FinExpert.e15.cz

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA: Hospodářské a ekonomické výsledky za rok 2006

Hospodářské výsledky

V roce 2006 hospodařila Raiffeisen stavební spořitelna s čistým ziskem 134,8 milionu Kč. Výsledek je sice nižší než za rok 2005 (o 21,1 milionu Kč, tedy 13,6 %), ale předčil očekávání a má lepší strukturu. Stalo se tak díky růstu úrokových výnosů a kontrole správních nákladů. Došlo také k poklesu zisku z poplatků a provizí, nárůstu nákladů na tvorbu opravných položek ke klasifikovaným úvěrům a rozpuštění části účetní rezervy určené na pokutu, kterou ÚOHS v průběhu roku snížil.

Bilanční suma dosáhla k 31. prosinci 2006 neočekávaně pozitivní hodnoty 41,7 miliardy Kč, a to díky vývoji vkladů klientů. Ti ve stále větší míře spoří i po dosažení vázací lhůty, a tak i přes meziroční pokles počtu klientů stavebního spoření objem vkladů klientů roste.
Výborné výsledky při prodeji překlenovacích úvěrů a komerčních úvěrů právnickým osobám vedly k významnému růstu v položce „pohledávky za klienty“. Ta činila na konci roku 2006 11,8 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 30,1 %. Současně nedošlo ke zhoršení kvality úvěrového portfolia. Velmi dobrým vývojem prošly klasifikované úvěry, které rostou pomaleji než úvěry standardní. Díky tomu podíl klasifikovaných úvěrů na celkovém objemu úvěrů v průběhu roku dokonce klesl z 3,26 % na 3,02 %.
Za zmínku stojí i výrazně vyšší čistý úrokový zisk - meziročně vzrostl o 33,0 % na 354,4 milionu Kč. Úrokové výnosy vzrostly o 11,6 % a úrokové náklady vzrostly o 5,9 %. Zejména vzhledem ke zlepšující se struktuře aktiv vzrostla meziročně celková čistá úroková marže z 0,84 % na 0,99 %.

Závazky vůči klientům (vklady klientů a evidovaná státní podpora) dosáhly 39,7 miliardy Kč, to představuje meziroční nárůst o 11,3 % (4,0 miliardy Kč). Čisté zisky z poplatků a provizí klesly ve srovnání s rokem 2005 o 13,6 % na 189,8 milionu Kč. Pohledávky za bankami klesly v průběhu roku 2006 o 57,7 %. Objem cenných papírů se za rok 2006 zvýšil o 20,4 %. Vlastní kapitál ve srovnání s koncem roku 2005 vzrostl jen nevýznamně a je vykázán ve výši 1,3 miliardy Kč. Za sledované období nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu.

Ekonomické výsledky

Poskytnuté úvěry - počet

  • Prosinec 2006: 1 042 ks (862 ks ve stejném období 2005) –   20,9 %
  • Leden až prosinec 2006: 12 794 ks (11 836 ks ve stejném období roku 2005) –  8,1 %

Poskytnuté úvěry – objem

  • Prosinec 2006: 545,02 mil Kč (272,48 mil Kč ve stejném období 2005) – 100,1 %
  • Leden až prosinec 2006: 5,545 mld. Kč (3,866 mld. Kč ve stejném období 2005) – 43,4 %

Objem nesplacených úvěrů k 31.12. 2006 (bilance/pohledávky za klienty): 11,763 mld. Kč

Počet nově uzavřených smluv (včetně navýšení)

  • Prosinec 2006: 10 115 ks (8 759 ks ve stejném období 2005) – 15,5 %
  • Leden až prosinec 2006: 78 650 ks (75 024 ks ve stejném období 2005) – 4,8 %

Suma cílových částek nově uzavřených smluv

  • Prosinec 2006: 2,121 mld. Kč (1,686 mld. Kč ve stejném období 2005) – 25,8 %
  • Leden až prosinec 2006: 16,277 mld. Kč (14,243 mld. Kč ve stejném období 2005) –14,3 %

Počet klientů k 31.12. 2006 je 606 821.

Všechna data se vztahují k hodnotám za fyzické i právnické osoby.

Hans-Dieter Funke, člen představenstva Raiffeisen stavební spořitelny výsledky za rok 2006 shrnul takto: „Raiffeisen stavební spořitelna se může pochlubit mimořádně pozitivní bilancí zejména v oblasti půjček. Našim prostřednictvím bylo v Česku poskytnuto na výstavbu bydlení více než 5,5 miliard úvěrových prostředků, což znamená nárůst ve výši 43,4 % oproti předchozímu roku. V roce 2006 bylo realizováno 78 650 smluv stavebního spoření včetně navýšení již uzavřených smluv (nárůst 4,8 %). Realizovaná částka stavebního spoření narostla oproti předchozímu roku o 14,3 %, což znamená, že stavební spoření zůstává i nadále ideálním finančním nástrojem v oblasti bytové politiky a nelze je opomíjet ani jako vhodný prostředek spoření pro pozdější finanční potřeby.“

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená