FinExpert.e15.cz

Resumé: stavební spoření v roce 2004

Koncem listopadu prezident podepsal novelu zákona o stavebním spoření, která začne platit od 1. ledna 2004. Ve shrnujícím článku vám přinášíme nejdůležitější změny, které s sebou novela přináší. Chcete spořit za výhodnějších podmínek a navíc získat zajímavou finanční odměnu? Čtěte.
Resumé: stavební spoření v roce 2004

Novela zákona o stavebním spoření začne platit od 1. ledna 2004 a bude se vztahovat na smlouvy uzavřené po tomto datu. Podmínky pro smlouvy uzavřené do účinnosti nového znění zákona (do konce roku 2003) se budou řídit dosavadními předpisy po celou dobu platnosti těchto smluv, s určitou výjimkou týkající se státní podpory.

Chcete výhodnější podmínky – uzavřete smlouvu ještě letos!
Pokud ještě smlouvu o stavebním spoření nemáte, můžete ji naším prostřednictvím jednoduše uzavřít online a bez front. Odměna za uzavření smlouvy online je až 600 Kč a navíc můžete získat tričko nebo hudební CD.
Smlouvy, lze uzavírat až do půlnoci 31.12.2003 !!!

Změny ve státní podpoře

  • Výše státní podpory se nakonec ustálila na 3 000 Kč pro všechny účastníky stavebního spoření (není nutné použít peníze po uplynutí vázací doby na účely bydlení). V praxi snížení státní podpory znamená to, že ideální úložkou bude 20 000 Kč ročně (15 % z 20 000 Kč jsou právě ony maximální 3 000 Kč státní podpory).

  • Klienti, kteří mají v současné době uzavřeno stavební spoření s nárokem na státní podporu podle dosavadních právních předpisů, získají i po účinnosti novely státní podporu v současné výši (4 500 Kč).

  • Pro přiznání státní podpory ve výši až 4 500 Kč i v dalších letech je nutné, aby k 31. 12. 2004 byla na smlouvě o stavebním spoření uplatněna žádost o státní podporu. Pokud smlouva k tomuto datu bude bez požadavku na státní podporu a klient se rozhodne později na tuto smlouvu převést nárok na státní podporu, získá podporu podle novely zákona (3 000 Kč).

  • Stejně jako doposud bude možné pobírat podporu na smlouvu pro dítě do 15 let.

  • Podle současného zákona o SS nemůže klient pobírat státní podporu na více smlouvách najednou. Od nového roku se toto omezení zruší a státní podporu bude možné pobírat na každou uzavřenou smlouvu. Jediný háček je v tom, že součet všech státních podpor na všech smlouvách v jednom roce nesmí přesáhnout limitní částku na účastníka (3 000 Kč).

    Příklad: Budete mít čtyři smlouvy – na první budete spořit 800 Kč, na druhé a třetí 500 Kč měsíčně a na čtvrté 300 Kč. Na konci roku se vám na první smlouvu připíše podpora 1 440 Kč, na druhou 900 Kč a na třetí 660 Kč. Na čtvrtou smlouvu se státní podpora vztahovat nebude.

Převod úspor

V současné době platí, že pokud klient v daném roce uspoří více než zmíněných 18 000 Kč, je mu tato částka převedena do následujícího roku pro posuzování nároku na státní podporu. To umožňuje na počátku spoření jednorázově vložit vyšší částku a v dalších letech z ní získat státní podporu. Podobný převod bude možný i u nových smluv, ale pouze u těch, u kterých bude uplatněn nárok na státní podporu a ten se během celého trvání smlouvy nezmění! Dojde-li v průběhu spoření ke změně požadavku na státní podporu, potom bude třeba skutečně fyzicky každý rok vložit 20 000 Kč pro získání maximální podpory.

Prodlužuje se minimální doba spoření

Pokud v současnosti nechcete přijít o státní podporu, musíte spořit minimálně pět let (stavební spoření se ale uzavírá na dobu neurčitou). To se od 1. ledna 2004 změní, jelikož minimální doba spoření pro přiznání státní podpory se prodlužuje na šest let. Výplata podpory je možná i v době do 6 let od uzavření smlouvy pokud klient uzavře smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a pokud jsou uspořená částka, prostředky z úvěru a zálohy ze státní podpory použity na bytové potřeby.

Financování bytových potřeb osob blízkých

Úvěr ze stavebního spoření je možné poskytnout  účastníkovi pouze na financování bytových potřeb. Novela za financování bytových potřeb účastníka považuje nově také financování bytových potřeb osob blízkých, což je pro účely tohoto zákona příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel. 

Změna úroků z vkladů ze strany spořitelny

Novela zákona umožňuje měnit spořitelnám úrokové sazby v případě, kdy účastník po splnění podmínek pro poskytnutí úvěru nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Za stávajících podmínek nesmí instituce měnit úrokové sazby, které platily při podpisu smlouvy. I nadále platí, že ve smlouvě o stavebním spoření musí být uvedena úroková sazba z vkladů a z úvěru se stavebního spoření, přičemž maximální rozdíl mezi těmito dvěma sazbami může činit nejvýš tři procentní body.

Stavební spoření je EU

Nárok na podporu budou mít nově také občané EU (od 1. května 2004), kteří získají povolení k pobytu a rodné číslo, a dokonce všechny další fyzické osoby s trvalým pobytem a rodným číslem. Podmínka v podobě povolení k pobytu a rodného čísla musí platit po celý rok, ve kterém bude občan žádat o podporu.

Použité zdroje: www.finance.cz, MFČR  

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená