FinExpert.e15.cz

Riziko úrazu – co dělat, když se přihodí?

Úraz je nepříjemným zásahem do každodenního života. Přitom „příležitosti“ ke zranění jsou všude kolem nás. Ani dospělým se přitom úraz nevyhýbá. Co máme dělat, když se přihodí a jak se proti němu pojistit?
Riziko úrazu – co dělat, když se přihodí?

Mnozí si možná říkají, že takové rizikové činnosti, jako je lyžování nebo nechtěné klouzání po zasněženém chodníku, jsou pro tento rok za námi a že se tedy už nemůže až tak moc stát. Opak je pravdou, zranění se kalendářem neřídí.

Každé zranění je nepříjemné – bolí, je časově neodhadnutelné, mění plány, může být finančně náročné. Proto je na místě promyslet zajištění sebe a své rodiny pro případ úrazu. Možná ještě důležitější úkol čeká na ty, kteří mají své pojistné smlouvy pečlivě založené již několik let či dokonce desetiletí. Zde se vyplatí udělat ve smlouvách jednou za čas pořádek a případně je přehodnotit. Třeba právě proto, že se narodily nebo dospěly děti, rodinný rozpočet je zatížen na několik let hypotékou, nebo se prostě jen výrazněji změnila celková finanční situace.

Trocha statistiky

Z údajů z ročenky Ústavu zdravotnických informací a statistiky za rok 2004 (za rok 2005 bude přehled k dispozici kolem poloviny tohoto roku) vyplývá, že v Česku bylo za rok 2004 ošetřeno celkem
1 824 015 úrazů. Z toho na dospělé připadá 75 % případů. Jen relativně „málo“ z nich skončilo tragicky. Na základě působení vnějšího faktoru zemřelo 4 578 mužů a 2 413 žen, po odečtení sebevražd dojdeme k celkovému počtu 5 409 úmrtí v důsledku úrazu.

Zajímavé statistiky přináší i největší tuzemská pojišťovna, která v loňském roce zaregistrovala téměř 210 tisíc úrazů, přičemž nejvíce to bylo v dubnu a květnu – v každém z měsíců přes 20 tisíc. Naopak nejméně úrazů se jejím klientům přihodilo v červenci (14 800) a prosinci (15 200). Přibližně 57 % těchto úrazů se týkalo dospělých, zbytek připadá na děti a mladistvé do 18 let. Tento poměr zůstává v posledních letech víceméně stabilní. V prvním čtvrtletí letošního roku byl z hlediska počtu úrazů rekordním měsícem leden, kdy bylo hlášeno 21 550 úrazů. 

Je nebezpečné chodit do práce?

V minulém roce se v zaměstnání stalo 178 072  úrazů. Tento údaj se vztahuje přibližně ke 4,4 miliónům nemocensky pojištěným osobám. Jen ve více než 27 tisících případech nešel zraněný pracovník do stavu pracovní neschopnosti. V téměř 80 tisících případech byla délka pracovní neschopnosti delší než 3 dny.
Na první pohled může pozitivně vypadat fakt vyplývající z údajů Státního úřadu inspekce práce, že dlouhodobě počet případů zranění v zaměstnání s následnou pracovní neschopností klesá (viz tabulka). Oproti roku 2003 klesl počet případů o 1 331, nicméně je nutné si uvědomit, že klesl i samotný počet pojištěnců (o 46 tisíc). V četnosti úrazovosti na 100 pojištěnců tak došlo meziročně jen k velmi nepatrnému zlepšení z 1,87 na 1,86.

Nejčastěji dochází k pracovním úrazům v odvětví „výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků“ následovaném „stavebnictvím“. Konkrétně pak jde o tzv. „úraz břemenem“, následuje „pád osob z výše a schodů, žebříků, výstupy – pády osob na nich a z nich“. Tyto dvě příčiny mají na svědomí 33 % všech pracovních úrazů. Nejméně radostnou kategorií jsou úmrtí při výkonu povolání. Těch se v roce 2004 stalo 187, což je zlepšení oproti předchozímu roku o 12 případů.  V roce 1997 počet tohoto typu úmrtí dosahoval téměř 300.

V roce 2004 došlo zákonem č. 421/2003 Sb., ke snížení vyplácených dávek v prvních třech dnech nemoci z 50 % na 25 % z denního vyměřovacího základu. V souvislosti s tímto snížením narostly důvody ke sjednání úrazového pojištění, či pojištění pro případ nemoci, z nichž je možné pokrýt výdaje rodinného rozpočtu. Poté, kdy zákon vstoupil v platnost, poklesla nemocnost meziročně o čtvrtinu. Z toho Státní úřad inspekce práce usuzuje, že změna měla na nemocnost příznivý vliv. U úrazů byl pokles ale jen 1,6 %, což potvrzuje, že dopad na schopnosti člověka postiženého úrazem je zásadní.

Statistika pracovních úrazů v ČR

Rok Počet pojištěnců Počet případů pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností Průměrná délka trvání případu (ve dnech)
1994 4 755 667 103 949 35,22
1996 4 603 615 104 288 37,43
1998 4 784 482 107 175 38,23
2000 4 517 546 92 906 40,7
2002 4 466 699 90 867 41,69
2004 4 389 251 81 688 43,64

Zdroj: www.czso.cz

Na víkend za sportem…

Z výše uvedeného celkového počtu úrazů (1,8 milionu) se jich v roce 2004 stalo téměř 400 tisíc
(395 580) při sportu. Přitom zima s létem si mohou podat ruce. Horská služba uvádí, že během zimy vyráží týdně k několika stovkám případů (200 - 600 zásahů). Poslední únorový týden tohoto roku počet týdenních zásahů dosáhl 789. V létě jsou rizika spojena zvláště s cyklistikou, vodou (pády, skoky, zvrtnutí kotníku atd.), k mnoha zraněním dochází při tenise, běhu a jakémkoliv fyzickém vypětí. Následkem bývají zvrtnuté kotníky, natržené svaly a vazy, pohmožděniny z pádů atd.

Než sednete do auta na cestu domů

Jízda autem je po sportu a zaměstnání další rizikovou činností. V roce 2004 bylo evidováno v souvislosti s dopravou přes 130 tisíc úrazů . Celkem došlo k něco přes 196 tisícům nehod, o rok později se číslo přehouplo přes 199 tisíc. Při nehodách v roce 2005 bylo podle ministerstva vnitra usmrceno 1 127 lidí, zraněno těžce bylo 4 396 a lehce 27 974 lidí.

Nehody a jejich následky od roku 2000

ROK POČET NEHOD USMRCENO TĚŽCE ZRANĚNO
2000 211 516 1 336 5 525
2001 185 664 1 219 5 493
2002 190 718 1 314 5 492
2003 195 851 1 319 5 253
2004 196 470 1 214 4 879
2005 199 262 1 127 4 396

Zdroj: www.mvcr.cz

Bezpečné dovolené?

Úrazům se bohužel nevyhnete ani na dovolené, nicméně pokud se případná cesta vlastním autem obejde bez nehody, tak je lze považovat za relativně bezpečné období. Jen Česká pojišťovna zaregistrovala v loňském roce od června do srpna 2 861 pojistných událostí v zahraničí hlášených českými občany. Toto číslo znamená oproti předchozímu roku pokles o 17 % (2004 – 3 436). Podle statistiky vyjelo vloni do zahraničí s cestovním pojištěním této pojišťovny 1,03 milionu pojištěných, přičemž zhruba polovina byla pojištěna prostřednictvím cestovních kanceláří, druhá jako individuální turisté.

Počet hlášených pojistných událostí 6-8/2005

Země 2003 2004 2005
Řecko 675 846 571
Bulharsko 311 388 521
Španělsko 325 300 205
Chorvatsko 248 256 199

Zdroj: Česká pojišťovna

Nejvíce úrazů klientů končí na chirurgii

Pracovníci likvidace úrazového pojištění České pojišťovny zkoumali nejčastější diagnózy úrazů klientů za posledních sedm let. Z celkového počtu téměř dvou milionů úrazů zpracovali statistiku nejčastějších diagnóz. Na prvním místě s více než 559 tisíci pojistnými událostmi je chirurgicky ošetřená řezná nebo tržná rána. Druhým nejčastějším úrazem je podvrtnutí kotníku - 243 tisíc, na třetím místě pak figuruje podvrtnutí kolenního kloubu - 112 tisíc. Čtvrté místo zaujímají popáleniny, omrzliny nebo poleptání (97 tisíc), na pátém místě jsou úplné nebo neúplné zlomeniny jednoho článku prstu (77 tisíc případů). Také na dalších třech místech jsou zranění rukou - podvrtnutí zápěstí nebo základních či mezičlánkových kloubů prstů ruky s pevnou fixací či těžší pohmoždění kloubů ruky (55 tisíc). Téměř 30 tisíc pojistných událostí jsou chirurgicky odstraněná cizí tělesa z těla, ve 23 tisících případech byli lidé ošetřeni s otřesem mozku.

Složení úrazů hlášené klienty v letošním prvním čtvrtletí koresponduje s dlouhodobou statistikou. Bohužel se však ve větší míře objevily úrazy těžké, mnohdy život ohrožující, jako je nitrolební krvácení, roztržení sleziny, pohmoždění míchy, rozdrcení či roztržení ledviny nebo poranění elektrickým proudem. Z dlouhodobých statistik České pojišťovny vyplývá, že většina úrazů vzniká nejčastěji při těch nejobyčejnějších pracích v domácnosti, domácí dílně, na zahradě, chatě, chalupě, v garáži, při turistice. To koresponduje i s údaji ÚZIS, které v kategorii „ostatní“ eviduje přes 1 milion ošetřených úrazů. Důvod je zřejmý. Doma každý dělá celou řadu činností v nichž není „odborníkem“ a podle toho to bohužel někdy dopadá a zároveň mnohá rizika podceňuje.

Další kapitola
 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Úrazové pojištění je ....
VlK
2. 5. 2006, 13:47
Úrazové pojištění je fajn
kylx
2. 5. 2006, 01:53

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená