FinExpert.e15.cz

Rozhovor: Není leasing překonaný?

Jaké možnosti má finanční a operativní leasing? Lze zdědit leasingovou smlouvu? Jak funguje zpětný pronájem?
Rozhovor: Není leasing překonaný?

Rozhovor s Jaroslavem Jaroměřským, ředitelem divize autoleasing CAC LEASING, pochází z připravovaných Osobních financí 6/06, které vyjdou 5. června. Součástí časopisu bude knihovnička Jak koupit automobil, kterou zdarma dostanou všichni předplatitelé. Osobní finance stojí na stánku 49 Kč, roční předplatné ale můžete mít za 399 Kč. Jedno číslo tak stojí vč. knihovničky jen 33 Kč!

Klepněte pro větší obrázekNa českém finančním trhu je nabízeno stále více úvěrů od nejrůznějších bankovních a nebankovních společností, které se snaží urvat co největší tržní podíl právě na úkor leasingu. Není proto leasing už překonaná záležitost?

Samozřejmě, že mezní hranice i v našem oboru existují, tak jako v jakékoli jiné oblasti. Nové formy financování a konkurence připravují prostředí pro nové produkty, které jsou zárukou dalšího rozvoje. Osobně si dovoluji vyslovit přesvědčení, že leasing je stále vhodnou alternativou. O tom svědčí i vývoj na celém leasingovém trhu, který v loňském roce opět vzrostl. Prostřednictvím leasingu si v loňském roce v České republice firmy nebo soukromé osoby nakoupily předměty leasingu v celkové hodnotě více než 113 mld. Kč.

Leasing není pouhým financováním, ale jsou k němu připojené i různé doprovodné služby. U zákazníků vítězí rychlost uzavření smlouvy, výhodné pojištění, které může být součástí leasingu, i menší nároky na zajištění smlouvy. Pro podnikatele jsou zajímavé daňové výhody leasingu.

Jedním z prvků naší strategie je jednoznačná orientace na zákazníka, jeho potřeby a požadavky. Každého zákazníka vnímáme jako individualitu se svými specifickými požadavky, a naše společnost je vždy připravena je naplnit v co nejvyšší možné míře. Vybudovali jsme pro naše klienty devět poboček a osm kanceláří po celé republice. Díky tomuto přístupu ke klienty se nám daří identifikovat stále se měnící požadavky a dle toho i modifikovat naši nabídku. Tento individuální přístup ke klientům jednak vede k jejich spokojenosti, a na druhé straně nám umožňuje průběžně sledovat vývoj na straně poptávky. Tato zpětná vazba pak pomáhá lépe monitorovat a odhadovat trendy a směry budoucího vývoje zákaznických potřeb a zároveň se v předstihu připravit na jejich naplnění.

Mohu se nějakým způsobem zbavit automobilu, který mám na leasing? Je jasné, že prodat ho nemůžu, ale lze jej přenechat někomu jinému i s leasingem a inkasovat od něj nějakou částku za přenechání vozidla (zhruba danou rozdílem mezi tržní cenou vozu a jistinou, která se ještě má splácet)?

Podmínky leasingové smlouvy umožňují její převod na třetí osobu. Postačí, když stávající nájemce uzavře s novým subjektem, na který chce převést leasingovou smlouvu, tzv. Smlouvu o převodu práv a povinností z leasingové smlouvy. Cenu si mezi sebou stanoví dohodou původní a nový nájemce. Převod smlouvy však musí být připraven a realizován se souhlasem poskytovatele leasingu, tedy leasingové společnosti. Podmínkou poskytovatele leasingu pro souhlas s převodem leasingové smlouvy jsou vyrovnané závazky původního nájemce vůči poskytovateli leasingu u převáděné leasingové smlouvy k datu účinnosti převodu.

Jak se vlastně dělí odpovědnost a možnosti nájemce a leasingové společnosti v případech havárie nebo krádeže? Kdo a v jaké míře co platí?

Obecně řečeno, v tomto případě jdou k tíži nájemce nezaplacené odúročené leasingové splátky dle splátkového kalendáře včetně odkupní ceny na konci leasingu. K dobru nájemce je pak započítáno v plné výši pojistné plnění pojišťovny a případné další přeplatky nájemce.

Díky dlouholeté spolupráci leasingových společností s pojišťovnami při likvidaci pojistných událostí, se daří v uvedených případech minimalizovat finanční dopad na nájemce i leasingovou společnost.

Je v současné době běžná možnost předčasného splacení leasingu?

Klientům umožňujeme předčasné ukončení leasingové smlouvy dohodou o odkupu předmětu leasingu. Cena předmětu leasingu je v tomto případě stanovena součtem odúročených nezaplacených leasingových splátek a odkupní ceny na konci leasingu včetně daně z přidané hodnoty.

Dá se předmět leasingu zdědit?

Součástí dědictví se stává leasingová smlouva, na základě které je možné užívat předmět leasingu. V dědickém řízení tedy přechází na dědice práva a povinnosti z leasingové smlouvy. Protože vypořádání dědictví může v některých případech trvat poměrně dlouho, nabízíme v těchto případech možnost řešení dohodou mezi pozůstalými. Ti u notáře sepíší zápis o tom, kdo z nich bude pokračovat ve splácení leasingu a na koho tedy bude převedena leasingová smlouva.

Pokud má firma několik vozů na finanční leasing a uvažuje o správě vozového parku formou operativního leasingu, jak se řeší převod vozidel, kterým dobíhá finanční leasing? Má předčasné ukončení finančního leasingu daňový dopad?

V tomto případě jsou dvě varianty řešení. Převod smluv o finančním leasingu na operativní je možné provést na základě žádosti klienta o výpočet předčasného ukončení leasingové smlouvy. Tato cena je pak výchozí pořizovací cenou pro nově uzavírané smlouvy o operativním leasingu. Toto řešení je však pro nájemce finančně nevýhodné a přináší i negativní daňové dopady.

Proto svým klientům doporučujeme u stávajících smluv o finančním leasingu nechat je doběhnout do jejich řádného konce a s leasingovou společností uzavřít smlouvu o tzv. fleet managementu. Díky tomu může leasingová společnost i u smluv o finančním leasingu poskytnout služby jako u operativního leasingu – veškeré servisní náklady a další služby od dodavatelů jsou fakturovány leasingové společnosti, které provádí fleet management, tj. kontrolu všech poskytnutých služeb a jejich přeúčtování souhrnnou fakturou na klienta. Toto řešení nemá žádný daňový dopad na pronajímatele ani nájemce finančního leasingu.

Odborná veřejnost zřejmě poměrně dobře rozlišuje rozdíly mezi finančním a operativním leasingem, který se dá označit za určitou formu pronájmu vozidla. Leckdo ale určitě bude tápat u pojmu zpětný leasing. Můžete vysvětlit jeho princip?

Zpětný leasing patří společně s finančním a operativním leasingem k naší standardní nabídce. Ve své podstatě je pouze jednou z forem finančního leasingu. Leasingová společnost v tomto případě odkoupí předmět leasingu od jeho majitele, kterému ho zpět pronajme; majitel tak získá finanční hotovost, je to tedy určitá forma půjčky a vůz slouží jako zástava. Častou motivací k využití této formy leasingu je uvolnění finančních prostředků k jiným účelům.

Společnost CAC LEASING uzavřela celou řadu leasingových smluv, kdy jí firma odprodala například celý svůj vozový park. Automobily má díky tomu firma stále k dispozici, ale neváže si své finanční prostředky, které může využít pro své další podnikání.

Nabízíte pro některé vozy nebo typy akcí takové nastavení leasingu, kdy lze dosáhnout téměř nulového navýšení? Existuje vůbec něco takového?

Nulové navýšení u leasingu je jedním z nástrojů podpory prodeje jednotlivých značek nebo modelů automobilů. Tyto speciální akce připravujeme zpravidla s prodejcem nebo importérem a většinou jsou součástí časově omezené kampaně na podporu prodeje některých modelů. 

Na co všechno poskytujete leasing a v jaké minimální a maximální výši?

Společnost CAC LEASING je univerzální leasingovou společností. Poskytujeme klientům nejen všechny typy leasingu, tj. finanční, zpětný a operativní leasing, ale i další typy dluhového financování, kterými jsou splátkový prodej a spotřebitelský úvěr.

Umožňujeme financování osobních, užitkových i nákladních automobilů všech značek a další dopravní techniky, jako například motocyklů, autobusů, čtyřkolek nebo třeba sněžných skútrů. Automobily mohou být nové i ojeté. U dopravní techniky financujeme 30–90 % ceny vozidla, v některých případech i 100 %.

Další významnou část tvoří financování strojů a zařízení, případně i celých technologických linek a výrobních souborů pro různá odvětví. Pro stroje a zařízení je minimální cena předmětu financování stanovena na 200 tisíc korun, horní hranice není omezena. V neposlední řadě nabídku doplňuje leasing nemovitostí, u kterých je stanovena minimální hodnota 20 mil. Kč.

Další článek


 

celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

DPH
Patrik Chrz
14. 5. 2006, 13:55
Re:Re:Re:Raději úvěr
markII
13. 5. 2006, 09:47
Re:Re:Raději úvěr
markII
13. 5. 2006, 09:40
Re:Re:Raději úvěr
Michal
13. 5. 2006, 09:32
Re:Raději úvěr
markII
13. 5. 2006, 09:31

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená