FinExpert.e15.cz

Rekvalifikace: cesta k lepší práci a bohatství?

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace. Víte, co se za tímto pojmem skrývá ve skutečnosti? Jak ji podstoupit? Kolik se za ní platí?
Rekvalifikace: cesta k lepší práci a bohatství?

Ministerstvo práce a sociálních věcí je hlavním garantem provádění aktivní politiky zaměstnanosti v České republice. Tuto politiku realizuje zejména prostřednictvím úřadů práce. Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i rekvalifikace.

Co je smyslem rekvalifikace?

Jednoduše řečeno – jde o to získat pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání lepší šanci jejich uplatnění na trhu práce.

Úřad práce může ( tzn. že i nemusí ) nabídnout uchazeči nebo zájemci o práci rekvalifikaci, pokud je to pokládáno za nezbytné k jeho dalšímu pracovnímu uplatnění. Při stanovení obsahu a rozsahu rekvalifikace se zohledňuje několik aspektů :

 • dosavadní kvalifikace, její druh a dosažený stupeň,
 • zdravotní stav uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který za určitých okolností může
  být limitujícím faktorem pro určité pracovní činnosti buď vzhledem k jejich fyzické
  náročnosti a namáhavosti nebo vzhledem k charakteru prostředí, v němž by práce
  měly být konány,
 • schopnosti a zkušenosti osoby uvažované k zařazení do rekvalifikace, dosavadní
  zkušenosti a schopnosti mohou za určitých okolností přímo nabízet určitý druh
  činností, na které je možné se rekvalifikovat, tj. získání nových teoretických znalostí
  a praktických dovedností může navázat a rozvíjet schopnosti, dovednosti a zkušenosti
  již dosud získané.

Informace o podmínkách pro získání rekvalifikace u konkrétního zaměstnavatele získáte na informačním portálu ministerstva práce a sociálních věcí


Postup při výběru rekvalifikace

Sortiment nabízených typů rekvalifikace není stabilní. Zaměření rekvalifikace vychází jednak z ekonomických potřeb regionů, které jistě procházejí určitým vývojem, jednak i z aktuální potřeby určitých profesí na něž je vhodné uchazeče či zájemce o zaměstnání rekvalifikovat. Je zcela zřejmé, že jiná struktura profesí uvažovaných k rekvalifikaci bude v severních Čechách než např. na Ostravsku, což, jak známo, jsou regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti. Jiné budou i směry rekvalifikace v hlavním městě, kde je nezaměstnanost minimální a zároveň nabídka podniků a závodů z hlediska příp. sortimentu profesí největší.

Kolik stojí rekvalifikace

Náklady rekvalifikace za účastníka hradí příslušný úřad práce. Účastníkovi může být rovněž poskytnut příspěvek na úhradu prokazatelných a prokázaných nutných nákladů s rekvalifikací spojených.

Na základě dohody s úřadem práce může být rekvalifikace prováděna i u zaměstnavatele v zájmu zajištění dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Podle příslušné dohody mohou být potom zaměstnavateli částečně nebo i plně hrazeny náklady rekvalifikace.

Úřad práce poradí

Je jistě vhodné, aby zvláště uchazeči, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní sami zvažovali, zda požádají příslušný úřad práce, aby zvážil možnosti jejich rekvalifikace buď na jinou profesi než dosavadní nebo prohlubující či rozšiřující kvalifikaci dosavadní. Je třeba mít stále na zřeteli, že v soutěži o vhodné pracovní uplatnění lépe uspěje ten, který se snaží získat co nejširší a nejvyšší kvalifikaci.

Těm, kteří o rekvalifikaci uvažují doporučuji nečekat a jít se informovat na konkrétní úřad práce, kde se zájemci dozví vše potřebné.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená