FinExpert.e15.cz

Šance pro matky s dětmi

Nečasův návrh by mohl podpořit zaměstnávání matek s malými dětmi během i po skončení mateřské dovolené. Vydělají firmy i matky.
Šance pro matky s dětmi

Příznivý vývoj české ekonomiky spolu s příchodem nových investorů přispěl k rekordnímu růstu počtu volných pracovních míst. Aktuálně evidují úřady práce více než 150 tisíc volných pracovních míst, což je nejvíce za celou dobu sledování počtu pracovních nabídek. Při pohledu na vývoj nezaměstnanosti by se dalo říci, že šanci najít dobré zaměstnání mají nejen momentálně nezaměstnaní, ale i ti, kteří z jakéhokoliv důvodu uvažují o změně zaměstnavatele. Otázkou je, zda mohou získat odpovídající zaměstnání i lidé, kteří jsou na trhu práce do jisté míry znevýhodněni. Do této kategorie patří i matky s malými dětmi, které hledají pracovní uplatnění po mateřské či rodičovské dovolené. V současné době je každý šestý až sedmý nezaměstnaný právě maminka po mateřské a rodičovské dovolené. Podle personální poradkyně Hany Poledňákové je patrný rostoucí zájem matek s malými dětmi o kratší pracovní úvazky. Za stávajících podmínek však nejsou firmy motivované k této formě zaměstnávání.

Doma strávíte více než tři roky

Profesní dráha většiny žen je přerušena těhotenstvím a následnou péčí o dítě. Současná právní úprava považuje mateřskou a navazující rodičovskou dovolenou za důležitou osobní překážku bránící výkonu zaměstnání. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů, při porodu dvou a více dětí 37 týdnů. Převážná většina matek upřednostňuje péči o narozené dítě před budováním další kariéry. Z tohoto důvodu po ukončení mateřské dovolené zpravidla požádají zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, na které mohou zůstat až do tří let věku dítěte.

Návrat k původní práci není jistý

Zda se vrátíte po mateřské a rodičovské dovolené k původní práci závisí na sjednané době trvání pracovního poměru a individuální dohodě se zaměstnavatelem. Máte-li před odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou se zaměstnavatelem uzavřenu pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nesmí vás v tomto období propustit (jste v tzv. ochranné době). Pokud se rozhodnete vrátit do zaměstnání ihned po mateřské dovolené, zaměstnavatel vás přidělí na původní pracovní místo. Po dobu rodičovské dovolené však firma většinou nenechá vaše pracovní místo neobsazené. V praxi se velmi často stává, že během vaší nepřítomnosti obsadí pracovní pozici jiný zaměstnanec. Pokud je původní místo po návratu z rodičovské dovolené obsazené, může vám zaměstnavatel nabídnout jiné, které odpovídá vaší praxi, kvalifikaci a zkušenostem. V případě, že nabídnuté zaměstnání odmítnete a se zaměstnavatelem se nedohodnete na jiném vhodném pracovním zařazení, můžete dostat výpověď z důvodu nadbytečnosti.

Řada firem uzavírá s novými zaměstnanci nejdříve pracovní smlouvu na dobu určitou. Teprve po uplynutí této doby je smlouva prodloužena na dobu neurčitou. V případě, že sjednaná doba vyprší v průběhu rodičovské dovolené, končí pracovní poměr uplynutím této doby.

Během doby péče o dítě ztrácíte zkušenosti

Personální poradkyně Hana Poledňáková uvádí, „že návrat do zaměstnání po více než tříleté pauze bývá pro většinu matek problematický.“ Během rodičovské dovolené zpravidla ztrácí kontakt se spolupracovníky, nesledují aktuální vývoj v oboru, postupně ztrácí získané pracovní návyky a zkušenosti. Pro snadný návrat do zaměstnání je vhodné udržovat kontakt s profesí a pokusit se zvyšovat kvalifikaci. Po ukončení rodičovské dovolené některé matky hledají zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek, který jim umožní skloubit práci a péči o rodinu. V současné době bohužel nejsou firmy příliš motivovány k zaměstnávání na částečný úvazek.

Částečný pracovní úvazek využívá přibližně 5 % zaměstnanců

Oslovené personální agentury, úřady práce a provozovatelé pracovních serverů potvrzují, že zájemců o práci na částečný úvazek je více než nabídek ze strany zaměstnavatelů. Například na pracovním serveru www.prace.cz najdete ze 46 679 volných pracovních pozic pouze 922 na částečný úvazek (necelá 2 %). Obdobný počet nabídek práce na zkrácený úvazek najdete i na serveru www.jobs.cz (20 183 volných pracovních nabídek, z nich 420 (2 %) tvoří nabídky na částečný úvazek). Zájem o práci na částečný pracovní úvazek potvrzuje i anketa mezi návštěvníky pracovního portálu www.prace.cz, kde ze 471 účastníků 63 % uvedlo, že by o kratší pracovní úvazek mělo zájem, ale žádný vhodný nenachází. Celkem 11 % dotázaných by mělo o práci na zkrácený úvazek zájem, ale příjem by jim nestačil a pouhých 5 % již na kratší úvazek pracuje. Zbývajících 21 % dotázaných se chce práci věnovat na plný úvazek.

V zahraničí jsou částečné pracovní úvazky oblíbené

V porovnání s ostatními zeměmi zatím nejsou v České republice částečné pracovní úvazky příliš využívány. Například v Holandsku pracuje na kratší pracovní úvazek téměř polovina lidí, přibližně čtvrtina lidí využívá částečné pracovní úvazky v Německu, Velké Británii, Švédsku či Rakousku. Přitom jsou to právě částečné pracovní úvazky, které podle odborníků z OECD pomáhají řešit nezaměstnanost.

 Tabulka: Lidé pracující na částečný úvazek (rok 2006)

Země % Země %
Bulharsko 2 Holandsko 46,2
Slovensko 2,8 Švýcarsko 33,3
Maďarsko 4 Norsko 28,7
Česká republika 5 Německo 25,8
Řecko 5,7 Velká Británie 25,5
Lotyšsko 6,5 Švédsko 25,1
Kypr 7,7 Dánsko 23,6
Estonsko 7,8 Belgie 22,2
Turecko 7,9 Rakousko 21,8

Zdroj: Eurostat, rok 2006

Jak motivovat české firmy k zaměstnávání matek?

Ministr práce a sociálních věcí chce usnadnit matkám s malými dětmi návrat do zaměstnání po mateřské dovolené. Plánuje podpořit firmy a instituce, které budou zaměstnávat na částečný pracovní úvazek. Petr Nečas v médiích uvedl, „že v případě, kdy zaměstnavatel poskytne práci na částečný úvazek matce po mateřské nebo rodičovské dovolené, bude moci uplatnit slevu na sociální pojištění zhruba ve výši 1 500 korun.“ Podnikatelům by se měly snížit náklady na zaměstnání těchto lidí a budou jich moci přijmout víc. Tyto návrhy jsou součástí plánu na podporu dlouhodobě nezaměstnaných.

Při práci na částečný úvazek zaplatíte méně na daních

Matky po mateřské nebo rodičovské dovolené, které budou pracovat na částečný úvazek, by měly platit nižší daně. Sociální pojištění placené zaměstnavatelem se totiž od 1. ledna letošního roku započítává do celkového základu daně. Snížením sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem se také sníží daňový základ. Matka, která si za částečný pracovní úvazek vydělá 12 tisíc korun měsíčně hrubého, ušetří na daních oproti „běžnému“ zaměstnanci se stejným platem 225 korun. Ministr také navrhuje, aby matky, které si na částečný úvazek vydělají měsíčně méně, než je minimální mzda 8 tisíc korun, platily nižší zdravotní pojištění. Zda navrhované změny budou schváleny a podpoří růst pracovních nabídek s kratší pracovní dobou, ukáže čas.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená