FinExpert.e15.cz

Rakousko má s ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí oznámilo, že dne 8. června 2006 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Dnem, kterým se začne provádět tato smlouva, se přestane provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou dosavadní smlouva o zamezení dvojímu zdanění č. 48/1979. Pokud by se podařilo uskutečnit nezbytné následné legislativní práce v obou státech ještě v průběhu roku 2006, nová smlouva by se začala provádět 1. ledna 2007.

V následující tabulce naleznete nejvýznamnější změny oproti současnému znění smlouvy:

Článek smlouvy Současná smlouva (č. 48/1979 Sb.) Nová smlouva
Stálá provozovna
 • Staveniště nebo montáž jsou stálou provozovnou jen tehdy, jestliže trvají déle než 12 měsíců.
 • Definice stálé provozovny neobsahuje tzv. službovou stálou provozovnu.
 • Staveniště nebo montáž, nebo instalační projekt nebo dozor s nimi spojený jsou stálou provozovnou, jestliže trvají déle než 12 měsíců.
 • Definice stálé provozovny je rozšířena o poskytování služeb po dobu delší než šest měsíců v rámci jakéhokoliv 12měsíčního období.
 • Dividendy
 • Dividendy mohou být zdaněny ve smluvním státě, v němž má sídlo společnost, která je vyplácí, daň však nesmí přesáhnout 10 % hrubé částky dividend.
 • Jestliže příjemce dividend drží alespoň 10 % podílů na kapitálu vyplácející společnosti, pak jsou dividendy osvobozeny od zdanění ve státě zdroje.
 • V ostatních případech může stát zdroje vybrat až 10 % daně z hrubé částky dividend.
 • Úroky
 • Jsou osvobozené od daně ve státě zdroje.
 • Zůstává stejné pravidlo, tzn. úroky jsou zdanitelné pouze v zemi rezidence.
 • Licenční poplatky
 • Licenční poplatky za užití autorského práva jsou osvobozeny v zemi zdroje.
 • Licenční poplatky za užití práv k předmětům průmyslového duševního vlastnictví mohou být zdaněny v zemi zdroje, maximálně však do 5 % z hrubé částky licenčních poplatků.
 • Úprava zůstává zachována. Spolu se smlouvou byl podepsán i Protokol ke smlouvě, podle kterého platí: pokud se Česká republika dohodne se všemi státy EU na 10% sazbě pro tzv. průmyslové licenční poplatky, pak bude tato sazba platit i ve vztahu ČR/Rakousko.
 • Zaměstnání
 • Pravidlo „183 dnů“ je postaveno na testu fyzické přítomnosti.
 • Pravidlo „183 dnů“ se rozšiřuje na test „období souvisejícího se zaměstnáním“. Jedná se o shodný text, který uplatňuje české daňové právo.
 • Vyloučení dvojího zdanění

  Metoda vyloučení dvojího zdanění na straně ČR:

 • Zápočet daně se použije pro dividendy, licenční poplatky, odměny členů statutárních orgánů a příjmy umělců a sportovců.
 • Vynětí příjmů se použije pro všechny ostatní příjmy.
 • Metoda vyloučení dvojího zdanění na straně ČR:

 • Zápočet daně se použije pro všechny typy příjmů.
 • Výměna informací
 • Příslušné úřady si mohou vyměňovat informace o daních nutné pro provádění dané smlouvy.
 • Příslušné úřady si mohou vyměňovat informace o daních nutné pro provádění dané smlouvy i domácího práva.
 • Výměna informací se může týkat jakýchkoliv daní, nejen těch, které upravuje smlouva, a může se týkat i nerezidentů obou smluvních států.

 • Zdroj: KPMG
  Další článek


   

   


  Další články

  Spouštíme nový FinExpert!

  Spouštíme nový FinExpert!

  Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

  5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

  Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

  Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

  Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

  4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

  Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

  Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

  4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
  Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

  Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

  3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
  V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

  V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

  3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

  Mzdová kalkulačka

  Student
  Držitel průkazu ZTP/P
  Invalidita 1. nebo 2. stupně
  Invalidita 3. stupně
  Penze / rodičovská dovolená