FinExpert.e15.cz

Rizika fondů peněžního trhu

Fondy peněžního trhu by standardně neměly zažít zvýšenou volatilitu ani větší pády. Po hypoteční krizi se však investoři o poklesu přesvědčili.

Když se řekne fond peněžního trhu, většina investorů si představí téměř zaručenou investici, u níž by se ani v krátkém období několika měsíců neměla snížit nominální hodnota. Cenou za to, kterou jsou ochotni akceptovat, je dlouhodobě nižší výkonnost fondů peněžního trhu ve srovnání s dluhopisovými a akciovými fondy, které investují do rizikovějších cenných papírů.

V posledním roce však poklesy kurzů některých fondů eurového, dolarového i korunového peněžního trhu ukázaly, že z prvních dvou vět pro ně platí jen druhá. Tento vývoj představuje pro řadu konzervativních investorů zklamání zvláště v době dnešní kreditní krize a medvědího trhu, kdy jsou fondy peněžního trhu považovány za bezpečný přístav. Potěšující zprávou může být skutečnost, že v choulostivém období od vypuknutí hypoteční krize došlo k výraznějšímu poklesu pouze u menšiny peněžních fondů na zmíněných trzích, zatímco jiné nebyly vývojem od poloviny minulého roku téměř poznamenány. Nejširší je ale prostřední skupina peněžních fondů, u nichž se v posledním roce sice zvýšila volatilita, ale zachoval celkový růstový trend.

Zdá se tedy, že mezi fondy peněžního trhu existují zřetelné rozdíly ve struktuře a rizikovosti portfolia. Pro investora pak vyvstává otázka, podle čeho se při jejich výběru orientovat. Některé peněžní fondy investují např. jen do krátkodobých státních pokladničních poukázek, zatímco jiné více sází na korporátní dluhopisy s proměnlivým výnosem (Floating Rate Notes, FRN), které jsou nejčastěji emitovány významnými bankovními skupinami. Od typů upřednostňovaných cenných papírů, případně jejich průměrné durace, se odvíjí i rizikovost peněžních fondů.

Dva eurové peněžní fondy zažily prudký pád

Pohled na graf 1 ukazuje, že vývoj hodnoty podílového listu od roku 2007 a zvláště od jeho poloviny byl u eurových peněžních fondů (registrovaných pro prodej v ČR) značně rozdílný. Zatímco fondy PIA Euro Cash a ABN Amro Interest Growth EUR zaznamenaly od srpna 2007 do března 2008 ztráty 4,4 %, resp. 2,6 % v EUR, SGAM Fund Money-Market Euro nebyl hypoteční krizí vůbec poznamenán a ve stejném období zhodnotil o 2,6 % v EUR.

Ještě lépe si vedl fond Raiffeisen Euro Liquid, jehož kurz vzrostl od srpna 2007 o 3,2 %, ovšem za cenu zvýšené volatility. Problémy s větší rozkolísaností kurzu měl v roce 2007 také fond ESPA Cash Euro-Plus, kterému se po hypoteční krizi snížila výkonnost (1,0 % v EUR).

Klepněte pro větší obrázek

Příčiny rozdílné reakce těchto fondů na pohnutý tržní vývoj v druhé polovině minulého roku leží v rozdílných strukturách portfolia. SGAM Fund Money-Market Euro sleduje jako benchmark tříměsíční index Euribor a investuje do vysoce bonitní instrumentů eurového peněžního trhu se splatností do 3 měsíců. Jedná se především o kvalitní pevně úročené bankovní emise.

Fondy PIA Euro Cash a ABN Amro Interest Growth EUR jsou naproti tomu zainvestovány rizikověji: PIA Euro Cash se kromě pevně úročených nástrojů peněžního trhu nevyhýbá proměnlivě úročeným eurovým dluhopisům (FRN) se splatností do 5 let. V širokém spektru emitentů opět převažují evropské bankovní skupiny, ratingová alokace portfolia ale ukazuje na poněkud nižší bonitu: Nejvíce je zastoupen stupeň A (64 %), na druhém místě pak stupeň AA (16 %).

Rovněž fond ABN Amro Interest Growth EUR má průměrný rating portfolia mezi AA a A a zaměřuje se na korporátní dluhopisy s proměnlivým výnosem (FRN), které tvoří přibližně 90 % portfolia. Jejich emitenty jsou v dominantní míře opět banky a finanční společnosti. Průměrná durace portfolia činí necelý 1 rok.

Také u fondu Raiffeisen Euro Liquid, který v minulém roce zaznamenal větší krátkodobé výkyvy kurzu, hrála roli vyšší průměrná durace 1,5 roku. Asi ze 60 % tento fond investuje do dluhopisů se zbytkovou splatností 1 rok až 3 roky, zbytek tvoří dluhopisy splatné do 5 let (20 %)nebo do 1 roku (20 %). V portfoliu kromě klasických nástrojů peněžního trhu a státních dluhopisů zemí eurozóny najdeme opět korporátní dluhopisy s proměnlivým výnosem (FRN).

Na rozdíl od předchozích dvou fondů se však Raiffeisen Euro Liquid orientuje na cenné papíry emitentů s vynikající bonitou, což mu zřejmě dopomohlo k přesvědčivé výkonnosti v druhé polovině minulého roku. Tento fond je navíc držitelem ratingu AA od agentury Standard & Poor’s. Volatilní vývoj prodělal v posledním roce do určité míry i fond ESPA Cash Euro-Plus.

Jednalo se však hlavně o náhlé propady kurzu, které souvisí s přeceněním držených dluhopisů v důsledku jednorázového či prudkého snížení jejich ratingu – fond měl totiž určitou expozici na evropský hypoteční segment. Jeho průměrná durace byla v minulém roce při zplošťující se eurové výnosové křivce postupně snižována pod 1 rok až na současných 0,7 let.

Dolarovým peněžním fondům se zvýšila volatilita

Graf 2 ukazuje, že i mnohé dolarové fondy peněžního trhu (registrované v ČR) měly po hypoteční krizi rušné období. Některé z nich jako např. SGAM Fund Money-Market USD sice nebyly krizí poznamenány, ale řada fondů prodělala časté výkyvy kurzů spojené s celkovou stagnací nebo mírným poklesem v období od srpna 2007.

Jednalo se především o fondy ABN Amro Interest Growth USD (pokles kurzu o 0,4 % v USD), Activest US Dollar Cash (pokles kurzu o 1,2 % v USD), ESPA Cash Dollar (růst kurzu o 1,8 %) a PIA Dollar Cash (pokles kurzu o -0,1 %). Žádný z dolarových fondů ale nezaznamenal déletrvající pád kurzu, jaký bylo možné pozorovat u fondů ABN Amro Interest Growth EUR a PIA Euro Cash.

Klepněte pro větší obrázek

Je ovšem pravda, že na dolarovém peněžním trhu byly „problémové“ podobné fondy od stejných správců jako na eurovém peněžním trhu. V opačném smyslu to platí i pro nepostižený SGAM Fund Money-Market USD, který se zaměřením na bonitní nástroje peněžního trhu se splatností do 3 měsíců blíží sesterskému eurovému fondu.

Fond ABN Amro Interest Growth USD má rovněž podobnou ratingovou alokaci i vysokou váhu FRN jako jeho eurový souputník, liší se však podstatně nižší expozicí do finančního sektoru i poněkud kratší durací portfolia (0,8 let). Díky těmto odlišnostem má nižší rizikovost a podařilo se mu na dolarovém trhu uchránit před zásadním propadem.

Fond PIA Dollar Cash se ve srovnání s fondem PIA Euro Cash více zaměřuje na dluhopisy s vyšším ratingem AA (47 %) a kratší splatností, což mu v nejisté době po hypoteční krizi docela pomohlo. Fond ESPA Cash Dollar se především z hlediska průměrné durace podobá fondu ESPA Cash Euro-Plus, což přináší i podobnou výkonnost.

Na dolarovém peněžním trhu je teď aktuálním problémem razantní snižování základní úrokové sazby Fedu až na současných 2,25 % p.a. (po březnovém snížení o 0,75 pb). To se samozřejmě projeví poklesem úročení krátkodobých nástrojů peněžního trhu a investoři tak mohou od dolarových peněžních fondů čekat nízké výnosy, po odečtení manažerských poplatků i záporné.

Poplatky se tak stávají stále více limitujícím faktorem budoucí výkonnosti dolarových peněžních fondů. Není proto divu, že některé fondy (neregistrované v ČR) je už začaly investorům odpouštět. Na eurovém peněžním trhu se naproti tomu očekává spíše stabilní vývoj základní sazby ECB blízko současné úrovně 4 % p.a.

Klepněte pro větší obrázek

Ušetřeny nezůstaly ani dva korunové peněžní fondy

Korunový peněžní trh se od dolarového i eurového trhu v mnohém liší, což se promítá i do výkonnosti peněžních fondů. Ty korunové byly tržními turbulencemi v době po hypoteční krizi postiženy podstatně méně. Déletrvající propad spojený se zvýšenou volatilitou zaznamenaly v minulých měsících v podstatě jen dva fondy, a to ESPA Český korporátní fond peněžního trhu a IKS Peněžní trh Plus.

První fond sleduje vysoce regionálně diverzifikované portfolio korporátních dluhopisů s průměrnou dobou do platnosti 5,6 roku, průměrnou durací 0,6 roku a ratingem v investičním stupni. V kritickém období měl fond významnou expozici do evropského finančního sektoru včetně hypotečního segmentu.

IKS Peněžní trh Plus také výrazně preferuje korporátní dluhopisy, ovšem průměrná doba jeho portfolia do splatnosti je menší něž 1 rok a průměrná durace se blíží 0,3 roku. Pokles kurzu tohoto fondu proto nebyl tak výrazný a fakticky začal až v lednu 2008, kdy se zvýšená kreditní rizika původně omezená na dluhopisy finančních institucí začala přelévat i na ostatní korporátní dluhopisy.

Klepněte pro větší obrázek

Článek publikován ve spolupráci s časopisem FOND SHOP.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP:

Další článek


 

Související články


celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Jak investovat bez rizika?
romaneczech
16. 4. 2008, 20:49
Re: Jak investovat bez rizika?
Franta
16. 4. 2008, 19:32
Re: Jak investovat bez rizika?
romaneczech
16. 4. 2008, 15:36
Jak investovat bez rizika?
Ondra
16. 4. 2008, 12:56

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená