FinExpert.e15.cz

Redukční hranice pro výpočet důchodů se zvýší

Od 1. ledna 2007 se zvýší všeobecný vyměřovací základ a redukční hranice nutné pro výpočet výše důchodu. Rozhodla o tom vláda.

Od 1. ledna 2007 se zvýší všeobecný vyměřovací základ a redukční hranice nutné pro výpočet výše důchodu. Rozhodla o tom vláda.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2005 činí 18 809 Kč (za rok 2004 činil 17 882 Kč). Schválená úprava odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě v roce 2005, kterou zveřejnil Český statistický úřad.

K tomu, aby upravené vyměřovací základy pojištěnce odpovídaly mzdové úrovni v kalendářním roce, který bezprostředně předchází roku, kdy mu byl přiznán důchod, je třeba použít ještě přepočítací koeficient. V příštím roce bude jeho hodnota činit 1,0707.

Podle zákona o důchodovém pojištění se procentní výměra starobních, plných invalidních a částečných invalidních důchodů stanoví příslušnou procentní sazbou z výpočtového základu (ten se zjišťuje z hrubých ročních příjmů od roku 1986 do roku, který předchází přiznání důchodu). Přitom se bere v potaz to, jak dlouho člověk během svého života odváděl pojištění a v jaké výši. Započítávají se i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do čtyř let věku, doba nemoci nebo výkon základní vojenské služby).

Doba pojištění se započítává nejen před vznikem nároku na důchod, ale v případě přesluhování i po vzniku nároku. Pokud člověk odejde do důchodu při dosažení důchodového věku, započítává se mu 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění. Pokud dále pracuje a nepobírá důchod, započte se mu ještě 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů odpracovaných po dosažení věkové hranice. Rozhodne-li se pro předčasný starobní důchod, pak se výše procentní výměry důchodu naopak snižuje, a to o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasného odchodu do starobního důchodu.

Při stanovení výpočtového základu se berou v potaz tzv. redukční hranice. O jejich valorizaci rozhoduje vláda svým nařízením. V současné době činí výše redukčních hranic 9 100 Kč a 21 800 Kč. Pro výpočet důchodu se započítává částka do 9 100 Kč plně. Pokud se vyměřovací základ pojištěnce pohybuje v rozmezí 9 100 Kč až 21 800 Kč, započítává se částka, která převyšuje 9 100 Kč, z 30 %. V případě, že je vyměřovací základ vyšší než 21 800 Kč, z částky, která převyšuje horní redukční hranici, se započítává 10 %.

Vláda rozhodla o změně redukčních hranic následovně: částky 9 100 Kč se zvyšují na 9 600 Kč, částky 21 800 Kč stoupnou na 23 300 Kč.

Zvýšení redukčních hranic zákon kabinetu neukládá a ani neurčuje žádné limitující podmínky pro jejich zvýšení. Valorizaci pouze umožňuje. V souladu se zákonem o důchodovém pojištění by tedy případně bylo i ponechání současných redukčních hranic beze změny. Bez zvýšení redukčních hranic by ale byly důchody přiznané v roce 2007 výrazně nižší než důchody přiznané v roce 2006.

Schválená úprava naplňuje ustanovení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 128 o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách, kterou je Česká republika vázána. Ratifikovaná část Úmluvy požaduje, aby podíl výše nově přiznaného starobního důchodu po 30 letech pojištění k průměrné čisté mzdě kvalifikovaného dělníka v roce, který předchází roku odchodu do důchodu, činil alespoň 45 %.

Zvýšení redukčních hranic a výpočtového základu nebude mít žádné zvláštní dopady na státní rozpočet. Změny vyplývají ze současného právního stavu a budou zahrnuty do výdajů na důchodové pojištění v návrhu státního rozpočtu na rok 2007.

Schválená úprava naplňuje základní sociální cíle stanovené v čl. 136 Smlouvy o založení ES, tj. zlepšování životních podmínek a poskytování náležité sociální ochrany, a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená