.

 • Jižní Amerika – dlouhodobým problémem zemí v Jižní Americe je nízká platební morálka daňových poplatníků, DPH je zatížena krácením daní nejméně a je proto pro státní pokladnu nesmírně důležitá.Sazby DPH jsou i proto ve všech zemích vysoké (např. Brazílie 25 %, Argentina 21%).
 • Asie - pro všechny asijské země jsou charakteristické nízké daně se současně nízkou sociální ochranou občanů, proto i DPH je nízká. V Japonsku, Taiwanu a Singapuru činí sazba daně z přidané hodnoty 5 %, v Thajsku činí 7 %, v Jižní Korey, Kambodži, Filipínách a Vietnamu 10 %.
 • Afrika -systém daně z přidané hodnoty nejlépe v Jihoafrické republice, kde sazba daně činí 14 % a v Maroku (20 %).

Z dalších světových velmocí si ještě uveďme Kanadu (7 %), Izrael (15,5 %) či Mexiko (15 %). Poměrně nízká je rovněž DPH v Austrálii, kde se platí daň ze zboží a služeb GST, která je obdobná naší dani z přidané hodnoty, její jednotná výše činí 10 %.

Výše DPH v Evropské unii (od července 2008, v %)

Výše DPH v Evropské unii
(od července 2008, v %)
ZeměZákladní sazba DPH (v %)Snížená sazba DPH (v %)
Belgie216 a 12
Bulharsko207
Česko199
Dánsko25-
Estonsko185
Finsko228 a 17
Francie19.6.20082,1 a 5,5
Irsko214,8 a 13,5
Itálie204 a 10
Kypr155 a 8
Litva185 a 9
Lotyšsko185
Lucembursko153, 6 a 12
Maďarsko205
Malta185
Německo197
Nizozemí196
Polsko227 a 3
Portugalsko215 a 12
Rakousko2010 a 12
Rumunsko199
Řecko194,5 a 9
Slovensko1910
Slovinsko208,5
Španělsko164 a 7
Švédsko256 a 12
Velká Británie17.5.20085

 

Pramen:

 • European Commission, Taxation and Customs Union, DOC 2441/2008
 • The World Wide Tax and Tax Source Network 2008
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Švýcarsko
Patrik Chrz
10. 11. 2008, 10:58

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená