FinExpert.e15.cz

RM-Systém se stal burzou

Pražské Burze cenných papírů přibyla konkurence - RM-Systém. Ten dosud 15 let organizoval meziburzovní trh s cennými papíry.
RM-Systém se stal burzou

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je plně automatizovaný elektronický trh s cennými papíry. Vznikl v roce 1993. Majitelem RM-systému je finanční skupina Fio, což je významný obchodník s cennými papíry v České republice. RM-systém spadá pod dohled České národní banky. Nabízí obchodování a vypořádání akcií a investičních certifikátů v českých korunách. Má licenci České národní banky na obchodování a vypořádání derivátů (warranty a pákové certifikáty).

Na RM-systému mohou investoři jednorázově prodat akcie nabyté během kupónové privatizace. K tomu mohou využít síť cca 50 poboček v České republice pod správou společnosti RM-Finance. Od svého vzniku obchodovalo prostřednictvím RM-systému více než 3 000 000 spíše drobných a středních investorů. Zrealizovali celkovou výši prodejů a nákupů více než 800 miliard Kč. V roce 2008 zobchodovali investoři prostřednictvím RM-systému akcie za více než 8 miliard Kč, zatímco prostřednictvím BCPP akcie za více než 852 miliard Kč. Úroveň obchodování je vyjádřena indexem RM, který se aktuálně pohybuje kolem cca 2000 bodů. Od 1. prosince 2008 se stal RM-systém burzou.

K transformaci došlo na základě novelizace zákona o podnikání na kapitálovém trhu a evropské směrnice MIFID. Ta upravuje podmínky fungování českého kapitálového trhu. Mezi organizátorem trhu a drobným neprofesionálním investorem musí nově figurovat profesionální zprostředkovatel v podobě licencovaného obchodníka s cennými papíry. Po schválení zákona i směrnice parlamentem tak došlo ke změně formy a názvu RM-systému. Tato transformace však patřila mezi dlouhodobé cíle RM-systému a byla tak vnímána jako krok správným směrem.

Možnosti obchodování

Investoři mohou využívat síť desítek obchodních míst RM-systému. Na RM-systému mohou přímo obchodovat dvě skupiny investorů, a to licencovaní obchodníci s cennými papíry a tzv. profesionální investoři. Profesionální investoři musí splňovat alespoň dvě z následujících tří podmínek:

  • objem obchodů za poslední rok minimálně 5 000 000 Kč,
  • minimálně 40 obchodů ročně,
  • majetek v cenných papírech minimálně 1 000 000 Kč.

Tyto podmínky splňuje v současnosti cca 150 osob. Obchodovat je možné prostřednictvím nové on-line aplikace EasySys, která nahrazuje předchozí aplikace EasyWobchod a RM S/Internet. Samotné obchodování je realizováno pomocí nákupních a prodejních pokynů EasyClick. Většina investorů obchodovala do konce roku 2008 na RM-systému přímo přes internet. V souvislosti s transformací bude využívat k obchodování zprostředkovatele – licencovaného obchodníka s cennými papíry. Díky tomu se zvýší ochrana investorů. Zprostředkovatelé budou seznamovat investory s možnostmi investování a s nimi spojenými riziky. Začátkem ledna 2009 byl zároveň spuštěn nový informační web a nový obchodní systém. Svá registrační čísla RM-S investoři měnit nemusí. Vlivem probíhajících změn došlo 1. prosince 2008 a 5. ledna 2009 ke krátkodobým přerušením obchodování. Situace se však postupně stabilizovala.

Srovnání s Burzou cenných papírů Praha

Přes své přednosti se dá RM-systém považovat za ne příliš silného konkurenta BCPP. Na obou burzách se obchoduje s akciemi významných českých i zahraničních společností např. ČEZ, Unipetrol nebo Zentiva. Na RM-systému se obchoduje i s akciemi, se kterými se na BCPP neobchoduje, např. ArcellorMittal, Tatra, Vítkovice nebo Siemens. Novinkou jsou např. akcie Nokia, Volkswagen nebo Intel. RM-systém je obecně vhodnější na menší investice, zatímco BCPP na investice vyšší. Drobnější investoři tedy budou využívat spíše služeb RM-systému než BCPP. Na rozdíl od členského principu u BCPP je u RM-systému i po transformaci zachován zákaznický princip.

Na BCPP mohou přímo obchodovat pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Na RM-systému mohou kromě licencovaných obchodníků s cennými papíry obchodovat i profesionální investoři. Na RM-systému lze obchodovat on-line od 9:00 do 17:00 a podávat pokyny od 8:50 do 21:30. Je tak nejdéle otevřeným trhem s cennými papíry v České republice. Rozdílný je termín vypořádání obchodů. V RM-Systému proběhne vypořádání a následná změna majitele prostřednictvím vypořádacího střediska SVYT okamžitě (tzv. on-line vypořádání), zatímco na BCPP až za tři dny. Tato výhoda je však spojena s nutností mít v okamžiku obchodování na účtu dostatek peněžních prostředků pro případný nákup.

Poplatky za obchodování

Mezi výhody BCPP patří větší počet cenných papírů a vyšší likvidita obchodování. Při rozhodování mezi RM-systémem a BCPP by měl potenciální investor zvážit i výši poplatků za obchodování. Ta se u jednotlivých obchodníků s cennými papíry liší. Vzhledem k různému pohybu cen podobných cenných papírů na obou trzích je na trhu stále prostor pro arbitrážní obchody. Ty umožňují investorům profitovat z rozdílných cen jednoho cenného papíru na dvou burzách. Obchodníci s cennými papíry v ČR nemají na transformací RM-systému na burzu stejný názor. Někteří nabízejí obchodování na obou burzách, někteří jen na BCPP. Díky nabídce obchodování na dvou burzách mohou získat nové klienty a nabídnout jim tak výhody obou burz.

Výhled do budoucna

RM-systém chce přilákat více jak domácích, tak zahraničních investorů. Už nyní na něm obchodují např. západoevropské investiční společnosti. Příliv investorů a nové investiční možnosti by měli zvýšit likviditu obchodování. Uvažuje se o nových produktech, vybrané společnosti budou zřejmě moci prostřednictvím RM-systému upisovat své akcie. RM-systém také plánuje zvýšit svůj dosavadní tržní podíl na tuzemském kapitálovém trhu, který činí méně než 1%. Přes stávající finanční krizi a s ním spojeným nepříznivým vývojem na akciových trzích je celková perspektiva pozitivní.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená