FinExpert.e15.cz

Průvodce: Pomoc v hmotné nouzi

S jakou peněžní oporou může počítat osoba či rodina, která se ocitla v těžké finanční situaci?
Průvodce: Pomoc v hmotné nouzi

S rostoucí nezaměstnaností přibývá počet rodin postižených finanční nouzí. Lidem ve finanční tísni může pomoci systém státní sociální podpory – přestože tento systém v České republice poskytuje docela štědrou nabídku různých finančních příspěvků, nedostanou se mnohdy nejenom vlivem špatné informovanosti na potřebná místa.

V rámci systému státní sociální podpory mohou osoby v některých společenských situacích získat dávky, mezi které patří přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.

Postarejte se o své děti

Přídavek na dítě mohou získat rodiny s dětmi, jejichž příjem nepřekračuje 2,4 násobek životního minima. Dávka se vyplácí na základě dosaženého věku dítěte. Na dítě do šesti let věku může rodina nárokovat příspěvek 500 Kč, od 6 do 15 let věku dítěte 610 Kč a od 15 do 26 let věku dítěte 700 Kč. Rodičovský příspěvek náleží rodiči, který v průběhu celého kalendářního měsíce řádně a po celý den pečuje o dítě. Rodič smí tuto dávku čerpat po dobu dvou, tří či čtyř let, s čímž souvisí konkrétní výše rodičovského příspěvku. Rychlejší variantu, kdy je dávka ve výši 11 400 Kč čerpána do dvou let věku dítěte, si může zvolit rodič, jehož peněžitá pomoc v mateřství činí alespoň 380 Kč za kalendářní den. Klasické čerpání dávky ve výši 7 600 Kč do tří let věku dítěte sedmi do deseti let věku dítěte nárok na dávku 3 000 Kč.

K péči o nezaopatřené dítě se váže také sociální příplatek, jenž pomáhá rodinám s nízkými příjmy uhradit nutné náklady zabezpečující nezbytné potřeby. Aby bylo možné sociální příplatek získat, příjem rodiny za předcházející čtvrtletí musí být nižší než dvojnásobek životního minima. U výše sociálního příplatku se zohledňuje zdravotní postižení dítěte, zdravotní postižení či osamělost rodiče a také se přihlíží k tomu, zda se v rodině narodilo více dětí najednou.

Vysoký nájem? Stát pomůže

Rodina či jednotlivec si v případě nutnosti mohou zažádat o příspěvek na bydlení. Nárok na tuto dávku má vlastník nebo nájemce bytu nahlášený k trvalému pobytu, který má tak nízké příjmy, že k pokrytí nákladů na bydlení rodiny nestačí 30 % z této částky, v Praze 35 %, a zároveň pokud těchto 30 % převyšuje normy nákladů stanovených zákonem. Od 1. ledna 2010 vešlo v platnost nařízení vlády, dle kterého se vždy k 1. lednu stanoví pro následující kalendářní rok výše příspěvku na bydlení a výše částek, podle kterých se určuje nárok na tuto dávku.

Dítě v cizí rodině

Pokud se rodiče nemohou či nechtějí starat o dítě a je-li dítě svěřeno do pěstounské péče,může pěstoun a jeho svěřenec nárokovat kromě dávky pěstounské péče, která přispívá na potřeby spojené s péčí o dítě, i ostatní příspěvky státní sociální podpory – pokud splňují patřičná kritéria. Kromě dávek státní sociální podpory lze žádat o příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Na ně má nárok dítě svěřené do pěstounské péče do svých osmnácti let, jestliže zůstane nezaopatřené a bude žít stále ve společné domácnosti s pěstounem, posouvá se hranice až na 26 let. Jednorázovou finanční dávkou je příspěvek při převzetí dítěte. Jeho výše se odvíjí podle věku dítěte a má posloužit k nákupu potřebných věcí. Pěstoun dále může nárokovat odměnu pěstouna – jde o dávky společenského uznání osoby pečující o cizí dítě. Pokud má navíc pěstoun v péči nejméně čtyři děti, může zažádat o příspěvek na zakoupení vozidla, které ovšem nesmí být používáno pro samostatnou výdělečnou činnost.

V rámci státní sociální podpory lze ještě zažádat o porodné a pohřebné. Porodné je určeno ženám, kterým se narodilo dítě, a činí 13 000 Kč na každé dítě. Jestliže matka zemře, má na tento jednorázový příspěvek nárok otec dítěte či osoba, která dítě do jednoho roku převzala do trvalé péče, a nahrazuje tak péči biologických rodičů. Ten, kdo vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky, může od státu nárokovat pohřebné ve výši 5 000 Kč.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená