FinExpert.e15.cz

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

Žena na mateřské dovolené pobírá 69 % z posledního příjmu. Mateřská trvá standardně 28 týdnů. Pak následuje rodičovská dovolená. Ta trvá maximálně do tří let věku dítěte. Během ní pobírá 3 573 Kč měsíčně.
Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená náleží zaměstnankyni po dobu 28 týdnů. Pokud však porodí zároveň alespoň dvě děti nebo je osamělá, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Zaměstnankyně nemusí o poskytnutí mateřské dovolené zaměstnavatele žádat, stačí když mu oznámí nástup na mateřskou. Mateřská dovolená nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.
Žena na mateřské dovolené pobírá tzv. peněžitou pomoc v mateřství, pokud byla v posledních dvou letech před porodem minimálně 270 dní nemocensky pojištěná. Výše dávky činí 69 % z posledního příjmu. Pokud by žena nesplnila podmínku doby účasti na nemocenském pojištění, bude pobírat dávku nemocenského pojištění pro dočasnou pracovní neschopnost, a to od šestého týdne před stanoveným termínem porodu do šestého týdne po porodu. U studentek středních nebo vysokých škol se výše dávky odvozuje od rodičovského příspěvku. Činí pak jednu třicetinu rodičovského příspěvku, který náleží za kalendářní měsíc. Při změně rodičovského příspěvku se mění automaticky i výše peněžité pomoci v mateřství.

Rodičovská dovolená

Zaměstnavatel je povinen ji poskytnou na žádost zaměstnankyně nebo zaměstnance a to po skončení mateřské dovolené (otci od narození dítěte) maximálně do tří let věku dítěte. Rodiče mohou čerpat rodičovskou dovolenou současně a pečovat tak o dítě spolu. Rodičovský příspěvek však může pobírat jen jeden z rodičů.
Během rodičovské dovolené pobírá rodič (žena nebo muž) rodičovský příspěvek. Má na něj nárok, pokud po celý kalendářní měsíc osobně celodenně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo do sedmi let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Dítě může navštěvovat jesle nebo mateřskou školu maximálně 5 kalendářních dnů v měsíci. Do 1. ledna 2004 si mohl rodič přivydělat k rodičovskému příspěvku pouze 1,5 násobek osobní části životního minima, tj. 3 480 Kč. To se od 1. ledna 2004 změnilo a rodič tak může vylepšit finanční situaci rodiny. K rodičovskému příspěvku si nyní může přivydělávat bez omezení. Musí však zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Výše rodičovského příspěvku se vypočte tak, že se částka životního minima určená na osobní potřebu rodiče vynásobí stanoveným koeficientem. Rodičovský příspěvek se zvyšuje, jakmile se zvyšuje částka životního minima určená na osobní potřebu, nebo změní-li se zákonem výše koeficientu.
Částka životního minima pro osobní potřebu je od 1. 10. 2001 2 320 Kč, u nezaopatřených dětí do 26 let věku (studentky) 2 450 Kč. Od 1. 1. 2004 se však zvýšil koeficient z 1,10 na 1,54.
Rodičovský příspěvek se od 1. 5. 2004 zvýšil z 2 552 Kč (1,1 x 2 320 Kč) na 3 573 Kč (1,54 x 2 320 Kč), u nezaopatřených dětí do 26 let z 2 695 Kč (1, 1 x 2 450 Kč) na 3 773 Kč (1,54 x 2 420 Kč).
Pokud se zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (tj. 28, resp. 37 týdnů), vrací zpět do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Pokud se však vrací po skončení rodičovské dovolené (do tří let věku dítěte), nemá již zaměstnavatel povinnost zařadit je na stejnou práci a pracoviště a může jim přidělit jinou práci podle pracovní smlouvy.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Náleží ženě, pokud ji zaměstnavatel z důvodu těhotenství nebo mateřství převedl na jinou hůře placenou práci. Výše příspěvku je rozdílem mezi denním vyměřovacím základem před převedením a průměrem jejích příjmů za jeden kalendářní den po převedení. Poskytuje se v těhotenství nejdéle do zahájení mateřské dovolené a poté nejdéle do konce devátého měsíce po porodu.

 

Další článek


 

celkem 9 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Odpovědi na tři ....
Ludmila Nováková
16. 12. 2004, 13:47
Re: Odpovědi na tři ....
Jana Bartoňková
14. 12. 2004, 14:29
Re: Odpovědi na tři otázky ....
Petra Pazdýrková
9. 12. 2004, 11:52
Odpovědi na tři otázky pana Hájka
Jana Bartoňková
8. 12. 2004, 13:23
Re: rodičovská 3 nebo ....
Václav Hájek
1. 12. 2004, 08:18

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená