FinExpert.e15.cz

Rozhovor s Jiřím Opletalem, zástupcem generálního ředitele pražské burzy

Je pražská burza schopna přizpůsobit svou nabídku vrtošivému českému investorovi?
Rozhovor s Jiřím Opletalem, zástupcem generálního ředitele pražské burzy

Jiří OpletalKlepněte pro větší obrázek

  • zástupce generálního ředitele burzy
  • ředitel odboru cenných papírů a kotace

Další aktivity:

  • člen ekonomického a statistického výboru FESE (Evropské federace burz)
  • místopředseda burzovního výboru pro burzovní obchodyč
  • len výboru pro vypořádání
  • předseda komise pro správu burzovních indexů
  • člen výboru pro makléřské zkoušky

1) Nejprve bych Vás chtěl poprosit o stručné bilancování vývoje BCPP v roce 2007, s čím jste spokojen a kde má burza ještě nějaké rezervy?

S čím mohu být spokojen, je neklesající zájem investorů, přičemž roste počet aktivních retailových investorů. Z pohledu objemu obchodů byl rok 2007 pro pražskou burzu druhým nejúspěšnějším rokem v její historii. Celkový objem obchodů na akciích překonal hranici 1 bil. Kč a zaostal za dosavadním historickým maximem z roku 2005 o pouhých 2,7 %.

Zmínil bych i příchod dvou nových emisí formou IPO – společností AAA Auto a VGP. Bohužel vývoj na US trzích v závěru roku dalším IPO nepřál, jinak jsem přesvědčen, že by číslo bylo minimálně dvojnásobné.

I v roce 2007 jsme se stejně jako v létech předešlých aktivně věnovali podpoře drobných investorů. Zástupci burzy se účastnili řady konferencí, které pořádali naši členové, vydali jsme sérii brožur popisující velmi srozumitelně jednotlivé investiční nástroje obchodované na burze a v neposlední řadě jsme spustili webové stránky určené přímo retailu, kde je možné na jednoduchých simulacích pochopit principy fungování různých typů investičních nástrojů.

Dalším výrazným úspěchem burzy v loňském roce byla úspěšná realizace projektu Energetické burzy. Podařilo se nám v extrémně krátkém čase několika měsíců v podstatě vybudovat další burzu, na které bylo zahájeno obchodování s elektrickou energií. Domnívám se, že kdyby existovaly údaje o délce trvání obdobných projektů jinde ve světě, ten náš by jim bezesporu vévodil.

2) Můžete nám stručně popsat aktuální novinky na BCPP a nejbližší plány burzy ? Dojde třeba k nějakým významným změnám v obchodním systému apod.?

Pokud jde o obchodní systém burzy, nepředpokládám žádné převratné novinky. Důvodem je skutečnost, že obchodní systém pražské burzy nabízí všechny standardní způsoby obchodování používané na vyspělých burzách.

K jistým úpravám však přesto dojde. Jednou ze změn, která nás čeká v nejbližší době, je rozšíření doby obchodování. Od 1.4.2008 bude obchodování v KOBOS i SPAD otevřeno o 15 minut dříve, než je tomu dnes. Závěrečný čas zůstává prozatím nezměněn. Mezi členy však proběhla diskuze o možnosti využití závěrečné aukce po ukončení obchodování ve SPAD. Pokud testování proběhne hladce, pak bychom se závěrečné aukce mohli dočkat koncem 1. pololetí letošního roku.

Co se týče novinek, které spadají spíše do marketingu, bych určitě rád zmínil společný projekt burzy, jejích členů a České televize, který vyústil ve vybudování televizního studia v prostorách Burzovního paláce. Televizní diváci tak mají od 22. února možnost sledovat aktuální dějství na kapitálových trzích ve třech vstupech v průběhu obchodního dne. V dohledné době dojde k zapojení cca 5 členů burzy, kteří se budou moci zapojit do diskuse a komentovat různé skutečnosti přímo z tradingu ve svých firmách.

Není to však jen Burza cenných papírů Praha, která pracuje na svém rozvoji. Novinky přináší i Energetická burza Praha. Mezi tu největší bezesporu patří zahájení obchodování s elektrickou energií na tzv. krátkém (spotovém) trhu.

3) Můžete se zmínit o některých problémech v obchodním systému, který musela BCPP v poslední době řešit?

Musím zaklepat, ale už si ani nedokážu vybavit, kdy jsme nějaké závažnější problémy obchodního systému museli řešit. Pro případ nějakých větších problémů máme výhodu existence tzv. záložního pracoviště, které lze využít v případech různých problémů. Naposledy bylo využito v době povodní v roce 2002, kdy proběhla evakuace osob z Burzovního paláce. Právě díky této záloze, která je vlastně paralelně fungujícím obchodním systémem, jsme byli schopni obnovit obchodování během několika málo minut. Běžný investor tedy prakticky žádné problémy ani nezaregistroval.

4) Dojde v nejbližším období k nějaké velké změně počtu členů burzy nebo je jejich stav víceméně stabilizován? Jak využívají zahraniční obchodníci možnosti evropského pasu?

Počet členů burzy je v několika posledních letech téměř konstantní veličinou a nepředpokládám žádné výrazné změny ani v tomto roce. Nicméně pražská burza byla oslovena několika zahraničními subjekty, jejichž záměrem je členství na pražské burze. Proces získání členství je však poměrně časově i finančně náročná záležitost, takže do budoucna předpokládám spíše pozvolný nárůst členů burzy díky zahraničním subjektům.

5) Co říkáte na objemy obchodů s novými investičními produkty na BCPP (certifikáty, futures) ? Můžete nám nějak srovnat pražskou burzu s jinými středoevropskými burzami (velikost, oblast obchodování s akciemi, dluhopisy, certifikáty, futures atd.)?

Co se týká certifikátů, jde rozhodně o produkty, které mají investorům co nabídnout. Předpokládám, že počet obchodovaných certifikátů na pražské burze poroste a s tím poroste i likvidita těchto produktů. Co se týče konkrétních kroků ze strany burzy, které by měly zájem o tyto produkty stimulovat, tak jsme například v nedávné době zkrátili proces pro přijímání IC k obchodování tím, že obchodní parametry byly vyjmuty z kompetence obchodního výboru Rovněž bych rád vzpomenul náš web pro drobné investory, umožňující široké veřejnosti vyzkoušet si obchodování s různými produkty. Dále jsme stanovili maximální hranici, kterou emitent zaplatí v jednom roce, atd.

Dále připravujeme v horizontu dvou měsíců různé vzdělávací akce zaměřené zejména na drobné investory. Jsme rovněž v jednání s dalšími bankami, které zvažuji umístění svých strukturovaných produktů na pražskou burzu, takže pevně věřím v nárůst jak obchodovaných produktů, tak objemů.

6) Funguje nějaká vzájemná komunikace mezi představiteli jednotlivých burz v regionu? Koordinujete vzájemně některé kroky?

Neformální komunikace určitě existuje. Pokud jde o prosazování zájmů burz jako takových, poslouží platforma FESE (Evropská federace burz). Jinak jde více méně o bilaterální jednání, kdy burzy zvažují určité synergické efekty možných společných projektů či postupů.

7) Jak byste charakterizoval současné vztahy s mimoburzovním trhem RM-Systém?

V případech, kdy má dojít například k pozastavení obchodování s emisí obchodovanou na obou trzích, pak se snažíme postup logicky koordinovat. O další komunikaci mezi burzou a RM-Systémem nevím.

8) Myslíte si, že by pro naší burzu bylo prospěšné spojení s některou větší burzou či např. vytvoření společné středoevropské burzovní „platformy“ ? Neplánuje burza něco v této oblasti?

O spojování burz v našem regionu se více mluví a píše, než se ve skutečnosti reálně děje. Jediným příkladem spojení burz ve střední Evropě navlastnické bázi je propojení vídeňské a budapešťské burzy. Právě u tohoto případu je jasně vidět, že efekt takového propojení nemusí být zaručen. Zatím nevidíme žádné výrazné změny či pozitiva vstupu rakouských investorů do tohoto trhu.

Vznik středoevropské platformy vidím v dohledné budoucnosti jako nereálný. Naopak nová evropská směrnice MIFID má umožnit vznik dalších subjektů organizujících obchodování, což zavání spíše větší fragmentací trhu než jeho konsolidací.

9) Jaký je Váš soukromý tip na počet IPO na pražské burze v roce 2008?Jaký sektor Vám na naší burze chybí, koho byste rádi přivítali?

Konečné číslo je ovlivněno nejenom počtem emitentů připravených vstoupit na trh, ale i situací na trhu. Právě situace na trhu koncem roku 2007 způsobila nerealizaci některých plánovaných IPO. Je třeba si uvědomit, že trh IPO se na světových trzích v podstatě zastavil a emitenti vyčkávají změny situace na trhu.V takovém období je velice těžké předikovat. Pokud stávající situace na trzích bude ještě přetrvávat, pak zopakování loňského čísla může být považováno za úspěch.

10) 3.12.2007 bylo zahájeno obchodování s 11 novými certifikáty od Volksbank, co si od těchto produktů slibujete, příp. s jakými objemy obchodů u těchto produktů byste byl spokojen?

Volksbank je významným emitentem IC v Rakousku a my jsme rádi, že se rozhodli rozšířit stávající nabídku svých produktů i prostřednictvím pražské burzy.

Na vyspělých trzích s letitou historií obchodování těchto produktů dosahuje podíl objemu obchodů s IC jednotek procent celkových objemů. Tam je i naše představa do budoucna. Ještě nás čeká poměrně náročná cesta určitých úprav systému pro obchodování IC, rozšíření povědomí o těchto produktech mezi investory, přilákání dalších významných emitentů na pražskou burzu atd.

11) Patří podle Vás bonusové a diskontové certifikáty vůbec na pražskou burzu? Bude o ně zájem mezi českými investory?

Investičních certifikátů je celá řada a pouze zájem investorů rozhodne, které z nich budou úspěšné a tím pádem bude pro emitenta zajímavé je nabízet i přes pražskou burzu. Obecně lze říci, že mezi oblíbenější typy patří spíše pákové certifikáty.

12) Můžeme se v budoucnu těšit i na produkty od jiných emitentů ? Prozradíte, s kým o uvedení na burzu jednáte?

Jsem přesvědčen, že počet emitentů se zvýší již v tomto roce, jmenovat však v tuto chvíli by bylo netaktické a vůči potencionálním emitentům i neetické.

13) Co dělá BCPP pro osvětu v oblasti těchto moderních investičních nástrojů ? Můžeme se třeba těšit na další konferenci pořádanou BCPP?

Jak jsem již zmínil, předpokládám uspořádání konference ve spolupráci s emitenty IC, využití televizního studia ke zvýšení povědomí o těchto produktech, určitého zkráceného desatera či Q&A o IC publikovaného na webovských stránkách burzy, účast zástupců burzy na seminářích členů či emitentů, atd.

14) Uvidíme na burze i jiné produkty, např. ETF?

Připouštím, že úvaha o zavedení ETF na pražské burze proběhla. Zatím se ale zdá, že jak investoři, tak emitenti spíše preferují rozvoj segmentu obchodování s investičními certifikáty.

15) Jak investujete své volné prostředky Vy osobně?

Mohu jenom konstatovat, že jako zaměstnanec burzy mám striktní zákaz investování do produktů obchodovaných na pražské burze. Více informací nemá ani moje manželka J.

Článek byl vydán ve spolupráci se serverem Fondmarket.cz.

Klepněte pro větší obrázek

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená