FinExpert.e15.cz

Rekuperace – zaklínadlo pro vaši peněženku

V bydlení je možné najít mnoho možností, jak šetřit energii. Důvodem je dlouhé období plýtvání. Toto období ale skončilo.
Rekuperace – zaklínadlo pro vaši peněženku

K základním podmínkám, bez nichž si dnes nedovedeme představit zdravé a komfortní bydlení, bezpochyby patří dokonalá tepelná pohoda a čistý, čerstvý vzduch. Pokud ale začneme uvažovat ekonomicky, zjistíme, že se tyto dva požadavky mohou dostat do rozporu. Větráním totiž z interiéru neodvádíme jen vydýchaný vzduch znečištěný prachem, kuchyňskými výpary nebo výpary z nábytku a čisticích prostředků, ale i podstatnou část draze – a do budoucna stále dráž – zaplaceného tepla. Měření dokazují, že větrání se na tepelných ztrátách domu podílí až padesáti procenty. V takovém případě už stojí za to uvažovat, jak toto teplo nepouštět „pánubohu do oken“.

Nepustit teplo z domu

Řešením naznačeného problému je v poslední době stále užívanější pojem – rekuperace tepla. Obsahuje technické řešení, jak z domu pustit při větrání ven skutečně co nejméně tepla. Rekuperace především znamená přistoupit na řízené větrání interiéru. Vzduchotechnika, která není ve stavebnictví žádnou novinkou, byla rozšířena o možnost efektivně nakládat s teplem s pomocí rekuperačních jednotek. Jde o to, že odváděný znečištěný (a ohřátý) vzduch prochází výměníkem, ale ještě než je vyveden ven, předá svoje teplo chladnému vnějšímu vzduchu, aniž by se s ním smísil.

Podstatným parametrem je účinnost této výměny. Pro názornost: otevřené okno má účinnost nulovou – ohřátý vzduch je bez užitku odváděn ven, studený, čerstvý vzduch přichází do místnosti a ochlazuje ji. Vedle toho rekuperační jednotky jsou schopny „zachránit“ pro interiér 30 až 95 % tepla a vnější vzduch jejich působením vstupuje do místností ohřátý na teplotu jen mírně nižší, než na jakou je místnost vytápěna. O dobré účinnosti se dá ale mluvit až při šedesáti procentech. Za špičkovou se pokládá účinnost nad 80 %, nejlepší zařízení zvládnou 95 %. Výsledným efektem pak může být snížení spotřeby energie na ohřev chladného vzduchu o 50 až 70 %.

Z fabriky do kuchyně

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. První rekuperační jednotky se užívaly ve velkých vzduchotechnických systémech provozních budov, bazénů a průmyslových staveb, kde šlo o velká kvanta vzduchu a tedy i tepla. S postupujícími trendy šetrného a ekologického bydlení – a se zdražováním energií – ale rekuperační technika stále více proniká do individuálního bydlení a s rekuperačními jednotkami se můžeme setkat nejen v rodinných domech, ale byly vyvinuty i malé (ostrovní) systémy pro byty i jednotlivé místnosti – koupelny či kuchyně. Je tomu tak proto, že i v malém se tato nijak levná zařízení začínají vyplácet.

Kde se rekuperace vyplatí

Jaké jsou tedy současné možnosti rekuperace v běžném bydlení? Trh s rekuperačními zařízeními je rozvinutý a firmy přicházejí neustále s dalšími novinkami a vylepšeními. Hned na počátku je ale nutné vymezit typy objektů, pro něž je možné s efektem rekuperační zařízení použít. V žádném případě to nebude špatně izolovaný starý dům nebo byt s netěsnými okny a dveřmi. Tady bychom skutečně měli rekuperační jednotku jen na ozdobu.

Minimálním požadavkem tedy je dokonale těsnící obvodový plášť budovy. Rekonstrukce si ostatně o nové řešení výměny vzduchu v interiéru často sama „řekne“ – například po výměně nebo komplexní rekonstrukci oken se v místnostech změní vlhkostní poměry a ustane cirkulace vzduchu, hrozí tvorba plísní apod. I pro takový případ je optimálním řešením právě rekuperace.

Centrální řešení pro rodinný dům

Pokud k němu přistoupíme, lze volit z různých variant. Podle typu fungování můžeme rekuperační zařízení rozdělit centrální a lokální. Centrální jednotka je vhodná pro rodinné domy s kvalitní izolací a dobře těsnícím obvodovým pláštěm. Rekuperační režim zajišťuje pro celý objekt jedno zařízení a vzduchové potrubí, výsledkem je pak rovnoměrná výměna vzduchu v celém objektu. Vzduchotechnika čerstvý vzduch přivádí do obytných místností, z namáhaných místností (WC, koupelna, kuchyň) je znečištěný vzduch odváděn až po té, co ve výměníku centrální jednotky předá své teplo „příchozímu“ vzduchu.

Současné rekuperační systémy jsou schopny zajistit nepřetržité větrání i v době dlouhodobé nepřítomnosti jeho obyvatel, kdy je dům zcela uzavřen, třeba během dovolené. Má to pozitivní dopad na kvalitu vnitřního prostředí domu. Ta se zlepšuje tím, že se vlhkost vzduchu udržuje na nízké hodnotě a do domu se přivádí ohřátý (nebo v létě ochlazený) čerstvý filtrovaný vzduch. Moderní systémy se také vyznačují poměrně snadnou instalací a konkurenční boj vede firmy ke stálému vylepšování. Jedním z nich je dálkové ovládání nebo automatika, která přepíná mezi denním a nočním režimem.

Riziko nad digestoří

Určité úskalí může být pro rekuperační systém kuchyňský provoz, který produkuje mastný prach. Ten může ve větším množství poškodit rekuperační jednotku. Kuchyně je přitom místem, kde se produkuje velké množství tepla a jeho odvádění samostatným vývodem digestoře by mohlo být v hospodárném provozu domu považováno za plýtvání. Pokud jsem si vědomi rizika – malá kuchyně a velký provoz – je nutné zjistit, zda tím použitá technologie není ohrožena. Jinak se doporučuje čistit vzduch v kuchyni digestoří s uzavřeným okruhem a uhlíkovým filtrem.

Centrální rekuperační jednotka je kromě úspory tepla schopna zajistit stále čerstvý a díky filtraci čistý vzduch, což může být dost podstatné pro alergiky. Může být také umístěna v „provozních“ částech budovy, ve sklepě nebo na půdě, takže nijak obyvatele neomezuje. Kromě toho ji lze s výhodou spojit s pomocným topným systémem. V pasivním domě stačí doplnit rekuperační systém o energii ze slunečních kolektorů nebo malého topného tělesa a podstatná část vytápění domu je zabezpečena. Ceny se ovšem pohybují nad hranicí padesáti tisíc korun.

Lokální rekuperace

Kromě centrálních rekuperačních jednotek se na trhu objevují i menší zařízení určená pro byty nebo jen jednotlivé místnosti. Uplatnění najdou v interiérech, které jsou nárazově zatěžovány výpary – koupelny, kuchyně či WC, ale používají se i v běžných obytných prostorách, kde například nechceme uplatnit běžné větrání. Důvodem nemusí být jen úspora tepla, ale například skutečnost, že nechceme okna otevírat kvůli venkovnímu hluku nebo znečištění. Rekuperační technika tak nabízí zvýšení zdravotního komfortu v bytě – výrobky obsahují vzduchový filtr, který venkovní vzduch zbavuje prachu, pylů a jiných nečistot. Také nárůst vlhkosti v interiéru po instalaci plastových oken, kde se díky dokonale těsnícím rámům zastavila přirozená cirkulace vzduchu, lokální rekuperační jednotka vyřeší.

Obavy, že lokální rekuperační jednotky naruší vzhled interiéru, nejsou opodstatněné – rozměry těchto zařízení jsou standardně asi 25 centimetrů na 30 centimetrů a lze je zapustit do zdi. Nejlepší je umístit je na zeď, v níž je okno, a to v horní části stěny zhruba třicet centimetrů pod strop, kde se shromažďuje spotřebovaný vzduch a může být odtud efektivně odveden. Instalace pak znamená pouze zásah do obvodové zdi – otvory pro přívod a odvod vzduchu – a jejich montáž je snadná.

Lokální rekuperační jednotky spojují výhody snadné instalace, která nevyžaduje složitou vzduchotechniku, s možností rychlé regulace podle aktuální potřeby. Dají se také bez problému montovat až dodatečně do nových nebo rekonstruovaných objektů. Neumožňují ale kombinaci s topným systémem a jejich použití proto zůstává spíše u řešení vlhkostní a hygienické situace v jednotlivých místnostech. Jejich ceny začínají kolem 25 tisíc korun za jednotku.

Levnější teplo i chlad

Úsporný efekt rekuperace v rodinných domech je možné zvýšit, když zařízení obohatíme o zemní výměník tepla. Podmínkou je dostatečně velký přilehlý pozemek. Podstatou je jednoduchá úvaha, že totiž v zimě je vzduch nasávaný z exteriéru možné ohřát ještě před vstupem do domu pod zemí, v létě tentýž princip přináší zdarma chladicí efekt. Země tak funguje jako sezónní zásobník sluneční energie. Základem zemního výměníku tepla je potrubí uložené v zemi, kterým se nasává vzduch prostřednictvím ventilátoru rekuperační jednotky. V zimním období tak například do vlastní rekuperační jednotky nepřichází vzduch o teplotě – 5 stupňů, ale ze země předehřátý na teplotu několik stupňů nad nulou. To může mít docela podstatný vliv na energetické hospodaření např. pasivních domů.

Příkladem může být exaktní měření v jednom z rakouských pasivních domů – průměrné denní teploty vzduchu na konci potrubí výměníku se do konce října pohybovaly ještě kolem 15 °C a teprve počátkem prosince klesly teploty na 5 °C, během celé zimy pak ale zůstaly nad bodem mrazu. V létě naopak z potrubí vychází vzduch jen o dva stupně teplejší než zemina a vzduchotechnika pak přivádí do domu chladný vzduch.

Doporučená délka potrubí se pohybuje kolem 25 metrů a pro provoz zemního výměníku tepla je důležité zabudování předřazeného filtru pro čištění nasávaného vzduchu, aby se na stěnách trubek nemohl usazovat prach a pyl.

Rekuperace ve sprše

Princip rekuperace tepla se nemusí nutně týkat pouze vzduchu a vzduchotechniky. Úvahy na téma „nepustit teplo z domu“ vedly do koupelen, kde se hojně využívá ohřátá voda. Při běžném sprchování má teplotu zhruba 37 až 40 °C, jen o málo chladnější pak odtéká do kanalizace. Při poklesu teploty asi o 5 °C přitom odevzdá jen necelých 10 % tepelné energie, kterou jsme vynaložili na její ohřátí. Tuto energii přitom lze s pomocí rekuperačního zařízení využít, jde o koupelnové výměníky. Tato zařízení v odpadním systému dokážou energie zpětně využít a ušetřit podstatnou část nákladů na ohřev vody pro sprchování. Pracovní část výměníku tvoří ploché měděné profily, po jejichž povrchu volně stéká teplá odpadová voda. Uvnitř pak proudí čistá studená voda z vodovodního řadu, která odebírá teplo odpadní vodě a ohřeje se na asi 22 až 25 °C. Z odpadní vody se tak zpětně získá 12 až 15 °C. Ve směšovací baterii se pak pro sprchování směšuje teplá voda (ohřátá klasicky) s vlažnou, předehřátou ve výměníku a potřeba množství klasicky ohřáté vody klesá.

Běžný standard

Pokud jde o individuální výstavbu, našla rekuperace tepla nejdříve uplatnění v nízkoenergetických a pasivních domech, které si víceméně jako experiment před lety stavěli nadšenci s vědomím, že se na ně jejich okolí dívá jako na podivíny, kteří se za každou cenu musí odlišovat. Od té doby čas přinesl kromě pokroku v technologiích i podstatný růst cen energií, a hlavně vědomí, že u cen nejde o výkyv, ale o trvalý trend. V tomto světle se dřívější podivínství začíná jevit spíše jako praktické uvažování. Vedle individuálních projektů vyrostlo několik kolonií pasivních domů, například pasivní domy v Koberovech, které získaly aktuálně cenu Energetický projekt 2007. Rekuperační jednotky tak nacházejí stále běžnější uplatnění, developeři se stále častěji snaží nabízet pasivní nebo nízkoenergetický standard. Nezůstává ale u rodinných domů, do bytové výstavby v pasivním standardu se pustila u nás jako první společnost JRD, která realizovala nízkoenergetickou výstavbu ve Velké Chuchli, nyní se přidává i Skanska v projektu Milíčovský háj v Praze. Běžnou součástí takových nízkoenergetických projektů je i využití principu rekuperace tepla, který se zřejmě stejně jako další úsporné technologie bude stávat stále běžnějším standardem.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

www.vetrejteusporne.cz
uživatelka
12. 10. 2009, 15:21

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená