FinExpert.e15.cz

S dotacemi z evropských fondů jsou problémy

Na jejich čerpání je potřeba se připravit a využít zkušeností nabytých v předcházejícím zkráceném programovém období.

Zhruba 770 miliard korun mohou až do roku 2013 dostat česká města, kraje, ale i podniky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Podle posledních odhadů bude poskytování těchto prostředků zahájeno ve druhém pololetí tohoto roku. V programovém období 2007-13 bude v České republice rozděleno více než 31 miliard eur, z čehož téměř 27 miliard eur  bude tzv. příspěvek Společenství, jedná se o prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Podle posledních odhadů bude poskytování těchto prostředků zahájeno ve druhém pololetí tohoto roku.

Šanci na úspěch mají jen kvalitní projekty

Pro zdárný průběh celé strukturální intervence 2007-13 je nutné dbát na kvalitu projektů realizovaných v rámci připravených operačních programů a na účinnost systémů prostřednictvím kterých budou implementovány. To potvrzuje i odborník Pavel Pelant s poradenské firmy. Podle něj je třeba si uvědomit, že v novém programovém období bude do ČR ročně směřovat zhruba čtyřnásobně vyšší objem finančních prostředků, než tomu bylo v období let  2004-06. Přestože příprava projektu a podání žádosti není jednoduchou záležitostí, posouzení samotných žádostí by však ve většině případů mělo být jednodušší a rychlejší než tomu bylo doposud. Žadatelům se proto doporučuje zejména podrobné prostudování konkrétní výzvy k předložení projektů. Významné pro úspěšnost projektu může být také podrobné prostudování hodnotících kritérií daného programu.

Většina firem či obcí se domnívá, že možnost získání dotací z fondů EU se jich netýká. Opak je ale pravdou. V zásadě jsou strukturální fondy určeny všem subjektům ze soukromé a veřejné sféry, neziskovým organizacím, samosprávě či obcím, které však splní kritéria kladená na žadatele. Příprava samotné žádosti o udělení dotace na konkrétní projekt trvá necelé dva měsíce. Srdcem žádosti bývá komplexní příprava všech povinných a nepovinných příloh. Samotné přidělení či zamítnutí žádosti o dotaci závisí na několika kritériích, přičemž kvalita projektu a jeho samotná přijatelnost patří mezi ty nejdůležitější.

Výše přidělených dotací pro jednotlivé projekty se samozřejmě liší případ od případu. Limity dotací jsou stanoveny určitým procentem z objemu uznatelných nákladů. V novém programovacím období lze získat až 85 % z této částky, pro subjekty soukromého sektoru však tento limit bude podstatně přísnější. Záleží především na metodice příslušného operačního programu a může se lišit i region od regionu. Dotane navíc nejsou nárokové.

Využijte předchozích zkušeností

Ideální je využít zkušenosti, které bylo možné získat v předcházejícím tzv. zkráceném období 2004-2006. Takto se mohou noví žadatelé poučit z problémů, se kterými se potýkali úspěšní žadatelé. V tomto pomohou pomoci i poradenské firmy, které mohou přispět k vytvoření úspěšných projektových žádostí, nebo můžou pro koncového příjemce pomoci realizovat některé projekty. Je zde totiž jinak problém se zpožďováním projektů, který vyvolává riziko, že plánované prostředky nebudou v plném rozsahu vyčerpány. Jednou z příčin zpoždění projektů je i malá úspěšnost a s tím související protahování zadávacích řízení probíhajících podle zákona 137/2006 Sb. Dobu potřebnou na provedení zadávacích řízení je proto potřeba dobře odhadnout a zakalkulovat do projektových plánů již v době přípravy projektové žádosti.

Nechejte si poradit

Důležitým dokumentem, který lze využívat příjemci pomoci pro implementaci operačních programů v období 2007-13 jsou pravidla a metodická příručka, která je doporučeným výkladovým materiálem k pravidlům. Tyto dokumenty vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj  a zpracovávaly je odborníci z poradenských firem.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená