FinExpert.e15.cz

Ruský trh je obtížný, lákavý a zajímavý zároveň

Tento článek přináší ucelený přehled možností investic a podnikání v Rusku, jejich specifika společně s případnými riziky.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3

Ruský trh je obtížný, lákavý a zajímavý zároveň

V posledních letech se Rusko stává zemí pro české investory více než zajímavou, a proto poptávka českých podnikatelů po odbornících na ruský trh neustále roste. V průzkumu mezi 809 manažery největších korporací světa obsadilo Rusko 5. místo v žebříčku investičně nejpřitažlivějších zemí. Podle účastníků konference na téma „Realizace akvizičních a joint venture projektů v Rusku“, kterou v polovině listopadu v Praze uspořádaly advokátní kancelář Havel & Holásek a poradenská firma Deloitte ve spolupráci s  ČSOB a největší ruskou advokátní kanceláří Pepeliaev, Goltsblat & Partners, bude Rusko v roce 2025 představovat 4. největší ekonomiku světa a bude to po Londýně 2. největším finančním trhem.

Výhodou pro české investory jsou historické vazby a geografická blízkost trhu. Investování v Rusku má svá specifika a problémové oblasti, ale pokud je investor dobře informovaný a připravený, nabízí Rusko velice zajímavé výnosy z investic. Tento článek si vzal za cíl podpořit investování a obchodování na ruském trhu a představit české podnikatelské veřejnosti zvažující vstup na ruský trh nejdůležitější právní a daňové aspekty při vstupu na ruský trh. 

Ekonomické prostředí v Rusku

Ve vztahu mezi Českou republikou a Ruskem dochází k rozvoji obchodních vztahů a objem výměny zboží neustále roste, stejně jako investiční spolupráce. Z Ruska se k nám dovážejí především suroviny, a to z 80 %, české firmy pak vyvážejí do Ruska zejména strojírenské výrobky a zařízení. V současné době existuje v Rusku asi 80 podniků společných česko-ruských nebo českých se sídlem v Rusku.

Vzájemná investiční spolupráce, přenos kapitálu a vytváření podniků, se teprve rozvíjí, zato však velmi rychle a intenzivně. Z celkového objemu investic jdoucích do Ruska je jen asi 0,8 % tvořeno českými investicemi. Tato čísla poukazují na fakt, že zejména investiční sféra vzájemných vztahů přináší velké příležitosti a možnosti růstu. Ani zájem ruských firem podnikat u nás není malý, což potvrdil rovněž ředitel ekonomického odboru Velvyslanectví Ruské federace v České republice Alexandr E. Ivanov. Uvedl také, že lze pozorovat na regionální úrovni snahu zjednodušit a zlepšit podmínky prostředí pro podnikání. Moskva také nedávno povolila vznik agentury pro podporu investic v Rusku, obdobné agentury jakou je česká agentura CzechInvest.

Objem transakcí ve Svazu nezávislých států (SNS) neustále roste, otázkou však zůstává politická situace. Je obtížné odhadnout, co se stane po odchodu současného prezidenta Putina z jeho funkce. Podle ruských podnikatelů by volba nové hlavy státu neměla přinést žádné zásadní politické či ekonomické otřesy a neočekává se žádný útlum ekonomického růstu.

Rusko poroste rychleji než zbytek světa

Často kladenou otázkou je, zda nejde o jakousi „bublinu“ jako například internetovou bublinu z minulých let. Na tuhle otázku se ve své prezentaci snažil odpovědět Gerard Uijtendaal, řídící partner finančních poradenských služeb Deloitte v Moskvě. Makroekonomická čísla a ekonomické výsledky hovoří jasně. Rusko je geograficky blízkým a atraktivním trhem s vysokým růstovým potenciálem. Od roku 1999 roste v Rusku ekonomika v průměru o 6,8 % ročně a tento růst se očekává dlouhodobě. Uvádí se, že v roce 2008 bude růst kolem 6,9 % a v příštích 5 až 7 letech se očekává rychlejší růst než ve zbytku světa. Naopak výrazný růst české ekonomiky v příštích letech se neočekává a lze spíše dedukovat zpomalování tempa růstu. V budoucnu bude Rusko vedle Číny jednou z nejvíce hospodářsky rostoucích zemí, ekonomika bude podpořena díky zásobám ropy a zemního plynu. Rusko má největší prozkoumané zásoby ropy na světě a z hlediska rezerv surovin se jedná o druhou nejbohatší zemi.

Odhaduje se, že se Rusko v  příštích letech stane hned po Německu 2. největším trhem pro automobilový průmysl. Již dnes zde automobilky zakládají své pobočky. Očekává se, že automobilová výroba vzroste až o 40 %. Tohoto prostoru mohou využít čeští výrobci náhradních dílů a komponentů. Rusko má velkou industriální základnu, která napomáhá růstu ekonomiky a hospodářství. Ekonomický růst země zvyšuje atraktivitu ruského trhu a rovněž významně zvyšuje potenciální výnosy z investic.

Problémem Ruska je stále velice vysoká míra korupce a neefektivnost veřejné správy, což Rusko brzdí v ještě rychlejším růstu ekonomiky. Za problematický lze považovat ztížený přístup k informacím a nedostatečná funkce médií jako objektivního informačního zdroje. V západním finančním tisku není neobvyklé číst o případech korupce, nedostatečné transparentnosti či přebujelé byrokracii, což pro ruská média zatím neplatí.

Negativa:

 • Korupce
 • Nedostatek transparentnosti
 • Yukos
 • Nadbytečná byrokracie
 • Státní kontrola
 • Nedostatečná infrastruktura
 • Daňové audity
 • Předpojaté soudnictví
 • Ruské účetnictví
 

 

 

 

 

 

  

Pozitiva:

 • Růst ekonomiky
 • Rostoucí střední třída
 • Otevřený a nevyužitý trh
 • Silná měna
 • Ziskovost (v porovnání s Čínou)
 • Vzdělaná pracovní síla
 • Normalizující se daňový systém
 • Pokračující reformy
 • Investiční stimuly
 • Nízké sazby daně
 • Blízkost trhu pro ČR

 Zdroj: Deloitte

 Oblasti příležitostí

Pokud například zvažujete, zda své investice směřovat do Ruska nebo do Číny, pak volte Rusko, neboť vaše investice budou ziskovější,“ doporučuje Gerard Uijtendaal. Podle informací z Deliotte nejperspektivnějšími oblastmi v Rusku jsou finanční službyspotřebitelský sektor. Roste i sektor s nemovitostmi. V Rusku roste střední třída a finanční služby, jako jsou spotřebitelské úvěry, které jsou velmi zajímavou oblastí pro investory. Stejně tak i trh hypoték, který teprve začíná vznikat, nabízí pro první rychlé investory budoucí vysoké zisky a velké tržní podíly. Oblast SNS je velice zajímavým trhem pro prodej značkového zboží, tamní obyvatelé ho mají rádi a rádi za něj utrácejí peníze.

V Rusku se očekává reforma energetiky a investice do infrastruktury (příležitosti pro dodavatele pro výstavbu dálnic, železnic atd.). Příležitosti pro investice do infrastruktury a vybavení budou i v rámci pořádání zimních Olympijských her v Rusku v roce 2014.

Budoucí potenciál je spatřován i ve farmaceutickém průmyslu.

Zajímavé sektory pro malé a střední firmy z České republiky:

 •        Podpůrné programy na výzkum a vývoj v oblasti Hi-Tech a farmacie
 •        Logistika
 •        Infrastruktura
 •        Strojírenství
 •        Automobilový průmysl

 Vyšší riziko znamená vyšší zisky

Investovat v Rusku je sice o něco složitější, potenciálně vyšší riziko však přináší i vyšší zisky. Pokud se tedy dopředu připravíte a zabudujete specifika a rizika do svých úvah a podnikatelských plánů, výnosnost investic může být vysoká.

Jaké máte možnosti? Můžete koupit ruskou společnost, začít na zelené louce nebo se rozhodnout pro společný podnik. Také je třeba se rozhodnout, zda chcete získat podíl v dané firmě, nebo zda chcete koupit jen aktiva.

Formy vstupu na ruský trh jsou popsány v kapitole 2.

Další kapitola
 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Tiskova zprava jak prase
Ctenar
12. 12. 2007, 20:37

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená