FinExpert.e15.cz

Rostislav Trávníček, Českomoravská stavební spořitelna

S Rostislavem Trávníčkem o stavebním spoření a řešení bytových potřeb v České republice.

Stavební spoření je stále jednou z nejvýhodnějších investic. Jaký je současný trend? Roste (klesá) trh? Jakým způsobem se tato situace odrazila na počtu klientů ČMSS?
Zájem o stavební spoření stále roste, stejně tak stoupá zájem o výhodné úvěrování. Vždyť jen za prvních pět měsíců letošního roku bylo stavebními spořitelnami poskytnuto 58 162 překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, což je o necelých 20 % více než se srovnatelným obdobím loňského roku. Klienti ČMSS se na tomto vývoji letos podílejí takřka z celé jedné poloviny. Liška již poskytla o třicet procent více úvěrů než v loňském roce. Potvrzuje se tak, že stavební spoření nezůstává jen ověřeným a bezpečným produktem, jehož atraktivitu zvyšuje finanční příspěvek od státu, ale především možností, jak získat výhodný úvěr s neměnnou úrokovou sazbou po celou dobu jeho splácení. Jeho atraktivitu zvyšuje finanční příspěvek od státu a možnost odpočtu úroků z úvěru od daňového základu.

Jaké jsou ohlasy na jedno ze zvýhodnění pro klienty ČMSS v podobě Šekové knížky? Čerpají a využívají slev, v jaké míře?
Šeková knížka se stala záhy po svém uvedení na trh klienty velice vyhledávaným doplňkem nabízených služeb ČMSS. Lidé vždy ocení, když renomovaná firma či společnost nabízí ke svému produktu také nějaký prémiový bonus. Poukázky na slevy a služby či zboží, se kterými může klient ušetřit až několik tisíc korun, jsou proto velice účinným marketingovým nástrojem. Jen Karty klienta, kterou ČMSS poskytuje v rámci svého věrnostního programu, bylo vydáno při loňské Šekové knížce více než 100 000 kusů.

Proč by měl potenciální klient volit spoření s ČMSS?  Kde vidíte své největší konkurenční výhody?
Klientsky vstřícný produkt, úvěr i překlenovací úvěr poskytován bez poplatku. Překlenovací úvěry jsou poskytovány již od 10% akontace, nemovitostí zajištěný překlenovací úvěr TOPKREDIT bez potřeby vlastních prostředků. Úvěry bez prokázání příjmů a bez zajištění jsou poskytovány až do výše 150 000 Kč. S produktem dostupným díky nejrozsáhlejší distribuční síti našich finančních poradců jsou spojeny také další klientské výhody.

Jak hodnotíte návrhy Ministerstva financí ČR na snížení podpory stavebního spoření?
Celá veřejnost je již několik měsíců svědkem bouřlivých diskusí o reformě veřejných financí, v jejímž rámci se čile debatuje také o novele zákona o stavebním spoření. Navrhované změny už vláda schválila, ovšem jejich platnost musí ještě potvrdit stanovisko českého parlamentu, tedy našich zákonodárců. Rád bych zdůraznil, že Asociace stavebních spořitelen ČR již dříve vydala své stanovisko k připravované změně státní podpory stavebnímu spoření. V této souvislosti poukázala především na skutečnosti, že státní podpora nebyla od roku 1993 nikterak valorizována, čímž je její reálná hodnota prakticky poloviční. Klienti stavebních spořitelen navíc nečerpají tuto státní podporu v její maximální výši (stát dává maximálně 4 500 Kč ročně z uspořených 18 000 Kč, průměrná výše poskytnuté státní podpory však činí zhruba 2 700 Kč). Navzdory všem debatám o příští podobě zůstává stavební spoření pro obyvatele České republiky atraktivní z hlediska řešení bytových potřeb, zejména díky možnosti spojit spoření s úvěrováním za značně výhodných podmínek.

Lobby stavebního spoření křičí, že vysoká státní podpora je nutná, jinak se dobře fungující systém sesype. Hrozí toto při schválení vládního návrhu Parlamentem ČR bez pozměňovacích návrhů?
Je třeba si uvědomit, že navrhované změny představují podstatný zásah do podmínek, a je jasné, že na tuto změnu bude veřejnost reagovat. Dále je za dané situace podstatné, že smlouvu o stavebním spoření má dnes více než pět milionů občanů a zároveň roste počet úvěrových žádostí a stejně tak objem úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami. Stavební spoření ve stále větší míře plní své původní poslání a tento trend se zcela jistě promítne i do zájmu o něj v příštích letech. Nicméně dojde-li ke schválení novely tak, jak ji předkládá vláda parlamentu, tak nové podmínky budou znamenat pro občany a realizaci jejich bytových záměrů výrazný negativní posun.

Vzhledem k situaci ve veřejných financích je jasné, že současné štědré dotace spořícím klientům budou redukovány. Máte pro naše čtenáře návod, jak si udržet současnou výši státní podpory co nejdéle?
To je samozřejmě dáno vždy každým konkrétním případem. Určitě je však vhodné mít uzavřenu smlouvu s nárokem na státní podporu s dostatečně vysokou cílovou částkou, aby mohl v budoucnu i nadále využívat všech výhod stavebního spoření podle stávajících zákonných podmínek. Cílem stavebního spoření je především řešit bytové potřeby klienta a to nejen výhodným úvěrem, ale i naspořenými prostředky včetně státní podpory.

Budou ještě klesat nároky na bonitu žadatelů o úvěr?
Zvýhodnění spořitelně „známých“ klientů se již dnes projevuje při žádosti o úvěr do 150 000 Kč. Zjednodušení prokazování platební schopnosti lze očekávat s přístupem spořitelny k údajům úvěrového profilu klienta vedeném v centrálním registru úvěrů.

Kolik neplatičů z řad čerpajících úvěr evidujete?
Z našich statistik vyplývá, že podíl dlužníků při tak velkém množství poskytovaných úvěrů představuje v případě ČMSS skutečně jen velmi mizivý počet. Podíl klasifikovaných úvěrů na všech poskytnutých úvěrech činil k polovině roku 2003 méně než jedno procento (0,72 %).

V souvislosti s reformou veřejných financí se objevují názory, že stavební spoření není nejefektivnější podporou vlastnického bydlení. Úroková dotace hypoték by stát údajně vyšla levněji. Jaký je váš názor na toto tvrzení?
Stavební spoření je vhodným finančním nástrojem použitelným každým členem rodiny. Spojování několik smluv o stavebním spoření spřízněných osob do jednoho úvěrového případu nabízí možnost financování i milionového úvěru či překlenovacího úvěru. Tím se produkt stavebního spoření stává dostupný pro daleko širší skupinu občanů, než je tomu u klientů hypotečních bank. Klient se na budoucí financování svého bydlení může připravit velmi výhodným spořením na vkladové účty po dobu několika let před vlastní realizací nákupu či rekonstrukcí nemovitosti. Ze statistik Asociace českých stavebních spořitelen (k 31. květnu 2003) vyplývá, že objem poskytnutých překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření použitých na pořízení nových bytů a rodinných domů včetně koupě starších dosáhl 46 % všech poskytnutých úvěrů k danému období, na modernizaci a rekonstrukci bylo použito dalších 24 % objemu poskytnutých úvěrů všech stavebních spořitelen. Stavební spoření umožňuje na rozdíl od hypotečního úvěru čerpání úvěru či překlenovacího úvěru za účelem "pořízení" družstevního bytu, který je možné ve většině případů později privatizovat, tzn. stát se vlastníkem nemovitosti. Při vyřízení hypotečního úvěru klient platí nemalé poplatky, u ČMSS je vyřízení žádosti zdarma. Úvěry ze stavebního spoření může zlevnit i ta skutečnost, že klient může bez sankcí realizovat mimořádné splátky. Při srovnání hypoték a úvěrů ze stavebního spoření je navíc zajímavá skutečnost, že objem poskytnutých prostředků je sice plně srovnatelný, počet poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření je ovšem přibližně šestkrát vyšší.

Jaké jsou podmínky pro sjednání Rekoprogramu? Musí být žadatel klientem  ČMHB? K čemu lze uspořené prostředky využít, resp. Je nějakým způsobem omezeno jejich využití? Kolik lidí tento produkt využívá?
Rekoprogram je doplňkovým produktem k aktuální nabídce ČMSS. Umožňuje uživateli bytu, aby se na nákladech na opravy v bytových domech podílel i někdo jiný – stavební spořitelna a stát, prostřednictvím spoření. V rámci tohoto programu je vinkulována zvolená částka nebo celý zůstatek účtu ve prospěch správce, který zajišťuje finanční hospodaření domu. Rekoprogram umožňuje využít stavební spoření současně pro potřeby družstva i pro osobní potřeby. Źadatel o Rekoprogram samozřejmě v žádném případě nemusí být klientem ČMHB.

Využívá více lidí běžný stavební úvěr, nebo překlenovací úvěr, lze říci proč?
Celkem logicky je více klientů, kteří využívají řádného úvěru. A to proto, že při splnění podmínek pro přidělení cílové částky se každý překlenovací úvěr do úvěru řádného. Za celý loňský rok stavební spořitelny v ČR poskytly překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření v celkovém objemu více než 22 mld. Kč. Jen samotná ČMSS poskytla úvěry za 8,8 mld. Kč. V tomto roce expanze v oblasti úvěrů dále pokračuje. Celkový objem poskytnutých úvěrů všemi stavebními spořitelnami činil jen za prvních pět měsíců již 12,1 mld. Kč, v případě ČMSS je to již více než šest miliard. Stávající výhodné a klientsky přístupné podmínky pro získání překlenovacího úvěru dále zvyšují zájem klientů o tento druh produktové nabídky. Mnoha klientům, kteří dosud nemají splněny podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření, se nabízí možnost pořídit si vlastní bydlení. V tomto případě se rozhodují pro překlenovací úvěr. Nemusí tedy čekat na okamžik, kdy budou mít naspořeno 40 % cílové částky, kdy budou spořit minimálně dva roky,a kdy jejich hodnoticí číslo dosáhne stanovené výše. Nabídka překlenovacího úvěru na trhu stavebního spoření umožňuje klientům operativně řešit svoji bytovou potřebu za zajímavých finančních podmínek. Růst zájmu rovněž podporuje aktuální nabídka ČMSS s názvem TOPKREDIT.


Rostislav Trávníček (36)

Zastává pozici ředitele marketingu Českomoravské stavební spořitelny. V letech 1996-1998 pracoval jako ředitel marketingu a tiskový mluvčí společnosti BH. Vystudoval Masarykovu univerzitu Brno, filozofickou fakultu, VUT Brno, podnikatelskou fakulta a univerzitu Leuven v Belgii. Mezi jeho koníčky patří sport - cyklistika, fitness, rád cestuje a zabývá se bytovou architekturou.

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená