FinExpert.e15.cz

Průzkum: Většina je se zdravotnictvím spokojena, ale Rathovi moc nevěří

Zdravotní stav je většinou dobrý

V rámci prosincového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly oloveným občanům položeny otázky zaměřené na téma zdraví a zdravotnictví. Výsledky ukazují, že většina české populace hodnotí svůj zdravotní stav jako docela či velmi dobrý (42 %, resp. 16 %). Třetina dotázaných neoznačila svůj zdravotní stav ani za dobrý, ani za špatný. Celkem 11 % dotázaných považuje svůj zdravotní stav za docela či velmi špatný.

Se zdravotní péčí jsme spokojení

Dále respondenti výzkumu měli vyjádřit spokojenost s lékařskou péčí a se zdravotním systémem obecně. Jak je patrné z tabulek 2 a 3, dotázaní mezi konkrétní lékařskou péčí a zdravotním systémem rozlišují. Zatímco u lékařské péče výrazně převažoval počet spokojených nad nespokojenými (45 % vs. 18 %), u zdravotního systému byly podíly spokojených a nespokojených vyrovnané (31 % vs. 32 %). Ambivalentní postoj „ani spokojen, ani nespokojen“ zaujala v obou případech třetina účastníků výzkumu.

Rath úroveň péče nezhoršil...

Oslovení občané se také vyjadřovali k vývoji zdravotní péče v posledním roce a k výhledu českého zdravotnictví po nástupu nového ministra Davida Ratha. Polovina dotázaných se domnívá, že kvalita zdravotní péče se v posledním roce nezměnila. Téměř třetina dotázaných soudí, že se docela či velmi zhoršila. Pouze 14 % dotázaných zaznamenalo v kvalitě zdravotní péče za poslední rok zlepšení.

... ale do budoucna mu moc lidí nedůvěřuje

Pro 27 % dotázaných nepřináší příchod Davida Ratha na post ministra zdravotnictví žádné změny pro situaci v českém zdravotnictví. Pětina dotázaných pak předpovídá zlepšení této situace (16 % dotázaných očekává, že situace se spíše zlepší, 4 % dotázaných věří, že situace se zlepší rozhodně). Dotázaných, kteří si s příchodem nového ministra spojují zhoršení situace v českém zdravotnictví, bylo celkem 37 %, z toho 22 % dotázaných deklarovalo, že situace se spíše zhorší a 15 % dotázaných si myslí, že situace se zhorší rozhodně.

Zdravotní stav lidí výrazně mění postoj k hodnocení

To, jak respondent hodnotí svůj zdravotní stav, mělo vliv na hodnocení kvality lékařské péče i celého zdravotního systému. Lidé, kteří označovali svůj zdravotní stav jako docela či spíše dobrý, byli častěji spokojeni s kvalitou lékařské péče, se zdravotním systémem obecně i se zlepšováním zdravotní péče v posledním roce, než lidé, kteří mají docela či velmi špatný zdravotní stav. Odpovědi se lišily také podle životní úrovně dotázaných. Lidé s dobrou životní úrovní posuzovali ve srovnání s lidmi se špatnou životní úrovní lékařskou péči, zdravotní systém i zlepšování zdravotní péče častěji pozitivně. Lidé se špatnou životní úrovní jsou skeptičtější i v případě ministra Ratha. Významně častěji než ostatní skupiny očekávají, že situace v českém zdravotnictví se po příchodu ministra Ratha rozhodně zhorší. Sociodemografické charakteristiky věk, vzdělání a pohlaví neměly na názory týkající se lékařské péče, zdravotního systému a přínos nového ministra přímý statisticky významný vliv.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená