FinExpert.e15.cz

Průvodce: Daň z příjmu a životní pojištění

Kdy lze od základu daně odečíst zaplacené příspěvky na životním pojištění? Jak postupovat při předčasném zrušení životní pojistky?
Průvodce: Daň z příjmu a životní pojištění

Jestliže máte uzavřenu životní pojistku, tak zaplatíte na dani z příjmu méně. Při předčasném zrušení životní pojistky však odvedete na dani z příjmu více. Zaplacené příspěvky na životním pojištění během roku patří mezi možné nezdanitelné položky. Všechny nezdanitelné položky jsou uvedeny v § 15 zákona o dani z příjmu. Na výši daňové povinnosti se sice uplatnění nezdanitelné položky neprojevuje v plném rozsahu jako slevy na dani (např. sleva na poplatníka nebo sleva na manželku), ale přesto snižují daňovou povinnost. Uplatnění nezdanitelné položky u zaplacených příspěvků na životní pojištění ve výši 12 000 Kč snižují daňovou povinnost o 1 800 Kč (15 % ∙ 12 000 Kč). Nejedná se tedy o nezanedbatelnou částku.

Zrušení životní pojistky si promyslete

V případě finanční problémů lidé ruší předčasně své životní pojistky. Při zrušení životní pojistky dostanou odbytné a nemusí dále každý měsíc hradit pojistné. Finanční úspora je tedy zřejmá. Tento úkon však přináší řadu nevýhod:

  • Klient obdrží pouze odbytné. Jeho výše je výrazně nižší než by činila vyplacená částka při dodržení smlouvy. Pokud je navíc pojistná smlouva zrušena příliš brzy (např. během prvních pěti let), nemusí klient obdržet dokonce žádné odbytné. Důvodem je vysoká nákladnost těchto smluv. V prvních letech je kryta především riziková stránka. Spořící přichází na řadu později.
  • V daňovém přiznání za rok, ve kterém je životní pojištění zrušeno, musí být zvýšen daňový základ o uplatněné částky snižující daňový základ v minulých letech.
  • Sjednání další životní pojistky v budoucnu může být komplikovanější. Mladší klienti uzavírají výhodnější životní pojistné smlouvy než starší klienti (je zde pro pojišťovny větší riziko).
    Ve vyspělých zemích je samozřejmostí, že živitel rodiny má uzavřenu životní pojistku. Čím dříve, tím lépe. Životní pojistka poskytuje rodině ochranu proti různým životním rizikům. A to dokonce  hned od počátku uzavřeného  smluvního vztahu. Rušení životní pojistné smlouvy by si měl každý klient dobře promyslet.

Kdy si lze snížit daňový základ?

Od základu daně lze podle § 15 zákona o dani z příjmu (odstavec 6) odečíst částku do výše 12 000 Kč (i v případě, že má klient uzavřeno více pojistných smluv u více pojišťoven). Ve smlouvě však musí být výplata pojistného sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy poplatník daně dosáhne 60 let. U pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že:

  • pojistná smlouva je s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně a má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč
  • pojistná smlouva je s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let a má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč

Co se stane při nedodržení podmínek?

Při nedodržení zákonných podmínek z důvodu zániku pojištění (nebo dodatečné změny doby trvání pojištění) nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká. Navíc ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, se zvýší poplatníkovi daňový základ o částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. Tyto částky jsou následně příjmem podle § 10 zákona o dani z příjmu. Je tedy zapotřebí vyplnit přílohu číslo 2 daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Praktický příklad

Živnostník pan Novák si v letech 2005, 2006, 2007 a 2008 snížil daňový základ o maximální možnou částku zaplacených příspěvků na životní pojištění, tj. o 12 tisíc Kč. V roce 2009 se dostal do finančních problémů (neplatili mu odběratelé) a svoji životní pojistku zrušil. Na konci roku mu však odběratelé již zaplatili a rok 2009 byl pro živnostníka pana Nováka nakonec finančně úspěšný. Jak bude postupovat v daňovém přiznání za rok 2009? 

Pan Novák si v daňovém přiznání zvýši základ daně o 48 000 Kč (tj. 12 000 Kč ∙ 4 roky). Tato částka bude příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu.

Dále víme, že z podnikání měl pan Novák příjmy z podnikání ve výši 1 000 000 Kč a výdaje ve výši 600 000 Kč. Je svobodný, bezdětný a neuplatnil žádné nezdanitelné částky.

Výpočet daně za rok 2009 v daňovém přiznání

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (ř. 31) = 0 Kč
Úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem (ř. 32) = 0 Kč
Dílčí základ daně ze závislé činnosti § 6 (ř. 34, 36, 36a) = 0 Kč
Dílčí základ daně z podnikání a jiné výdělečné činnosti § 7 (ř. 37) = 400 000 Kč
Dílčí základ daně z kapitálového majetku § 8 (ř. 38) = 0 Kč
Dílčí základ daně z pronájmu § 9 (ř. 39) = 0 Kč
Dílčí základ daně z ostatních příjmů § 10 (ř. 40) = 48 000 Kč
Základ daně (ř. 42, 45) = 448 000 Kč
Základ daně snížený o nezdanitelné položky (ř. 55) = 448 000 Kč
Základ daně zaokrouhlený na celé Kč dolů (ř. 56) = 448 000 Kč
Daň (ř. 57) = 67 200 Kč
Sleva na poplatníka (ř. 64)  = 24 840 Kč
Úhrn slev na dani (ř. 70) = 24 840 Kč
Daň po uplatnění slev (ř. 71) = 42 360 Kč
Daň po uplatnění slevy (ř. 74) = 42 360 Kč
Zbývá doplatit (+)/zaplaceno více (-) (ř. 91) = + 42 360 Kč

Přílohy k daňovému přiznání pana Nováka jsou (celkem 2 listy):

  • výpočet dílčího základu daně z příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (Příloha č. 1)
  • výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (Příloha č. 2)

Kolik získáme díky pojištění?

Podnikatel pan Novák zaplatí na dani vzhledem ke zvýšení daňového základu o uplatněné odpočty na životním pojištění v minulých letech o 7 200 Kč (48 000 Kč ∙ 15 %) více, než kdyby životní pojistku v roce 2009 nezrušil.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená