FinExpert.e15.cz

Rodiny s dětmi dostanou významně přidáno

Rodiče dětí, které se narodí po 1. dubnu 2006, dostanou vyšší porodné. Od července 2006 bude stát vyplácet novou dávku prvňákům. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna, když schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, kterou jí s pozměňovacími návrhy vrátil Senát.
Rodiny s dětmi dostanou významně přidáno

Příspěvek na školní pomůcky

Podle nové právní úpravy budou děti nastupující do první třídy základní školy od příštího školního roku dostávat novou dávku státní sociální podpory (SSP), a to příspěvek na školní pomůcky ve výši 1 000 Kč. Příspěvek budou vyplácet, stejně jako ostatní dávky SSP, příslušné úřady práce (v Praze úřady městských částí). Důvodem pro zavedení této dávky je skutečnost, že se na začátku školního roku kumulují u rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku, mimořádné výdaje. Příspěvek, který bude určen na nákup školních pomůcek a potřeb, umožní rodinám s dětmi se s takovou situací vyrovnat. Jeho zavedení je v souladu se záměrem vlády podporovat rodiny s dětmi.

Podmínkou vyplacení této dávky bude zápis dítěte do první třídy základní školy, a to do konce měsíce května v roce, ve kterém má dítě nastoupit do školy. V případě, že dojde k odkladu nástupu, přiznají úřady nárok na příspěvek až v roce, kdy dítě nastoupí do školy. Nárok na dávku vznikne vždy 1. června příslušného roku a každé dítě může dostat tento příspěvek jen jednou. Příspěvek budou dostávat pouze ty děti, na které jejich rodiče pobírají přídavek na dítě.

Poprvé úřady posoudí nárok na tuto dávku k 1. červnu 2006 a dávku prvňáčkům vyplatí v červenci 2006. Obdobně tomu bude i u žáků prvních tříd v dalších letech.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bude na vyplacení této dávky v letošním roce potřeba 78 mil Kč. Potřebné prostředky jsou zajištěny v rámci státního rozpočtu.

Vyšší porodné

Návrh zákona zároveň zvyšuje porodné. Od 1. dubna 2006 dostanou rodiče v případě narození jednoho dítěte místo současných 8 750 Kč 17 500 Kč (desetinásobek životního minima na osobní potřeby dítěte). Výše porodného bude nadále odstupňována podle počtu současně narozených dětí. Při narození dvojčat, trojčat nebo více dětí současně bude porodné ještě vyšší a bude činit 15násobek životního minima na osobní potřeby dítěte, a to na každé narozené dítě. Pokud se tedy narodí dvojčata, vyplatí stát rodičům 2 x 26 250 Kč, v případě trojčat 3 x 26 250 Kč atd. Celkové náklady na tuto dávku tak v letošním roce dosáhnou 1 547 mil Kč.

Porodné je dávka, která jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Na porodné má nárok žena, která porodila dítě. V případě, že zemřela a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě, má nárok na porodné otec dítěte. Dávku úřady vyplatí také osobě, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Nárok na vyplacení vzniká dnem porodu. Musí ale jít o porod dítěte, nikoli o potrat. I když dítě po porodu zemře, porodné rodič dostane. Jedná se o dávku, u které úřady nezkoumají příjem žadatele.

Exekuce u dávek bude podobná srážkám ze mzdy

Novela zákona zároveň jednoznačně stanoví, že u opakujících se dávek státní sociální podpory včetně rodičovského příspěvku (jednorázové dávky exekuci nepodléhají) budou úřady provádět exekuce podle ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy. V praxi to bude znamenat, že výplatu těchto dávek nebudou moci úřady práce zastavit úplně, ale že lidem bude muset zbýt nezabavitelné minimum. Tato změna zachová povinnost osob plnit své závazky a zároveň smysl a účel dávek státní sociální podpory. Obdobná úprava se promítne také do trestního zákona a trestního řádu.

Podle současné právní úpravy se exekuce vztahuje na plnou výši těchto dávek. Tím pádem úřady práce zastavují výplatu těchto dávek a lidé, kteří jsou na nich závislí, se pak dostávají do svízelné situace.

Novela, která vejde v účinnost od dubna 2006, však neřeší případy, kdy už bylo o exekuci pravomocně rozhodnuto. V uplynulých dnech se rozvířila diskuse na toto téma a týkala se především exekucí rodičovských příspěvků. Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach rozhodl, že úřady práce budou na rodičovský příspěvek pro účely exekuce pohlížet jako na náhradu odměny za práci a neprovedou plnou exekuci dávky. MPSV jim poslalo podrobný metodický pokyn, na jehož základě budou úřady práce v těchto případech informovat klienty o možnostech, jak iniciovat změnu formy exekuce na tuto dávku z úplné na omezenou, tj. formou srážek ze mzdy ve smyslu § 299 občanského soudního řádu.

Zdroj: MPSV

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená