FinExpert.e15.cz

Rozhovor: O podnikání s Jaroslavem Řasou

Tématem rozhovoru s předsedou představenstva společnosti Aktis jsou podmínky pro podnikání v naší zemi, nedávné i očekávané změny v zákonech o účetnictví a také samotné jádro činnosti spol. Aktis: ekonomické systémy a jejich úloha v chodu současných podniků.
Rozhovor: O podnikání s Jaroslavem Řasou

Každé podnikání je založeno na osobní aktivitě a odpovědnosti

Klepněte pro větší obrázek

Jak posuzujete současné podmínky pro podnikání malých a středních firem, kde jsou zdroje největších problémů?

Podmínky nejsou vysloveně špatné, myslím, že kdo chce podnikat, může. Samozřejmě ho čeká dlouhá trnitá cesta, během které si musí vydobýt renomé a důvěru zákazníků, dodavatelů, bank a řady dalších, to je běh na dlouhou vzdálenost. Nepřeceňujme v tomto ohledu negativní úlohu státu – podnikat může začít každý, záleží více na něm, jak dopadne. Určitě se ale dá leccos zlepšit v zákonech a následném fungování státní správy. Dva příklady za všechny - nedávné zmatky kolem odložení  přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví nebo současná nejistota kolem subdodávek od podnikatelů OSVČ.

Jak se díváte na současné problémy s tzv. Švarcsystémem? Bylo by odstranění právních omezení v této oblasti prospěšné?

Samozřejmě, to, jak sociální demokrati omezují osobní aktivitu lidí, je až otřesné. Jde o další z řady kroků, které vedou k vytváření snadno ovladatelné masy pracujících. Když k tomu přidáme vytváření spotřební společnosti spolu se státem podporovaným podněcováním k zadlužování lidí formou různých pobídek a slev na dani z příjmu, můžeme v tomto kroku vidět ne fatální neobratnost politiků, ale dlouhodobý záměr, vytvářející šedivý dav, který se nezajímá o dění ve své zemi a nemá žádnou osobní aktivitu. To je asi prospěšné pro levici, je to ale proti zdravému rozumu. Takže okamžité zrušení příslušných pasáží ústavním soudem by bylo dobré řešení, stávající úprava zjevně omezuje ústavní práva a svobody a omezuje celou skupinu velmi potřebných lidí, kteří se rozhodli vzít odpovědnost za sebe do svých rukou.

Pokud naši neobratní levicoví politici chtěli zlepšit situaci kolem zneužívání tzv. Švarcsystému, mají daleko snadnější řešení. Stačí oddělit účetnictví podnikatele - firmy od peněz, které si vyplácí. Na to první pak můžeme nahlížet stejně, jako na právnické osoby, na to druhé jako na příjmy z pracovního poměru a sjednotit tak zdaňování, které navíc tak půjde snížit. Pak si nebude moci nikdo ztěžovat, že má horší nebo lepší podmínky a problém Švarcsystému přestane existovat. Samozřejmě je toto nutné spojit s celkovým snižováním daní z příjmu.

V posledních letech se zdá, že státní orgány podmínky pro podnikání setrvale omezují. Můžeme cekat, že se tento trend  obrátí? Co by prospělo takové změně "filozofie" při vytváření právního rámce pro podnikání?

Dlouhodobě se musí vyřešit postupný přechod daňové zátěže z oblasti tvorby hodnot (daň z příjmu) do oblasti spotřeby (spotřební daň a DPH). Pokud bude dostatek odvahy tyto změny provést, změníme uvažování lidí – trestejme daněmi neužitečnou spotřebu a naopak odměňujme a važme si těch, kteří hodnoty vytvářejí. Ono "tradiční" české chápání podnikatelů jako šejdířů a podvodníků se musí radikálně změnit, lidé musí pochopit, že bez nich tato země zajde.

V legislativě je potřeba provést revizi množství zákonu, jejich propletení a zejména velmi obezřetně posoudit všechny sociálnědemokratickou vládou vnucené "rádoby povinnosti" kvůli EU. EU musí být místem pro sdílení hodnot, ne superstátem, likvidujícím rozmanitost názorů a myšlenek v Evropě. Právě masivní paralelismus názorů, systémů a postupů je velikou předností Evropy před zbytkem světa, přestože je z krátkodobého pohledu dražší a méně výkonný a je zárukou mnohem vyšší dlouhodobé stability naší civilizace. V tomto kontextu musíme velmi silně hájit obdobné pozice jako Velká Británie, abychom uchovali prostor pro růst a rozvoj nejen podnikání.

Funkce ekonomických systémů

Vaše společnost se zabývá vývojem a implementací ekonomických systémů. Co si pod tím mohu jako naprostý laik představit?

Zcela jednoduše - každá firma nebo organizace musí evidovat pohyby peněz, majetku, zboží, lidí, strojů, musí sledovat svoje kapacity. Z takto sebraných dat zpracovává jednak povinné přehledy pro stát a majitele a také, a to na prvním místě, podle nich plánuje své další aktivity. V dnešní době pro tento účel používáme počítače. Aby počítač mohl takto pomoci, musíte na něm spustit program (software), který danou problematiku řeší např. náš software ABRA. Pojmem implementace se rozumí nainstalování software na počítače zákazníka a následné přizpůsobení zvyklostem a procesům dané firmy. Samozřejmostí je i dobrý výcvik uživatelů. To všechno jsou ale jen nástroje, cílem naší práce je spokojený zákazník, kterému ABRA správně funguje a pomáhá mu zlepšovat jeho vlastní podnikání a aktivity.

Komu jsou určeny vaše produkty? Vznikají na míru konkrétním zákazníkům, nebo mohou plnohodnotně sloužit všem podnikatelským subjektům?

Software ABRA je určený širokému spektru firem, podnikatelů, neziskových organizací, a proto se nedá vytvářet přesně na míru. Systémy stačí udělat tak, že se dají snadno přizpůsobit potřebám a třeba jen velmi malá část se musí vytvořit zakázkově. To je přesně cesta, kterou jdeme. Je to velmi výhodné i pro uživatele - software Vám tak přináší i zkušenosti jiných firem, je mnohem širší základna řešených situací, více uživatelů a tím stabilnější kód aplikace a méně chyb.

Podle jakých kritérií je vhodné se řídit při zvažování, zda má pořízení ekonomického systému smysl a při jeho výběru?

V dnešní době má pořízení ekonomického systému vždy smysl, i maličká firma jednoho muže, pokud dělá svou práci dobře, nemůže spoléhat jen na to, že si vše zapamatuje. Pro malou firmu však bude mít výběr jiná kritéria, než pro velkou společnost. Obecně platí, že čím větší firma je, tím větší důraz musí klást na skutečně dobře propracovaný systém se spoustou vnitřních vazeb, s dobrým ovládáním, bezpečností a výkonem. S velikostí firmy významně roste i otázka dodavatele, kde jeho síla, počet jeho zaměstnanců apod. určuje schopnost řešit i složité úlohy. Tady se setkáváme s velikým paradoxem - někteří zákazníci se z důvodu síly dodavatele rozhodují pro mezinárodní systémy, aniž by si ověřili skutečnou znalost, sílu a schopnost místních reprezentantů. Navíc se pak často potýkají s dlouhou odezvou na změnu zákonů, protože logicky dodavatel, který není domovsky z České republiky, řeší přednostně úpravy produktu pro potřeby svých největších trhů a tím ten český není a nebude. Takže je potřeba si uvědomit, že ekonomický systém je pro větší firmu něco jako telefonní ústředna – když pracuje, nikdo o něm neví. Běda ale, když dojde k výpadku a tím ohrožení chodu celé firmy. Je potřeba vybírat schopné a silné dodavatele.

Pokud systémy vznikají na míru, které klientovy údaje slouží jako podklady pro jejich zhotovení? Potřebujete například znát interní data, která by zákazník mohl vnímat jako citlivá, případně zcela nesdělitelná? Potýkáte se s tímto problémem?

Tento problém neřešíme. Pokud zákazník chce aplikaci, která spravuje jeho citlivá data, tak k nám má takovou důvěru, že je poskytne. Samozřejmě, zákazníkovi garantujeme naprostou mlčenlivost. I to je předností velkého dodavatele, mnohem vyšší a vymožitelné záruky.

Předpokládám, že cílem aplikace každého ekonomického systému je úspora nákladů. Dá se statisticky vyčíslit, jakých výhod je průměrně dosahováno? Jaká je návratnost vložených investic?

Bylo by hezké takto vyčíslit přínos, ale to byste musel nejprve přesně říci, co s čím chcete porovnávat. V dnešní době již přece nikdo nebude ztrácet čas vypisováním faktury ručně, vyhledáváním zboží v tlustých katalozích apod. Proti těmto "dřevním metodám" se porovnávat nemá smysl, to je očividné. Nás dnes spíše zajímá úspora času lidí při práci se systémem, což se zajišťuje hlavně dobrou implementací systému a následná úspora nákladu firmy díky tomu, že dobře evidované aktivity firmy jde vyhodnocovat a na tomto základě činit kroky ke snížení nákladů na jednotku. Dnešní přínosy ERP / ekonomického software jdou ale mnohem dále - nejde jen o to ušetřit, jde o to pomoci více vydělat. K tomu slouží celá oblast zaměřená na řízení vztahu se zákazníky, vyhledávání obchodních příležitostí, propojení informačního systému zákazníka s odběrateli, s internetovými obchody, automatizace vyhodnocování úspěšnosti zboží a mnoho dalšího. Tady je ale potřebná úzká spolupráce s klientem, nestačí se jen rozhodnout pro koupi ekonomického software. Žádný software na světě za zás nevymyslí detaily Vašeho obchodu, to nejhezčí na podnikání zůstane vám.

Stále více firem spolupracuje se zahraničními partnery. Zahrnují ekonomické systémy např. možnost, že se daný podnik v podnikání "posune dál" a rozvine podnikání tímto směrem? Jinými slovy řečeno, jak jsou ošetřeny v těchto systémech případné změny v podnikatelských záměrech dané firmy?

To souvisí s mojí předchozí odpovědí, dobré systémy se od začátku musí vytvářet tak, aby byly otevřené, aby bylo snadné je propojit s novými aktivitami firmy. Takže dobré systémy mnohem snáze "přeškolíte" při změně podnikání a takové se snažíme psát.

Dají se po loňských změnách DPH očekávat nějaké další rozsahem obdobně významné změny v účetnictví?

Z mé patnáctileté zkušenosti v oboru se podobná otázka už několikrát objevila. Například když se zavádělo DPH místo daně z obratu, všichni mysleli, že nic podobně významného už nepřijde. A vidíte, byla řada změn v odpisování, přišel rok 2004, vstoupili jsme do EU a zavedli Intrastat a podobně. Tak, jak se bude vyvíjet naše Euroatlantická civilizace, tak se bude měnit i účetnictví. Takže, abych vám odpověděl - určitě a přijdou jistě mnohem vetší změny.


Ing. Jaroslav Řasa (37), předseda představenstva a generální ředitel společnosti Aktis. Vystudoval Fakultu elektrotechniky na ČVUT. Společnost Aktis založil v roce 1991. Společnost Aktis patří k předním producentům účetního a ekonomického software (ERP – Enterprise Resource Planning) na českém trhu. Podle nezávislého marketingového průzkumu je ABRA nejznámějším ekonomickým systémem v České republice. Pro malé firmy je určena ABRA G2, pro středně velké firmy je nabízena ABRA G3 a v březnu roku 2005 bude na trh uvedena ABRA G4 určená pro velké firmy a podniky. Kvalitu produkce podtrhuje osmiletá, průběžně ověřovaná certifikace podle ISO 9001. Mezi zákazníky patří přes 20 000 firem z České, Slovenské a Polské republiky.

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Zajimave nazory
josh
6. 2. 2005, 18:30
Zajimave nazory
Petr Jaros
31. 1. 2005, 16:34

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená