FinExpert.e15.cz

Rozhovor s ING: Životní pojištění a vše kolem něj

Společnost ING patří mezi významné mezinárodní společnosti a v Česku proslavila především životním pojištění a spořícim účtem ING konto. V rozhovoru s Jiřím Běťákem, ředitelem pro životní pojištění ING ČR, jsme si povídali o životním pojištění. Shrnutí toho nejlepšího najdete právě tady.
Rozhovor s ING: Životní pojištění a vše kolem něj

Má ještě dnes smysl životní pojištění? Všude v tisku spíše čteme, že se vyplatí spíše rizikové pojištění a peníze místo "spořící pojistky" investovat lépe.

Životní pojištění jako produkt má své místo na finančním trhu - přesvědčují nám o tom počty uzavíraných smluv. Pro životní pojištění dále hovoří jeho spolehlivá tradice u nás, což rozhodně ovlivňuje rozhodnutí mnohých z nás. Jak jste sám poznamenal - hlavním benefitem pojištění je pro klienta v prvé řadě v oblasti pojištění rizika - úrazu, smrti, závažného onemocnění, invalidity, pracovní neschopnosti a dalších. Krytí rizika je to hlavní, co životní pojištění odlišuje od ostatních nástrojů finančního trhu.

Životní pojištění nicméně dokáže pokrýt nejen riziko, ale i jistotu - odložení spotřeby na stáří. Tak kombinuje výhody pokrytí rizika v průběhu aktivního života a zároveň tvorbu finančních prostředků zajištění na stáří. Jako "výhoda" na rozdíl od ostatních finančních produktů může být vnímána jistá administrativní bariéra pro předčasné zrušení pojištění. Klient je pojišťovnou motivován k dosažení předem stanoveného cíle, za předčasné zrušení pojištění jsou mu totiž účtovány speciální poplatky. Nicméně i v této oblasti pojišťovny nabízejí klientům pomoc ve formě půjčky, částečných výběrů naspořených prostředků, přerušení placení pojistného. Pomáhají tak klientům vyřešit krátkodobé finanční potřeby a přibližují se tak svou nabídkou jiným finančním službám. Životní pojištění v oblasti možná nedosahuje nejvyšší výnosnosti zhodnocení investice, na druhé straně ale dokáže pravidelnou investici pojistit pro případ invalidity, pracovní neschopnosti a u některých pojišťoven i pro případ jiných rizik spojených se ztrátou zaměstnání. Tak získá klient jistotu, že dosáhne svého cíle i navzdory nepředvídatelným událostem. Výhoda životního pojištění (u tradičních typů s garancí pojistné částky pro dožití) spočívá také v garanci - u pojištění je na velmi dlouhou dobu, 20 let a více dopředu - garantováno, kolik klient dostane vyplaceno na konci. Bez rozdílu na budoucí neodhadnutelné změny finančního prostředí. Výhodnost prověřuje čas, mnoho klientů má stále uzavřeny pojistky s použitou technickou úrokovou mírou 4.5% i více.

Zároveň jsou investice aktiv klientů pod velmi přísnou kontrolou dohledu ČNB, která stanoví striktní pravidla zaručující, že bude závazek skutečně dodržen. I tyto bezpečnostní faktory je třeba brát v úvahu při případném srovnání výhodnosti. Pro sjednání pojištění tak doporučuji prověřit prodejce, nechat si doporučit odborníka, který pak svá doporučení odůvodní například analýzou potřeb klienta a určitě se pak ptát na důvody, které jej vedou k doporučení zvoleného produktu a zaznamenání důvodů pro sjednání pojištění, nejlépe písemnou formou. I tato oblast je pak pokryta zákonnými normami, které plně platí od roku 2005 a přinesly podstatné zvýšení transparentnosti pro klienta. Jiří Běťák

Investičnímu životnímu pojištění (IŽP) jsou často vyčítány vysoké poplatky. Je pravda, že zprostředkovatel dostane provizi ve výši ročního pojistného? Znamenalo by to, že vklady za první rok mého pojištění jsou pryč, a to zrovny ty, které by se zhodnocovaly nejdéle. V takovém případě by bylo IŽP mnohem méně výhodné než investice přes otevřené podílové fondy.

Obecně mohu říci, že úroveň poplatků je v průměru u Investičního životního pojištění nižší než u životních pojištění s garancí zhodnocení. Pojišťovny se chovají tržně a do pojistného promítají rizika spojená se zajištěním, investováním a náklady. Ovšem konkurence na pojistném trhu je natolik vysoká, že zcela přirozeně stlačuje cenu poplatků. To v praxi znamená, že i klient, který si zvolí minimální pojistnou ochranu, může u některých produktů jako je Investiční pojištění platit poradce i za radu, kterou ve finále nemusí využít.

Co se týká výše provize: liší dle pojišťovny, typu produktu, periodicity placení pojistného, sjednané doby pojištění, atd. Pojistné uložené během prvního roku pojištění se méně zhodnocuje, protože pojišťovny část pojistného použijí na úhradu počátečních nákladů. Mezi ty patří i provize. I na pojistném trhu lze nalézt produkty velice podobné otevřeným podílovým fondům, které mají charakteristiku jednorázového pojistného nebo mimořádného pojistného nad rámec pojistného určeného na pokrytí rizika. Tento typ pak má poplatkovou strukturu srovnatelnou s podílovými fondy. Záleží tedy na způsobu provedení investice klienta do IŽP.

Jakého zhodnocení dosahoval produkt Investor Plus v minulém roce?

Zhodnocení u produktu Investor Plus závisí na volbě klienta, který z nabízených interních finančních fondů si zvolil. V současnosti je v nabídce Fond obligací, Smíšený fond, Fond českých akcií, Fond flexibilních investic, Fond světových akcií, Český click fond, Fond dividendových strategií. Zhodnocení individuálního klienta pak dále závisí na konkrétním datu, kdy zaplatil pojišťovně pojistné, s jakou frekvencí platí a zda se lidově řečeno "trefil" do toho správného okamžiku. Pro porovnání mezi jednotlivými fondy doporučuji následující odkaz, kde naleznete více informací o produktu, jednotlivých fondech a jejich strategii. Tabulku zhodnocení finančních fondů Investor Plus najdete tady včetně přehledu zhodnocení za roky 1997-2005.

Jaký očekáváte další vývoj Investora? Mohl byste vy sám čtenářům doporučit, které fondy se vám osobně jeví jako nejzajímavější?

Budoucí vývoj vidím optimisticky. Pro detailnější pohled manažerů jednotlivých fondů uvádím odkaz na kompletní přehled fondů nejen z oblasti Investičního pojištění. Já osobně jsem klient s ochotou podstoupit riziko. Vzhledem k mému investičnímu horizontu v oblasti pojištění a investic mám zvolenu strategii investic do akciových fondů. Každý náš poradce ING má k dispozici Investiční dotazník, který pomůže určit klientovi tu nejvhodnější strategii pro něho na základě jednoduchých dotazů. Odkazy na rozmístění zástupců jsou na našich internetových stránkách.

Jaký je smysl životního pojištění - zhodnocovat uložené peníze, nebo je to produkt k zajištění nejbližších při neočekávané události?

Hlavním benefitem pojištění je pro klienta v prvé řadě zajištění rizika "tragické události" - úrazu, smrti, závažného onemocnění, invalidity, pracovní neschopnosti a dalších. Krytí rizika je to hlavní, co životní pojištění odlišuje od ostatních nástrojů finančního trhu. Životní pojištění nicméně dokáže pokrýt nejen riziko, ale i jistotu - odložení spotřeby na stáří. Tak kombinuje výhody pokrytí rizika v průběhu aktivního života a zároveň tvorbu finančních prostředků zajištění na stáří. Životní pojištění možná nedosahuje nejvyšší výnosnosti zhodnocení investice, na druhé straně ale dokáže pravidelnou investici pojistit pro případ invalidity, pracovní neschopnosti a u některých pojišťoven i pro případ jiných rizik spojených se ztrátou zaměstnání. Klient získá jistotu, že dosáhne svého cíle i navzdory nepředvídatelným událostem.

Výhoda životního pojištění (u tradičních typů s garancí pojistné částky pro dožití) spočívá také v garanci. U pojištění je na velmi dlouhou dobu, třeba 20 a více let dopředu, je garantováno, kolik klient dostane vyplaceno na konci. A to bez ohledu na budoucí neodhadnutelné změny finančního prostředí. Výhodnost prověřuje čas, mnoho klientů má stále uzavřeny pojistky s použitou technickou úrokovou mírou 4.5% i více. Zároveň jsou investice aktiv klientů pod velmi přísnou kontrolou dohledu ČNB, která stanoví striktní pravidla zaručující, že bude závazek skutečně dodržen. I tyto bezpečnostní faktory je třeba brát v úvahu při případném srovnání výhodnosti. Pro jen čisté zhodnocení peněz bych tak doporučil volbu jiného finančního produktu. Jiří Běťák

Jakám způsobem lze zrušit životní pojištění? Pokud klient navštíví pobočku ING, je pojistka zrušena ihned, anebo zrušení zabere nějaký čas?

Zrušení pojistné smlouvy během několika prvních let po založení pojištění je krokem, který nepřináší ani jedné straně pozitiva. Výše odbytného totiž často nedosahuje úrovně vloženého pojistného. Navíc tento krok s sebou může přinést některé další povinnosti, např. dodanění uplatněných daňových výhod. Proto je lepší zvolit jinou variantu, např. úpravu výše pojistného na částku, která bude lépe vyhovovat situaci klienta a umožní mu tak zachovat si veškeré výhody produktu.

Životní pojištění zhodnotí peníze sotva nad inflaci a připisování výnosů je neprůhledné. Myslíte, že za takovým podmínek má u nás kapitálové životní pojištění (KPŽ) šanci? Pokud do toho člověk vidí, nikdy si to nepořídí.

Stejně jako jiné produkty i KŽP si najde svého zákazníka. Jeho výhodou je garance pojistné částky jak pro smrt, tak pro dožití, a vy vždy dopředu víte, kolik dostanete. Placení pojistného si lze dokonce pojistit, a to např. pro případ trvalé invalidity, bohatá nabídka připojištění pak doplní rizikovou složku. Musím nicméně souhlasit s vaším názorem, že zlatá éra tohoto pojištění je na českém trhu za námi. Pojišťovny přichází s vylepšenou nabídkou produktů, které nabízejí vyšší komfort a variabilitu pro klienta. Jako příklad mohu uvést rozvoj Investičního pojištění v posledních několika letech. Klientům, kteří již KŽP mají bych nicméně doporučil produkt neměnit, neboť byl často sjednán za výhodných podmínek, které dnes již na pojistném trhu nejsou k dispozici. Na vašem místě bych si prověřil, zda se tyto výhody vztahují i na inflační navyšování, pokud ano, jeho přijetí bych rozhodně doporučil.

Většina finančních poradců tlačí klienta do životní pojistky, i když ji vlastně nepotřebuje a chce spíše spořit. Říkají, že spoří a ještě je navíc pojištěn. Ale už neřeknou, že pokud jdte o výnosy spoření, tak „nula od nuly pojde“ a vypovězení smlouvy je strašně nevýhodné.

Osobně mne velice mrzí, pokud takový klient nenarazil na toho "svého" finančního poradce. Na základě analýzy jeho potřeb mu kvalitní a fundovaný pojišťovací poradce určitě nabídne mnoho kvalitních spořících produktů. Naše společnost například nabízí velmi zajímavé ING konto, které přináší výhody vysokého zhodnocení bez poplatků a výpovědní lhůty. Jeho úroková sazba je nyní 1.7%. V současnosti se tak podle mého názoru jedná o nejlepší krátkodobý a střednědobý spořící nástroj. Pokud klienta zajímá střednědobý investiční horizont, mohl by ho zaujmout některý z bohaté nabídky vysoce úspěšných podílové fondů ING. Kvalita podílových fondů ING byla spotřebiteli ohodnocena oceněním Zlatá Koruna roku 2004 a 2005. V oblasti životního pojištění lze určitě vybrat produkt, který může jeho potřeby pokrýt.

Jako vhodnou kombinaci mohu doporučit variantu Investičního životního pojištění s nízkou pojistnou částkou na jakoukoliv smrt. K ní pak přikoupit připojištění dle Vaší volby. Nabídka volby investice pokrývá i velice zajímavé varianty akciových fondů a tak lze i zde dosáhnout zajímavého zhodnocení. Životní pojištění v oblasti investování možná nedosahuje nejvyšší výnosnosti zhodnocení investice, vzhledem k jeho poplatkům, na druhé straně ale dokáže pravidelnou investici pojistit pro případ invalidity, pracovní neschopnosti a u některých pojišťoven i pro případ jiných rizik spojených se ztrátou zaměstnání. Tak získá klient jistotu, že dosáhne svého cíle i navzdory nepředvídatelným událostem. Více informací k uvedeným produktům naleznete na našich internetových stránkách.


Jakým způsobem si člověk určuje a ovlivňuje u IŽP to, kam se budou jeho peníze investovat atd.? Dá se to nějak ovlivňovat a třeba po čase i peníze přeskupovat?

U Investičního životního pojištění se určuje obvykle procentem alokace do nabízených finančních fondů. Některé společnosti, mezi něž patří i ING, pak dále nabízejí i možnost investovat podle předem navolených investičních strategií. Volba nasměrování investice je součástí formuláře při uzavírání pojistné smlouvy, lze samozřejmě tuto volbu měnit i v průběhu doby trvání a tak reagovat na měnící se podmínky na trhu, rozšíření nabídky pojišťovny anebo na další situace. Změnit lze jak alokaci budoucího pojistného, tak přesunout již nakoupené podíly mezi jednotlivými finančními fondy. Všechny pojišťovny mají na takový požadavek nachystán formulář. S požadavekem se musí klient obrátit na svoji pojišťovnu, popřípadě na jejího zástupce.

Jak vysoká bývá provize prodejcům kapitálového životního pojištění? Údajně je až ve výši roční platby.

Provize za kapitálové životní pojištění se obvykle liší podle pojišťovny, distribuční sítě, doby trvání pojištění a v některých případech i podle výše pojistné částky. Její výše se pohybuje od 10% ročního pojistného výše. Dosažitelné maximum je obvykle pro prodejce pojištění podstatně nižší než roční platba pojistného.

Není lepší použít pro krytí rizik rizikové životní pojštění a příp. úrazové pojištění a současně investovat přímo do podílových fondu, kde je na výběr několik tisíc fondů, místo těch několika málo, ktere nabízí v životním pojištění jakákoliv pojišťovna?

Pokud je klient odborník na podílové fondy, chce se investicemi zabývat na plný úvazek a opravdu ohodnotit tisíce fondů, pak musím s tímto názorem souhlasit. Výběr finančních fondů Investičního pojištění je vždy volen podle typického klienta, vychází tak z potřeb většiny a zároveň respektuje v průměru delší investiční horizont klientů pojišťoven ve srovnání s klienty podílového fondu. Fondy, které pojišťovny nabízejí tak pokrývají celý rizikový profil, který je pro většinu klientů potřeba a mezi kterými se více než 95% klientů rozhoduje. Pokud klient patří mezi 5% specialistů, popřípadě má opravdu dobrého finančního poradce, který je odborníkem v této oblasti, doporučuji zvážit volbu ING fondů, které dostaly prestižní ocenění Zlatá koruna 2004 i 2005. Rizikové pojištění pak rozhodně doporučuji přikoupit jako pojistný produkt pro kompletizaci portfolia a zajištění rizika.

Nedávno jste začali nabízet investiční pojištění kombinované s hypotékou. Jedná se jen o marketingový tah, anebo opravdu je to dobrá volba?

Oranžová hypotéka Investor, t.j. spojení hypotečního úvěru a investičního pojištění může být dobrou volbou pro klienta, který má vysoký příjem a dokáže tak maximalizovat odpočet úroků a zároveň chce využít potenciálně vyššího zhodnocení u Investičního pojištění i za cenu jistého rizika. Oranžová hypotéka Investor může být oproti běžným hypotékám výhodnější o desítky až stovky tisíc korun - to v případě příznivého zhodnocení investic a naopak lze nastavením bezpečných investic do obligačního fondu mít pokrytu jistotu obdobně jako u řešení hypotéka + kapitálové životní pojištění. Splátka jistiny hypotečného úvěru probíhá z hodnoty pojištění při dožití jednorázovou formou přímo bance, úvěr lze rovněž splácet postupně vždy k okamžiku ukončení fixace úrokové sazby na hypotéce. Hodnota vašeho portfolia se v průběhu doby trvání úzce monitoruje, přičemž je u Oranžové hypotéky Investor omezena možnost volby akciových finančních fondů do úrovně 50% portfolia.

Když se klient špatně rozhodne s volbou portfolia, nemůže spíše na tom prodělat? Jak pak vlastně funguje samotné splácení hypotéky v kombinaci s tímto pojištěním?

Možnost samostatného rozhodování při volbě investiční strategie a změny investiční strategie během doby splatnosti hypotéky je až na toto omezení stejná jako u standardního Investičního životního pojištění. Toto řešení pro hypotéku existuje i v jiných zemích EU (napíklad ve Velké Británii nebo Nizozemí), jeho výhodnost je založena na výhodě daňového odpočtu úroků hypotečního úvěru a flexibilitě Investičního pojištění.

Co musí všechno splňovat člověk, krerý se chce stát vaším obchodním zástupcem? Je vaším zaměstnancem, nebo pracuje sám na sebe na IČ? Je motivovaný ještě nějak jinak než jen výší provize?

Práce poradce pro finanční poradenství vyžaduje minimálně úplné střední odborné vzdělání a trestní bezúhonnost. Velmi vhodná je tato pozice pro dynamického, samostatného člověka s velmi dobrými komunikačními schopnostmi a pozitivním přístupem k lidem. Poradce pro finanční plánování u ING má zprostředkovatelskou smlouvu o výhradním obchodním zastoupení a pracuje jako OSVČ, kde nutným dokladem je především registrace u Ministerstva financí (MF). Registraci u MF získáte na základě úvodního školení u nás ve společnosti, o registraci Vám sami i zažádáme. Společnost ING nabízí velmi dobré zázemí v podobě propracovaného systému vzdělávání (jednotný systém vzdělávání po dobu jednoho roku pro nováčky), dále zázemí některé z šestnácti agentur po celé České republice. Včetně provizního systému jsou k dispozici další peněžní i nepeněžní benefity a bonusy, jako např. fixní formy provizí, incentivy v podobě zahraničních stáží a zájezdů, příspěvky do penzijního připojištění, benefitní tréninky a další bonusy za udržení klienta. Pro zařazení do výběrového řízení nám stačí zaslat životopis na e-mail zuzana.humlova @ ing . cz, další informace rovněž zájemci sdělí na čísle 724 464 181.

Rozhovor byl redakčně upraven. Originální znění najdete zde.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená