FinExpert.e15.cz

Raiffeisen penzijní společnost získala licence pro své fondy

Praha, 19. prosince 2012

Raiffeisen penzijní společnost získala od České národní banky povolení pro všechny své fondy připravené pro nově vzniklý 2. pilíř důchodového spoření. Raiffeisen penzijní společnost nabídne ve 2. pilíři čtyři fondy a je tak připravena zahájit od počáku příštího roku prodej svých penzijních produktů. Stala se mj. první penzijní společností na trhu, která má pro tuto činnost certifikované prodejce.

Raiffeisen penzijní společnost a.s. (RPS) tento týden získala od České národní banky licenci pro nabídku svých důchodových fondů (tzv. 2. pilíř). „Jsme tak po všech stránkách připraveni od nového roku začít poskytovat penzijní produkty na pobočkách skupiny Raiffeisen i u externích prodejců,“ uvedl náměstek generálního ředitele Raiffeisenbank Mario Drosc s tím, že RPS vstoupí i do 3. pilíře.

Raiffeisen penzijní společnost je mj. první penzijní společností na trhu, která má své pracovníky proškolené podle pravidel ČNB požadovaných od 1. července 2013. „Vzhledem k tomu, že my se více zaměřujeme na dlouhodobé finanční plánování,  klademe důraz na kvalitu  poradenství a proto jsme se rozhodli mít certifikace již dříve. Máme tedy několik set certifikovaných prodejců penzijního připojištění,“ dodal Mario Drosc.

V nově vzniklém 2. pilíři nabídne RPS čtyři důchodové fondy: fond státních dluhopisů, dále konzervativní, vyvážený a dynamický fond. „Touto nabídkou oslovíme nejen konzervativní klienty, ale i ty klienty, kteří hledají alternativu k současným nízkým sazbám zajištěných investičních produktů,“ prohlásil Mario Drosc. RPS nově vstoupí i do 3. pilíře, kde po potvrzení ze strany ČNB nabídne tři nové účastnické fondy: povinný konzervativní, chráněný a růstový (detailnější přehled nových fondů naleznete níže).

„Schválení statutů fondů je posledním krokem nutným pro úspěšný start penzijní společnosti,“ vysvětlil Mario Drosc. RPS se v minulých měsících intenzivně připravovala na start, mj. vybudovala nový IT systém, proškolila zaměstnance a jednala se sítěmi finančních poradců o prodeji produktů. V neposlední řadě vybudovala tým odborníků s dlouholetou zkušeností v oblasti činnosti penzijních fondů u nás i v zahraničí.

„Penzijní fond skupině Raiffeisen v ČR doposud chyběl, chystaná penzijní reforma je tak pro nás vhodnou příležitostí, jak doplnit portfolio služeb a produktů pro naše klienty. Raiffeisenbank se v České republice zaměřuje především na klienty s vyššími příjmy, a právě pro tuto skupinu představuje nový pilíř zajímavou alternativu zodpovědného přístupu k zajištění finančních prostředků na kvalitní prožití důchodu. Penzijní společnost tak zapadá do naší strategie banky zaměřené na prémiové klienty, jako banka podporující odpovědný růst svých klientů nemůžeme penzijní reformu opomíjet,“ uzavřel Mario Drosc.

Nabídka fondů Raiffeisen penzijní společnosti pro 2. pilíř:

Důchodový fond státních dluhopisů

Fond investuje shromážděné peněžní prostředky primárně do dluhopisů se splatností do 5 let, jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní banka. Min. doporučený investiční horizont: 5 let. Vhodné pro: konzervativní investor, který preferuje velmi nízkou míru rizika a tomu odpovídající úroveň a stabilitu výnosu, přičemž záměrem účastníka je především zachovat reálnou hodnotu svých prostředků.

Konzervativní důchodový fond

Fond investuje shromážděné peněžní prostředky primárně do dluhopisů se splatností do 5 let, jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní banka. Sekundárně jsou peněžní prostředky investovány do dluhopisů, jejichž emitentem jsou jiné subjekty. Min. doporučený investiční horizont: 5 let. Profil klienta: Typickým účastníkem tohoto fondu je konzervativní investor.

Vyvážený důchodový fond

Fond investuje shromážděné peněžní prostředky do dluhopisů, akcií a ostatních investičních nástrojů,  přičemž akcie a jim obdobné investiční nástroje mohou tvořit nejméně 20 % a nejvýše 40 % hodnoty majetku v důchodovém fondu. Min. doporučený investiční horizont: 8 let. Fond je vhodný pro  investory s vyváženou investiční strategií, jejichž záměrem je v dlouhodobém investičním horizontu zvýšit hodnotu svého portfolia a který nemá výrazně negativní postoj k podstupovanému riziku. Fond je vhodný pro účastníky se základními znalostmi principů a nástrojů kapitálového trhu

Dynamický důchodový fond

Fond  investuje shromážděné peněžní prostředky primárně do akcií a jim obdobných investičních nástrojů, přičemž investice do těchto nástrojů mohou tvořit nejméně 60 % a nejvýše 80 % hodnoty majetku v důchodovém fondu. Min. doporučený investiční horizont: 10 let. Vhodné pro investory s dynamickou investiční strategií, jehož záměrem je v dlouhodobém investičním horizontu dosáhnout vyššího zhodnocení svého portfolia, přičemž účastník si je vědom všech rizik, které s touto strategií souvisejí, a nemá k nim výrazně negativní postoj.

Nabídka fondů Raiffeisen penzijní společnosti pro 3. pilíř:

Povinný konzervativní účastnický fond

Fond investuje shromážděné peněžní prostředky primárně do dluhopisů, jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní banka. Min. doporučený investiční horizont: 5 let. Typickým účastníkem je konzervativní investor, který preferuje nízkou míru rizika a tomu odpovídající úroveň a stabilitu výnosu, přičemž záměrem účastníka je především zachovat reálnou hodnotu svých prostředků. Fond je vhodný také pro účastníky bez znalosti principů a nástrojů kapitálového trhu a bez zkušeností s obchodováním s investičními nástroji.

Chráněný účastnický fond

Fond  investuje shromážděné peněžní prostředky primárně do dluhopisů, akcií a ostatních investičních nástrojů, přičemž vzájemné procentní zastoupení jednotlivých nástrojů bude aktivně řízeno metodou CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Investice do dluhopisů mohou tvořit až 100 % hodnoty majetku Účastnického fondu. Účastnický fond usiluje minimálně o zachování vloženého kapitálu, resp. zachování určitého výsledku investic dosaženého v minulosti ve stanovených 5-letých periodách. Min. doporučený investiční horizont: 5 let. Typickým účastníkem je investor, který preferuje relativně nízkou míru rizika a tomu odpovídající úroveň a stabilitu výnosu, přičemž záměrem účastníka je především zachovat reálnou hodnotu svých prostředků a ochránit je před znehodnocením inflací. Fond je vhodný pro účastníky se základními znalostmi principů a nástrojů kapitálového trhu.

Růstový účastnický fond

Fond investuje primárně do akcií a jim obdobnch investičních nástrojů, přičemž investice do těchto nástrojů budou tvořit nejméně 80 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Min. doporučený investiční horizont: 10 let. Typickým účastníkem je investor s dynamickou investiční strategií, jehož záměrem je v dlouhodobém investičním horizontu dosáhnout vyššího zhodnocení svého portfolia, přičemž účastník si je vědom všech rizik, která s touto strategií souvisejí, a nemá k nim výrazně negativní postoj.
 

Další článekDalší články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená