FinExpert.e15.cz

Rok 2007: Změny v minimální mzdě

V příštím roce dojde hlavně ke změně minimální mzdy, zásadní změny se odehrají až v dalším roce.
Rok 2007: Změny v minimální mzdě

Minimální mzda se zvýší

Od 1. 1. 2007 bude základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činit 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. (Plné nařízení vlády najdete zde.

Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. byla odložena na 1. 1. 2008. Některé věci se tak nezmění.

Co se nemění

V roce 2007 bude platit dosavadní zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, a v tomto roce tak nedojde ke snížení sazeb pojistného a nebude zavedena povinnost zaměstnavatelů poskytovat v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti náhradu mzdy (platu),

Organizace (nad 25 zaměstnanců) budou poskytovat dávky nemocenského pojištění tak jako dosud (nemocenské budou poskytovat od prvního dne uznání pracovní neschopnosti). Malé organizace (do 25 zaměstnanců) budou tak jako dosud vyplňovat měsíčně dosavadní tiskopis „Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace“, přijímat od zaměstnanců žádosti o dávky a posílat je okresní správě sociálního zabezpečení.

Nadále budou platit jen dvě redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu. K 1. 1. 2007 se tyto redukční hranice (v souladu se zákonem  č. 54/1956  Sb.)  zvyšují  z 510 Kč  na  550 Kč  a  ze  730  Kč na 790 Kč, a to na základě nařízení vlády schváleného rovněž dne 12. prosince 2006. Okresní správy sociálního zabezpečení a organizace (nad 25 zaměstnanců) budou povinny přepočítat k 1. 1. 2007 výši dávek nemocenského pojištění, u nichž nárok přechází z roku 2006 do roku 2007, pokud byly vypočteny z vyššího denního vyměřovacího základu než 510 Kč, a u dávek přiznaných v roce 2007 postupovat podle těchto redukčních hranic.

Co se změní již v roce 2007

Vstoupí v platnost nová úprava vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení (zákon č. 264/2006 Sb., tzv. doprovodný zákon k zákoníku práce).

Žádosti o přiznání důchodu bude sepisovat vždy okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení, a to i v případě, kdy nemocenské pojištění svých zaměstnanců provádí zaměstnavatel.

Sazba penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení se snižuje z částky 0,1 % za každý kalendářní den prodlení na 0,05 % za každý den a mění se okruh dob, za které se neplatí penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení.

Změny od roku 2008

Novikou bude, že zaměstnavatel bude poskytovat náhradu mzdy (platu) v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatelům se sníží sazba pojistného na sociální zabezpečení o 1 procentní bod (z 26 % na 25 %), a od pojistného na sociální zabezpečení budou odečítat polovinu vyplacené náhrady mzdy (platu) při pracovní neschopnosti.

Nemocenské bude náležet až od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti a nemocenské pojištění budou provádět (a dávky vyplácet) pouze okresní správy sociálního zabezpečení.

Zruší se dělení zaměstnavatelů na organizace a malé organizace, povinnosti vyplývající z nemocenského pojištění budou stejné pro všechny zaměstnavatele bez ohledu na počet zaměstnanců.

Změny od roku 2009

Sazba pojistného na sociální zabezpečení se sníží zaměstnavatelům o dalších 0,9 procentního bodu (na 24,1 %)

Náhradu mzdy (platu) při pracovní neschopnosti bude vyplácet zaměstnavatel plně ze svých prostředků (s výjimkou případů v zákoně uvedených, kdy se bude ve výši poloviny odečítat v případech v zákoně uvedených).

Další článek


 

celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:no to me ...
JackCZ
25. 12. 2006, 13:59
Re:no to me ...
emigrant
23. 12. 2006, 11:37
Re:no to me ...
Q
22. 12. 2006, 19:37
Re:no to me ...
emigrant
22. 12. 2006, 11:55
Re:no to me ...
Tom
22. 12. 2006, 07:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená